Korona útočila aj v mestskom zariadení pre seniorov na Garbiarskej

Korona útočila aj v mestskom zariadení pre seniorov na Garbiarskej

Súčasná doba je extrémne náročná nielen na zvládanie bežných pracovných úloh, ale aj krízových situácií. Vedenie Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej od prvej vlny pandémie zodpovedne a pružne reaguje na všetky zmeny spojené s koronou. Najmä vďaka intenzívnej starostlivosti o svojich klientov sa podarilo hroziacu katastrofu odvrátiť včas.

Od začiatku pandémie tam zaznamenali len tri úmrtia klientov na ochorenie COVID-19. Mnoho podobných inštitúcií takéto šťastie nemalo. Len v Zariadení sociálnych služieb Arcus na Skladnej, ktoré je v správe Košického samosprávneho kraja, prišlo o život v priebehu necelého mesiaca 29 klientov…

Na smútok nemajú čas

Opatrenia zamerané na ochranu života a zdravia prijímateľov sociálnej služby si žiadajú svoju daň. Zákaz vychádzania z objektu a návštev sa snažia prekonávať prostredníctvom videohovorov. Nič však nenahradí prítomnosť najbližších, obyčajný ľudský dotyk, pohladenie a komunikáciu tvárou v tvár. Práve na zhoršujúce sa psychické rozpoloženie prijímateľov reagujú v zariadení rôznymi aktivitami.

Keďže sa klienti môžu stretávať iba v malých skupinkách, denne majú zabezpečený bohatý program. Naďalej vedú čitateľský krúžok, pamäťové cvičenia, spoločenské hry, premietanie filmov, hudobné posedenia. Pre obyvateľov Garbiarskej naplánovali aj výlety v skupinkách do okolitej prírody v sprievode sociálnych pracovníkov. Dvakrát do týždňa im zamestnanci sociálneho úseku zabezpečujú nákupy, obstarávajú všetko, čo potrebujú.

Včasná intervencia zachraňuje životy

Riaditeľka Zdenka Sloviková od vzniku pandémie pravidelne zabezpečuje a dopĺňa všetky potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky, vitamínové a výživové doplnky pre personál, čisté rúška, vitamíny a dezinfekciu pre prijímateľov služieb. Medzi prvými v Košiciach mali na Garbiarskej zakúpenú dezinfekčnú bránu, ktorou musí prejsť každý návštevník pred vstupom do budovy. Zo strany personálu i prijímateľov sú dôsledne dodržiavané prísne pravidlá aj hygienické opatrenia. Pravidelným testovaním monitorujú všetkých zamestnancov aj klientov, odchytili mnohých pozitívnych bezpríznakových zamestnancov aj prijímateľov, ktorých včas izolovali, čím sa im podarilo zamedziť šíreniu vírusu v celom zariadení. Aj v týchto dňoch evidujú niekoľkých prijímateľov, ktorí nemajú žiadne, resp. len mierne príznaky a troch zamestnancov, ktorí sú v domácej karanténe. O prijímateľov v izolácii sa stará vyčlenený personál.

Očkovanie v plnom prúde

Zdravotníci zaočkovali začiatkom februára v Stredisku sociálnej pomoci 56 zamestnancov a 127 seniorov. „Pripraviť celé zariadenie na očkovanie nebolo jednoduché. Bolo potrebné zistiť počty, pripraviť zoznamy prijímateľov aj zamestnancov, nahlásiť priemerný vek prijímateľov, zabezpečiť informované súhlasy, vyplniť dotazníky. S prijímateľmi bolo potrebné vykonať pohovory, spojiť sa s ich lekármi a konzultovať ich zdravotný stav… Pri počte 184 prijímateľov nás to stálo nemálo úsilia, no spravili sme to rýchlo a medzi prvými,“ vysvetľuje riaditeľka strediska Z. Sloviková.

V zariadení zaznamenali u zaočkovaných len bežné lokálne reakcie kože, bolestivosť v mieste vpichu, u dvoch zamestnancov zvýšenú teplotu. Všetkých, ktorí mohli mať potenciálne reakcie, lekár premedikoval a boli monitorovaní. Raritou zariadenia bola vakcinácia 100-ročnej a 98-ročnej klientky, ktoré po očkovaní nemali žiadnu nežiadúcu reakciu a očkovanie zvládli veľmi dobre.

Starenka sa teší na kaderníčku

Pani Klára G., 98-ročná klientka: „Sme vďační našej pani riaditeľke, že sa o nás tak stará. Som šťastná, že sme mohli byť zaočkovaní. Vôbec som sa nebála. Chránime tým nielen seba, ale aj ďalších klientov nášho zariadenia. Teším sa, keď sa to už všetko skončí. Ako prvé navštívim kaderníčku a dám si upraviť vlasy. Aj napriek svojmu veku sa o seba starám.“

Prijímatelia sociálnej pomoci túžobne očakávajú uvoľnenie opatrení a návrat do normálneho života.

Všetci veria, že aj vďaka očkovaniu vyhrajú spoločný boj s neviditeľným nepriateľom.

„Druhú dávku vakcíny dostanú naši seniori aj zamestnanci začiatkom marca a po 14 dňoch od jej podania by sme už mali mať plnú imunitu proti ochoreniu COVID-19. Chrániť sa však bude potrebné aj naďalej,” dodala riaditeľka Zdenka Sloviková.

Autor: JOP

Odporúčame

TOP články