Košice chcú získať eurofondy za vyše 6,2 milióna eur

MsZ odobrilo návrhy na cenu mesta

V nasledujúcich mesiacoch môže metropola východu získať finančné zdroje až za vyše 6,2 milióna eur. Zapojenie mesta Košice do štyroch výziev z eurofondov schválili v piatok 18. marca na svojom rokovaní poslanci Mestského zastupiteľstva. 

Eurofondy by išli najmä do oblasti informačných technológií v MHD doprave, do zvýšenia kvality životného prostredia a na boj s klimatickými zmenami. Všetky projekty vychádzajú z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a jeho funkčnej oblasti na roky 2022 – 2027.

Mesto chce do konca apríla požiadať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o poskytnutie financií vo výške 4 210 530 eur v rámci projektu „Moderné technológie v meste Košice“. V prípade získania finančných zdrojov by sa pre cestujúcich v MHD výrazne skrátilo čakanie na semaforoch, keďže na vybraných križovatkách by sa vďaka výmene radiča zaviedla preferencia vozidiel MHD.

Preferencia MHD by fungovala na 10 – 20 križovatkách

„Našim plánom je inštalovať vysielače do 220 vozidiel na definovanie prednosti na križovatkách. Podľa schválenej výšky finančných prostriedkov by to fungovalo zhruba na 10 až 20 križovatkách. Prioritou by boli križovatky v mestskej časti Sever na Vodárenskej a Tomášikovej ulici, pri OC Mier, na Národnom námestí, ako aj pri ďalších dopravne vyťažených uliciach v iných mestských častiach,“ informoval po schválení tohto bodu košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý). 

Doplnil, že v rámci tohto projektu by sa zároveň mohlo v prostriedkoch MHD osadiť až 1 040 automatických sčítačov na zaznamenanie počtu cestujúcich. Takisto sa počíta s umiestnením kamerového servera na dopravnom dispečingu DPMK, ktorý by mal zahŕňať aj 21 nových kamier. Tie  zabezpečia dohľad nad automobilovou premávkou na Slaneckej ceste a monitorovanie priestorov na autobusových zastávkach.

V mestských častiach (MČ) Staré Mesto, Sever, Sídlisko KVP, Juh a Západ zároveň vznikne aj vyše 20 ďalších inteligentných priechodov pre chodcov. Výrazne by sa zlepšila aj kvalita verejného osvetlenia, keďže vo vytipovaných lokalitách by sa vymenilo 100 rozvádzačov a vyše 1 000 pôvodných lámp za moderné LED svietidlá.  

Plánuje sa revitalizácia verejných priestranstiev v mestských častiach Sídlisko KVP, Staré Mesto a Sever

Poslanci na svojom rokovaní schválili aj zapojenia mesta do výziev na revitalizáciu verejného priestranstva v mestských častiach Sídlisko KVP, Staré Mesto a Sever. Vo vnútrobloku Húskova – Hemerkova v MČ Sídlisko KVP sa po schválení investície za 960 000 eur môžu vybudovať nové a zrevitalizovať pôvodné ihriská, pribudnú dažďové záhrady, lavičky, koše a detské preliezky, športové možnosti, zníži sa hluk a prašnosť. Na značne zdevastovanom priestranstve na ulici Obrancov mieru v MČ Sever sa okrem celkovej revitalizácie plánuje za 170 000 eur aj výsadba 33 nových stromov. 

„Park na Obrancov mieru má už vyše 60 rokov. Už si zaslúžil, aby sa skrášlil, z čoho sa aj my veľmi tešíme. Naša mestská časť tam ešte chceme vybudovať aj niekoľko parkovacích miest, aby sme občanom zlepšili komfort služieb. Budeme povďační, ak sa podarí uskutočniť aj zmenu prednosti vozidiel MHD na križovatkách. Veríme, že to prinesie aj zníženie množstva výfukových plynov, ktoré Severania musia dýchať,“ skonštatoval starosta MČ Sever František Ténai (nezávislý). 

V Starom Meste je naplánovaná investícia za 630 000 eur pri revitalizácii parku medzi ulicami Kuzmányho, Kpt. Nálepku a Československej armády, kde by sa vytvorila oddychová zóna pre obyvateľov, nové chodníky alebo pitná fontánka. Zároveň by sa tam zväčšilo detské ihrisko a venčovisko a pribudlo by petangové ihrisko či ďalšie ihriská na minifutbal alebo na cvičenie. Podobné investície sú v pláne aj v parku medzi ulicami Branisková, Tatranská a Československej armády. 

Vo všetkých týchto spomínaných projektoch za takmer 6 miliónov eur sa mesto na ich financovaní bude spolupodieľať vo výške 5 percent oprávnených nákladov, čo je takmer 300 000 eur.

Mesto sa chce zapojiť aj do dvoch zelených výziev na zníženie množstva CO2 v ovzduší

Poslanci schválili zapojenie mesta do predkladania návrhov do dvoch výziev sledujúcich zlepšenie kvality životného prostredia v Košiciach. V rámci projektu Connect pôjde v piatich krajinách EÚ vrátane Slovenska o zlepšenie opatrení v oblasti energetickej účinnosti v rôznych sektoroch, vďaka ktorým sa znížia emisie CO2. Mesto Košice bude plne zapojené do realizácie všetkých aktivít a ako jeden z partnerov projektu môže získať 112 000 eur.

Do ďalšieho projektu Klimaticky odolné spoločenstvá strednej Európy prispeje mesto navrhnutím informačno-komunikačného systému, ktorý pomôže tieto klimatické zmeny merať, zaznamenávať a vyhodnocovať s nimi spojené riziká. Mesto ako jeden z partnerov môže na jeho uskutočnenie získať 156 800 eur, spolufinancovanie v oboch spomínaných ekologických projektoch predstavuje 20 percent.

Primátor sa teší na pozitívne zmeny v doprave, osvetlení, verejných priestranstvách a ekológii

„Všetky tieto projekty sú výsledkom veľkého úsilia a práce zamestnancov mesta, ktorí sa podieľali na ich príprave, za čo im aj spolu s poslancami ďakujem. Verím, že pri ich vyhodnocovaní budeme úspešní. Obyvatelia mesta by potom už onedlho mohli pocítiť pozitívne zmeny v doprave, verejnom osvetlení, skrášlení viacerých vnútroblokových priestorov a zlepšení životného prostredia,“ dodal primátor.   

Jana Poľová

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články