História sídiel Ústavného súdu SR

História sídiel Ústavného súdu SR


Tohto roku si pripomíname 30. výročie vzniku Ústavného súdu SR. Od svojho ustanovenia 1. januára 1993 sú jeho sídlom Košice. Nahliadnime do histórie dvoch budov, ktoré sa spájajú s pôsobením garanta ústavnosti a ochrancu základných ľudských práv na Slovensku.

Csákyho – Dessewffyho palác

Prvým sídlom ústavného súdu bola jedna z najhonosnejších budov Košíc, klasicistický Csákyho-Dessewffyho palác na Hlavnej ulici 72. V rokoch 1801- 1805 ho dal na stredovekých základoch rodičovského barokového domu vybudovať gróf Anton Csáky mladší. Po smrti Antona Csákyho sa sobášom s jeho dcérou Alojziou v roku 1819 stal majiteľom paláca gróf František Dessewffy.
Keďže gróf Dessewffy sa často zdržiaval na svojom rodovom statku vo Finticiach, reprezentatívnu budovu dával k dispozícii vzácnym hosťom. V máji 1821 tu prenocoval ruský cár Alexander I., v júni až auguste 1849 tu bolo ubytované ruské veľkoknieža Konštantín, v roku 1877 aj bavorský princ Leopold, ktorý Košice navštívil v sprievode svojho svokra, cisára Františka Jozefa I. Aj ďalšie roky boli v znamení nemenej významných hostí, dôležitých stretnutí a rokovaní – napríklad palác bol 29. decembra 1918 dejiskom odovzdania štátnej moci československým orgánom.
Po zoštátnení v rokoch 1952 mala budove svoje priestory Východoslovenská galéria, ktorá sa v roku 1992 presťahovala do Župného domu (bývalého Domu Košického vládneho programu). V roku 1993 sa palác stal po rekonštrukcii sídlom Ústavného súdu SR, ktorý v nej pôsobil do roku 2006, keď sa presťahoval do vlastných priestorov – bývalých Jiskrových kasární na tiež Hlavnej ulici. Zmenu sídla si vyžiadala predovšetkým nedostatočná kapacita prenajatej budovy a vysoké nájomné.
Uvoľnené priestory, veľkú časť prízemia a poschodia, malo od roku 2009 v prenájme kníhkupectvom Panta Rhei. V roku 2021 budovu kúpilo Maďarsko zastúpené ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných vecí. Po rozsiahlej rekonštrukcii v nej bude sídliť Generálny konzulát Maďarska.


Jiskrove kasárne

Historická pohľadnica súčasného sídla Ústavného súdu SR, vydaná okolo roku 1920, dokumentuje hlavný objekt kasární, ktorý bol postavený v rokoch 1890 – 1892 podľa projektov Mihálya (Michala) Répászkeho. Budova sa stala sídlom štábu cisárskeho a kráľovského 34. pešieho pluku a zároveň tu boli kancelárie 67. cisársko-kráľovského pešieho pluku.
Od roku 1910 časť kasární slúžila mestskej polícii a po roku 1918 policajnému riaditeľstvu, ktoré sa v roku 1931 presťahovalo do novej vlastnej účelovej budovy na Moyzesovej okružnej – kde je doposiaľ. Kasárne, kam sa nasťahovala 11. poľná delostrelecká brigáda, pomenovali po vojvodcovi Janovi Jiskrovi z Brandýsa. Komplex budov slúžil aj v bývalom režime armáde. V objekte bolo aj známe kníhkupectvo Naše vojsko.
Po Nežnej revolúcii 1989 sa povinná základná vojenská služba začala postupne skracovať až nakoniec v roku 2005 ju úplne zrušili. Nevyužitý objekt na Hlavnej ulici č. 110 v roku 2002 zmluvou o bezodplatnom prevode majetku štátu previedlo Ministerstvo obrany SR do správy Ústavného súdu. Po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá si vyžiadala náklady 199 miliónov Slovenských korún (približne 6,6 milióna eur), sa v roku 2006 do objektu presťahoval Ústavný súd SR. V súčasnosti sídli v troch budovách, ktoré tvoria jeden ucelený komplex. V budove na Hlavnej ulici majú svoje kancelárie sudcovia Ústavného súdu SR, v objekte na Mäsiarskej ulici je vchod pre verejnosť, hlavná pojednávacia sieň, podateľňa, pracoviská zamestnancov Kancelárie Ústavného súdu SR, knižnica a archív, v budove na Zbrojničnej ulici sú ubytovacie kapacity pre zamestnancov ÚS SR s trvalým pobytom mimo Košíc.
Keď budete stáť pred hlavnou budovou na Hlavnej ulici, zrejme vašej pozornosti neunikne tvár situovaná na priečelí objektu. Je to tvár Justície – bohyne spravodlivosti, ktorá má zaviazané oči, aby nevidela účastníkov pojednávania. Autorom diela je Martin Ščepka.


Ľudovít Korotnoky, MJ

Historické pohľadnice: Archív Ľudovíta Korotnokyho
Foto: Gabriel Bodnár

Odporúčame

TOP články