Košice chcú prerobiť plaváreň na Národné olympijské centrum plaveckých športov

Košice chcú prerobiť plaváreň na Národné olympijské centrum plaveckých športov

Mesto Košice chce prestavať mestskú krytú plaváreň (MKP) na Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice. Zámer odobrilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom piatkovom rokovaní. Stáť by to malo 13,3 milióna eur. Zhruba polovicu z toho chce mesto získať prostredníctvom vyhlásenia výzvy z Fondu na podporu športu, prípadne z iných externých zdrojov.


      Mesto chcelo MKP pôvodne opraviť za sumu približne sedem miliónov eur. Vzhľadom na to, že v budúcnosti majú byť vyhlásené výzvy na získanie zdrojov na národnú športovú infraštruktúru, projektovú dokumentáciu prepracovali. „Myslíme si, že Košice sú najlepšie pripravené na to, aby sme takéto centrum mohli vybudovať – s ohľadom na kúpalisko Červená hviezda, ktoré je súčasťou MKP a kúpalisko Rumanova, ktoré je vzdušnou čiarou pár sto metrov.“
      Po získaní externých zdrojov chcú zvyšok financovania zabezpečiť prostredníctvom mestskej spoločnosti Tepelné hospodárstvo. „Cez komerčný úver si túto časť v dlhodobých splátkach v rámci odpisov prefinancuje mesto Košice a túto sumu bude splácať Tepelnému hospodárstvu tak, aby tento majetok mohol byť ďalej rozvíjaný,“ dodal Polaček. O spolufinancovaní v rámci investovania do národnej infraštruktúry má rokovať aj s Košickým samosprávnym krajom. Celý projekt však podľa primátora bude závisieť od novely zákona o Fonde na podporu športu, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
      Hlavným cieľom prestavby MKP je vybudovať olympijský komplex spĺňajúci kritériá Medzinárodnej plaveckej federácie FINA, ako zázemie na konanie medzinárodných súťaží vo vodnom póle, plávaní a synchronizovanom plávaní, vytvoriť zázemie na tréningovú činnosť športových klubov a jednotlivcov, a vytvoriť priestor na rekreačné športovanie verejnosti. Z 50-metrového plaveckého bazéna by sa mal stať desaťdráhový olympijský bazén, zrekonštruovať tiež plánujú 25-metrový bazén. Podľa Polačeka by malo ísť o kompletnú opravu, napríklad vrátane vynovenia šatní či reštauračnej časti.
      Primátor pripomenul, že mesto v októbri podpísalo Memorandum o spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou (SPF), v ktorom deklarujú a garantujú záujem a vôľu spolupracovať pri zabezpečení realizácie projektu vybudovania Národného olympijského centra plaveckých športov Košice.

Zdroj: TASR

Foto: Mesto Košice

Odporúčame

TOP články