Košická futbalová aréna zdražie, ročný cestovný lístok v MHD zlacnie

Na zastupiteľstve voľba kontrolóra i schvaľovanie rozpočtu

Rovných desať hodín aj s prestávkami trvalo piatkové pokračovanie 26. rokovania mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období.

Poslanci na ňom okrem iného schválili aj dodatok Tarify DPMK. Dôvody na úsmev budú mať najmä pravidelní cestujúci v MHD, pre ktorých sa zníži cena ročného cestovného lístka z 242 eur na 199 eur. Ušetria aj budúci, resp. súčasní študenti vysokých škôl. Ak úspešní maturanti, resp. bakalári predložia potvrdenie o prijatí na VŠ, resp. na druhý stupeň VŠ štúdia, budú mať nárok na polovičné cestovné vždy až do 30. septembra daného roku.

Ďalšou dôležitou zmenou je to, že držiteľ ročného cestovného lístka môže požiadať DPMK o predĺženie jeho platnosti o 30 dní. V takom prípade si dá žiadosť, kde uvedie, ktorých 30 dní nebude svoj ročný lístok využívať a o rovnaký čas sa mu potom predĺži jeho platnosť.

DPMK zavedie virtuálne cestovné lístky

DPMK zároveň zavedie virtuálne cestovné lístky, ktoré budú k dispozícii aj na 7, 30, 90, 180 a 365 dní. Virtuálne cestovné lístky budú stáť rovnako ako tie, ktoré si cestujúci kúpili priamo vo vozidle zo svojej bezkontaktnej čipovej karty (BČK). Výnimkou bude virtuálny týždňový lístok s cenou 11 eur resp. 5,5 eura, čo bude o euro, resp. 50 centov výhodnejšie ako z BČK.

Mestské zastupiteľstvo diskutovalo aj o dostavbe Košickej futbalovej arény (KFA). Vláda na tento účel uplynulý týždeň súhlasila s vyčlenením dotácie vo výške 4 milióny eur, ktoré bude možné využiť až do konca roka 2024. Viceprimátor a predseda predstavenstva KFA Marcel Gibóda (nezávislý) informoval poslancov, že zhotoviteľ plánovanej dostavby im na spoločnom rokovaní oznámil, že nevie garantovať pôvodne dohodnutú cenu na úrovni 4,6 milióna. Tá pritom mala byť garantovaná až do 20. decembra.

Konzorcium firiem AVA-stav Galanta a OHL ŽS Slovakia Bratislava, ktoré uskutočnilo prvú časť výstavby KFA, avizovalo vedeniu KFA, že vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov a ďalších položiek by v prípade dostavby arény muselo svoju dohodnutú cenu zvýšiť zhruba o milión eur. Podľa Gibódu však už v sume 4,6 milióna eur, na ktorej sa dohodli v októbri 2021, bolo zahrnuté miliónové zvýšenie. Ďalších milión eur navyše preto vedenie mesta a KFA považuje za neadekvátny nárast.

O dostavbe KFA sa rozhodne do Vianoc

Momentálne sa zvažujú viaceré alternatívy riešenia. Vedenie KFA požiadalo iných zhotoviteľov o spracovanie indikatívnych ponúk na dostavbu, aby zistilo, či nie je ponúkaná cena nadhodnotená. Ďalšou možnosťou je vyhlásenie nového verejného obstarávania na dodávateľa dostavby druhej a tretej časti KFA. Jasnejšie v tejto veci by malo byť ešte pred Vianocami. Zároveň na stredu 22. decembra naplánovalo vedenie KFA priamo v areáli futbalového štadióna prezentáciu pre mestských poslancov a vedenie mesta.

Poslanci v rámci tohto bodu poverili vedenie KFA na uzatvorenie zmlúv za účelom jej dostavby a zároveň odsúhlasili zvýšenie základného imania KFA zo súčasných 14 800 000 eur na 16 900 000 eur. Toto zvýšenie sa má zrealizovať v dvoch etapách do konca roku 2023.

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj oslobodenie od poplatku za zaujatie verejného priestranstva pre majiteľov letných záhrad a vonkajších sedení od 1. februára do 15. apríla 2022, resp. od 15. októbra 2022 do 15. apríla 2023. Vyhovelo tak návrhu komory reštaurácií Oblastnej organizácie cestovného ruchu Košice – Turizmus, Visit Košice. Ich majitelia požiadali o tento druh kompenzácie vzhľadom na súčasne platné pandemické opatrenia, ktoré im výrazne sťažujú podnikanie. Mesto príde odpustením poplatkov zhruba o sumu 5000 eur, počas neskorej jari a v letných mesiacoch by sadzby poplatkov mali byť v rovnakej výške ako doteraz. 

Na Mestskej krytej plavárni by mohol byť 10-dráhový olympijský bazén

Poslanci sa venovali aj plánovanej rekonštrukcii Mestskej krytej plavárne, z ktorej sa má stať Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice v predpokladanom rozpočtovom náklade 13,3 milióna eur. O polovicu z tejto sumy sa bude mesto uchádzať z výzvy, ktorú ma vyhlásiť Fondu na podporu športu alebo z iných externých zdrojov. Primátor mesta bude o spolufinancovaní tohto projektu rokovať aj vedením KSK, čo bolo jednou z požiadaviek štátnych orgánov.

Mesto ešte v októbri podpísalo Memorandum o spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou (SPF), v ktorom obe strany deklarovali záujem spolupracovať pri zabezpečení vybudovania tohto centra plaveckých športov, ktorý by spĺňal kritériá Medzinárodnej plaveckej federácie FINA. V Košiciach by tak vznikol najmodernejší komplex olympijských parametrov, kde by sa mohli konať medzinárodné súťaže vo vodnom póle, plávaní a synchronizovanom plávaní, mohli by v ňom trénovať všetky oddiely plaveckých športov v meste a zároveň by slúžil aj verejnosti. Z 50-metrového plaveckého bazéna by sa mal stať 10-dráhový olympijský bazén, v pláne je aj rekonštrukcia 25-metrového bazéna.

Cesta z Krásnej do Košickej Polianky by už nemala byť náporom na tlmiče áut

Poslanci na dnešnom rokovaní odobrili aj viacero majetkových vecí. Z pohľadu motoristov dochádzajúcich do Košíc je dobrou správou to, že mestskí poslanci schválili aj vyčlenenie sumy v maximálnej výške 100 000 eur. Mesto z tejto sumy bude spolu s KSK na polovicu financovať rekonštrukciu cesty z Krásnej do Košickej Polianky. Tá má slúžiť ako obchádzková trasa počas plánovanej modernizácie Slaneckej cesty v Košiciach, ktorá od budúceho roka prinesie so sebou viaceré dopravné obmedzenia. Spomínaný úsek na okraji mesta zasahujúci aj do okresu Košice-okolie je v nevyhovujúcom technickom stave a jeho asfaltovaný povrch je problematický aj pre cestu na bicykli. Správa Ciest KSK by s jej opravou mala začať na jar budúceho roka. 

Vladimír Fabián

Foto: Mesto Košice/Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články