Košice majú splnomocnenca pre pomoc vojnovým utečencom

Košice majú splnomocnenca pre pomoc vojnovým utečencom

Košický rodák s ukrajinskými koreňmi Roman Dohovič bude od 1. marca 2022 zastávať post splnomocnenca mesta Košice pre humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny a partnerskému mestu Užhorod na Ukrajin. Jeho úlohou bude zároveň vyhľadávanie zdrojov financovania daných aktivít. Menovací dekrét mu v pondelok odovzdal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý tak reflektuje na potreby pomoci vojnovým utečencom mieriacim do nášho mesta.

Očakáva sa, že v priebehu niekoľkých týždňov budú Košice čeliť výzve postarať sa o približne 30 000 ľudí utekajúcich pred hrozbami vojny, predovšetkým o matky s deťmi a seniorov. 

Zvýšený dopyt po ubytovaní mesto zatiaľ neeviduje

Podľa primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka sú Košice v týchto dňoch skôr prestupným miestom, väčšina vojnových utečencov cez Košice len tranzituje za svojimi rodinami do iných miest alebo okolitých štátov. Vysoký dopyt po ubytovaní mesto zatiaľ neeviduje, predpokladá sa však, že postupne budú do Košíc prichádzať ľudia bez zázemia, odkázaní na pomoc samosprávy. V súčasnosti je pre utečencov v mestských zariadeniach pripravených 500 lôžok, do konca týždňa by mal stúpnuť počet miest na krátkodobé bývanie v telocvičniach na 5 000. Proces rozširovania ubytovacích kapacít naďalej intenzívne pokračuje. V týchto dňoch vedenie mesta komunikuje s okresným úradom v otázke materiálneho zabezpečenia ubytovacích priestorov.

Na pondelkovom tlačovom brífingu sa primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) poďakoval všetkým organizáciám, ktoré mestu pomáhajú s vytváraním ubytovacích možností. Za všetky spomenul spoločnosť U.S.Steel Košice, ktorá na tieto účely mestu ponúkla rekreačné a doškoľovacie stredisko v Medzeve s kapacitou pre 45 ľudí: „V tejto chvíli naši právnici pracujú na tom, aby sme tieto priestory mohli protokolárne prevziať a integrovať do nášho systému. Naďalej sme v kontakte aj so štátnymi orgánmi, ktoré majú najväčšiu kompetenciu konať. Sme pripravení reagovať na pokyny štátu a budeme súčinní pri zabezpečení potrebnej pomoci pre tých, ktorí ju potrebujú. Verím, že pre každého z nás je v tejto situácii dôležité žiť s vedomím, že sme pre pomoc ľuďom v núdzi urobili všetko, čo bolo v našich silách či možnostiach. Sme tolerantné a solidárne mesto, pomáhať druhým je pre nás prirodzené.“

Námestník primátora Marcel Gibóda (nezávislý) vníma rezervy v koordinácii na úrovni štátu: „Mesto Košice nemôže ísť pomáhať priamo na ukrajinskú hranicu, môžeme len v rámci svojich možností poskytnúť zázemie ľuďom utekajúcim pred vojnou. Problém sa však začína priamo na hraniciach a tam musí Slovensko posilniť svoje kapacity. Z tohto miesta chcem poprosiť, aby aj štátne organizácie, ktoré pôsobia na východnom Slovensku dostali od vlády dostatočnú podporu, aby dokázali koordinovať pomoc, ktorá bude v najbližších dňoch potrebná.“

V rámci zákona o civilnej ochrane bude humanitárnu pomoc súvisiacu predovšetkým s nákladmi na ubytovanie Ukrajincov v Košiciach postupne refundovať štát. Mesto plánuje z vlastných zdrojov vyčleniť 100 000 eur na pomoc partnerskému mestu Užhorod a 100 000 plánuje rozdeliť jednotlivcom a občianskym združeniam, ktorým k napĺňaniu ich charitatívnych plánov chýbajú potrebné financie. O možnostiach financovania bude vedenie mesta diskutovať s poslancami v stredu na Mimoriadnom mestskom zastupiteľstve. Jedným z bodov programu bude vyhlásenie k vojnovej agresii Ruskej federácie voči Ukrajinskej republike, jej demokraticky zvoleným inštitúciám a občanom Ukrajiny.

Roman Dohovič chce mesto previesť migračnou krízou

Roman Dohovič, ktorý 13 rokov žil a aktívne pôsobil v Užhorode a dlhé roky pomáha ukrajinským študentom etablovať sa v Košiciach, sa od 1. marca stáva splnomocnencom mesta Košice pre humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny a partnerskému mestu Užhorod na Ukrajine. Jeho úlohou bude zároveň vyhľadávanie zdrojov financovania daných aktivít. Svoje bohaté skúsenosti z migračnej politiky je pripravený využiť na to, aby Košice previedol utečeneckou krízou. Na Magistráte mesta Košice tak vzniká dočasné pracovisko s pracovným tímom riešiacim logistické i humanitárne výzvy vyplývajúce z prílevu vojnových utečencov do Košíc a Roman Dohovič ho bude riadiť. Za absolútnu prioritu aktuálne považuje zabezpečenie ubytovania. „Je veľmi dôležité, aby sme ľudí utekajúcich pred vojnou následne dokázali aspoň čiastočne integrovať do našej spoločnosti. Či už pôjde o integráciu detí do vyučovacieho procesu, alebo so zabezpečením práce pre ich rodičov. Vláda už schválila zákon, ktorý by mal ľuďom so statusom utečenca uľahčiť prístup na pracovný trh. Samozrejme, budeme musieť komunikovať aj s našimi občanmi, aby chápali dôvody, pre ktoré k nám ľudia z Ukrajiny prichádzajú,“ hovorí Roman Dohovič.

Námestníčka primátora Lucia Gurbáľová (KDH) vyvíja aktivity na realizáciu myšlienky otvoriť školské zariadenia pre ukrajinských rodičov s deťmi: „Chceme eliminovať ich stres z traumatizujúcich zážitkov a cudzieho prostredia a deťom poskytnúť možnosť dostať sa medzi rovesníkov a hračky, teda do prostredia, ktoré im je oveľa bližšie. Týka sa to aj školských zariadení. Musíme nastaviť legislatívny proces tak, aby sme ukrajinské deti mohli oficiálne integrovať do výchovno-vzdelávacieho procesu.“

Na dispečingu mestskej polície budú k dispozícii ukrajinsky hovoriaci zamestnanci

Mestská polícia mesta Košice posilnila hliadky predovšetkým na miestach, kde sa môžu ľudia utekajúci pred vojnou zdržiavať, a to najmä preto, aby im vedeli poskytnúť okamžitú pomoc a užitočné informácie. Prioritou mesta je súčasne zachovať nielen bezpečnosť Košičanov, ale aj samotných utečencov. Keďže z vojnou zmietanej Ukrajiny do nášho mesta prichádzajú predovšetkým bezbranné ženy s deťmi, príslušníci mestskej a štátnej polície už počas víkendu dbali na ich ochranu.

Utečenci prichádzajúci do Košíc dostanú potrebné informácie aj na čísle 159, teda na nonstop linke Mestskej polície mesta Košice. Služby na operačnom stredisku budú v týchto dňoch pokrývať 24 hodín denne ukrajinsky a rusky hovoriaci zamestnanci, aby dokázali ľuďom v núdzi poskytnúť základné informácie a usmerniť ich.

Vladimír Fabián

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články