KOŠICE-živé mesto

KOŠICE-živé mesto
Počet návštevníkov mesta v uplynulých rokoch rástol, snahou je predĺžiť ich pobyt


Podľa štatistických údajov mohli by sme byť nadmieru spokojní. Počet turistov, ktorí v uplynulých rokoch navštívili Košice, utešene rástol. Kým v roku 2013 zaznamenali košické hotely a ďalšie ubytovacie zariadenia takmer 290-tisíc prenocovaní, v roku 2019 dosiahla návštevnosť nášho mesta rekordných viac ako 560-tisíc nocľahov. Zásluhu na tom má aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Visit Košice, ktorá zastrešuje koncepčný rozvoj Košíc ako turistickej destinácie.

Jednodňoví turisti

Trend rastu návštevnosti Košíc, ktorý vlani, a zrejme aj tohto roku, zabrzdila pandémia ochorenia
Covid 19, má však chybičku krásy. Veľká časť turistov si prejde Hlavnú ulicu, pozrie si Dóm sv. Alžbety, zastaví sa pri spievajúcej fontáne, urobí si zopár fotografií pri Pamätníku Medzinárodného maratónu mieru, navštívi Východoslovenské múzeum a jeho expozíciu Košický zlatý poklad, potom si dá obed, kávu či pivo v niektorej z množstva košických reštaurácií, kaviarní či pivární a – poberie sa domov. V lepšom prípade tu prenocuje. Košice a ich okolie však majú oveľa väčší potenciál, ktorý by mohol priniesť viac benefitov pre subjekty súkromného a verejného sektora aktívne v cestovnom ruchu na území mesta.

Živé mesto

Pre domácich turistov či dovolenkárov, ktorí cestujú po Slovensku, Košice predstavujú mestskú spoznávaciu destináciu s výnimočnou atmosférou. Veľa ľudí však nevie, prečo by do Košíc pricestovali a ako by mohli u nás tráviť voľný čas, prečo sa oplatí prekonať zásadnú bariéru, ktorou sa ukázala byť vzdialenosť Košíc. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Visit Košice robila na vzorke 1205 respondentov vo veku od 15 do 75 rokov agentúra 2muse v mesiacoch október až december 2020. Prieskum bol financovaný zo zdrojov štátnej dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Podľa Michaely Podolákovej, výkonnej riaditeľky Visit Košice, strategickým cieľom organizácie je zvýšiť počet prenocovaní v Košiciach: „Potrebovali sme nájsť prienik medzi imidžom, s ktorým budú stotožnení nielen Košičania, ale aj noví návštevníci. Tento prieskum teda slúžil ako podklad pre dotvorenie komunikačnej stratégie Živé mesto, na ktorej dlhodobo pracujeme.”

Atraktívne mesto

Jedným zo zámerov organizácie Visit Košice je prezentovať Košice ako destináciu, ktorá ponúka zaujímavú a pestrú škálu aktivít a produktov cestovného ruchu. Podľa M. Podolákovej Košice ako celok musia komunikovať potenciálnym návštevníkom plány konkrétnych aktivít a tiež sa dlhodobo snažiť vytvoriť funkčné spojenie s blízkou lokalitou či atrakciou prírodného charakteru. „Aj prostredníctvom takýchto personalizovaných plánov, vytvorených s ohľadom na aktuálne trendy v oblasti turizmu, si Košice budujú imidž atraktívneho mesta a značky, ktorej cieľom je mentálne sa čo najviac priblížiť potenciálnemu návštevníkovi. Ak domáci či zahraničný návštevník bude mať dosť dôvodov prečo a kedy si na Košice spomenúť a bude vedieť, ako si naplánovať dlhší výlet na východe Slovenska, zníži sa tak mentálna bariéra v hlavách potenciálnych návštevníkov, že Košice sú destináciou maximálne na jednu noc a práve tým sú príliš ďaleko,” zdôraznila riaditeľka Visit Košice.

Mnohotvárne mesto

Podľa prieskumu je mestská turistika v hľadáčiku ľudí spravidla vtedy, keď umožňuje kombináciu viacerých zážitkov. Dnes už teda nestačí, aby sa mesto navonok prezentovalo len historickými pamiatkami či turistickými atrakciami. Populárne sú najmä “univerzálne” lokality, kde sa dokáže zabaviť každá veková skupina. Podľa M. Podolákovej je naše mesto multifunkčný priestor so širokou ponukou kvalitných služieb, rôznych foriem oddychu i zábavy. Potrebujeme preto zmysluplne prepájať všetky existujúce možnosti ako sa v Košiciach dá stráviť čas, bez zbytočného nadsadenia hovoriť o dôvodoch na návštevu tak, aby sme vyvolali túžbu objavovať, ale zároveň poskytli jednoduchý a zrozumiteľný návod prečo, kedy a s kým Košice navštíviť.
„Túto sezónu potencionálnym návštevníkom ponúkame plány a inšpirácie, ako sa dá dovolenka v Košiciach spojiť napríklad s výletom v prírode či pri vode. Košice tak môžu z dlhodobého hľadiska prijať mnoho tvárí – od podoby rodinnej dovolenky až po „oddychovku”. Pre domácich i návštevníkov môžu byť reálne „živým mestom“, môžu byť romantické a zároveň zábavné. A naozaj by sa mohli stať aj malým Parížom Slovenska,” uviedla M. Podoláková.
(MJ)

Spoločný záujem
Organizácia Visit Košice vznikla v roku 2012. Združuje takmer 60 subjektov súkromného a verejného sektora, ktoré sú aktívne v cestovnom ruchu na území mesta Košice a okresu Košice-okolie a majú spoločný záujem na rozvoji cestovného ruchu. Mesto je jedným z jej zakladateľov. Jeho ročný členský príspevok predstavuje minimálne 50 percent z preukázateľne vybranej dane z ubytovania za predchádzajúci kalendárny rok. Členský príspevok ostatných členov je stanovený individuálnou paušálnou čiastkou za profesnú komoru.
(MJ)

Mikuláš Jesenský

Ilustračné foto: Visit Košice

Odporúčame

TOP články