Kosit bude v Košiciach zneškodňovať odpad za nezmenenú cenu

Kosit bude v Košiciach zneškodňovať odpad za nezmenenú cenu

Mesto Košice a spoločnosť Kosit sa dohodli na pokračovaní vzájomnej spolupráce. V utorok 30. novembra vstúpil do platnosti dodatok zmluvy na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Košice.

Obe strany sa v ňom dohodli na možnosti predĺžiť zmluvu platnú od roku 2001 až do momentu ukončenia verejného obstarávania, ktoré plánuje mesto Košice vyhlásiť v budúcom roku. Aj v roku 2022 budú platiť v súčasnosti platné podmienky zmluvy a nebudú sa zvyšovať ani poplatky za odpad, ktoré sa naposledy upravovali v roku 2010.

Riaditeľ Čop víta, že Kosit nepremietol do cien aktuálnu infláciu

Mesto Košice sa v spolupráci so svojimi partnermi a odborníkmi podieľalo uplynulé dva roky na novej Koncepcii odpadového hospodárstva a Koncepcii rozvoja odpadového hospodárstva do roku 2035. Zapracovalo do nich nielen požiadavky obyvateľov, ale aj nové úpravy v legislatíve a zmeny, ktoré nás na základe odporúčaní Európskej únie čakajú. Koncepcia by mala poslúžiť ako podklad pre spomínané verejné obstarávanie.

„Dohodli sme sa, že aj najbližšie mesiace bude Kosit aj napriek nárastu cien svojich vstupov pokračovať v práci pre mesto Košice za rovnakých finančných podmienok ako doteraz. Táto dohoda nám dáva priestor nastaviť koncepčne systém odpadového hospodárstva bez toho, aby sme tak robili pod tlakom a mohli sa teraz sústrediť na boj s pandémiou. Správnosť nášho postupu potvrdili aj nezávislé odborné analýzy,“ hovorí riaditeľ magistrátu mesta Košice Marcel Čop.

Pre šéf Kositu Christenka je výzvou nová nová Koncepcia odpadového hospodárstva

Pre generálneho riaditeľa Kositu Mariána Christenka je nová Koncepcia odpadového hospodárstva, ktorú im predstavilo mesto Košice ako víziu pre ďalšie obdobie, výzvou.

„Posledné dva roky priniesli v legislatíve týkajúcej sa odpadového hospodárstva dlho očakávane zmeny, ktoré zrejme zásadným spôsobom zmenia podobu tohto odvetvia. Doba skládok sa pomaly končí. Na potrebné zmeny poukazujú aj najnovšie trendy. Strojí pred nami nahradenie klasických zberných nádob modernými polopodzemnými kontajnermi, zavedenie zberu kuchynského odpadu, rozšírenie kapacity mestskej kompostárne, vybudovanie nových zberných dvorov a využívanie smart technológií,“ uviedol. 

Okrem odvozu a likvidácie odpadu pre mesto Košice má spolupráca oboch partnerov aj iný rozmer, ktorý v čase energetickej krízy získava na význame. Kosit dlhodobo dodáva prostredníctvom košickej Teplárne (TEKO) do domácností v meste teplo vyrobené z obnoviteľných zdrojov, ktoré vzniká energetickým využitím odpadu. Jeho ročná produkcia v objeme 36 000 megawatthodín, postačí na vykurovanie pre zhruba 2 400 bytov. Obe spoločnosti uzavreli memorandum, na základe ktorého dôjde v priebehu niekoľkých rokov k navýšeniu dodávok tepla na viac ako trojnásobok súčasného objemu a to až na 130 000 megavatthodín ročne.

Spolupráca s teplárňou znižuje uhlíkovú stopu v meste

Keďže výroba tepla z košického odpadu nie je priamo závislá na spaľovaní plynu či iných fosílnych palivách, zodpovedá tomu aj ich priaznivá cena. Zároveň sa tým pri zásobovaní obyvateľstva teplom takýmto spôsobom výrazne znižuje uhlíková stopa.

„V zmysle zmluvy s TEKO dodávame teplo do centrálneho zásobovania teplom za tretinovú cenu. Po navýšení cien plynu v druhej polovici tohto roka je teplo vyrobené z odpadu dokonca o polovicu lacnejšie než je trhová cena zemného plynu. Našou ambíciou je zvýšením dodávok tepla pomôcť košickým domácnostiam zmierniť avizovaný nárast cien,“ doplnil Marián Christenko.

Spoločnosť Kosit bude aj naďalej investovať do rozšírenia výroby v rámci Zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO) v mestskej časti Barca, kde v najbližších siedmich rokoch plánujeme investície v objeme 150 miliónov eur.

„Podstatná časť z nich sa týka výroby tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a ochrany ovzdušia a životného prostredia v zmysle slovenskej a európskej legislatívy. To nám dáva zmysel aj vďaka koncepčnému environmentálnemu prístupu zo strany TEKO, ktoré deklarovalo dlhodobý záujem na dodávkach tepla vyrobeného z odpadu,“ hovorí Marián Christenko.

V Košiciach sa odpady zneškodňujú ekologickejšie ako v iných mestách

Energetické zhodnocovanie odpadu, ktoré patrí k prioritám Koncepcie odpadového hospodárstva, má pre obyvateľov podľa Marcela Čopa viacero pozitív.

„Kým väčšina ostatných miest na Slovensku musí odpad ukladať na skládky, v Košiciach sa jeho zneškodňovanie uskutočňuje ekologickejším spôsobom. Prepojenie plánovaného geotermálneho zdroja v Ďurkove spolu so zvýšením množstvo vyrobeného tepla prostredníctvom ZEVO Košice a využívanie ostatných obnoviteľných zdrojov prispeje k zdravšiemu životnému prostrediu v našom meste.“

Vladimír Fabián

Foto: kosit.sk

Odporúčame

TOP články