Do boja s treťou vlnou pandémie sa aktívne zapája okolo 280 košických medikov

Do boja s treťou vlnou pandémie sa aktívne zapája okolo 280 košických medikov

Približne 280 študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa aktívne zapája do boja proti pandémii nového koronavírusu. V tretej vlne vypomáhajú prevažne brigádnicky.
      Najviac ich je v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice, kde na základe dohôd o brigádnickej práci pôsobí 198 medikov. Väčšina z nich pracuje na rôznych lôžkových oddeleniach vrátane reprofilizovaných covidových pracovísk. Ďalší sú na triáži alebo v odberovom centre. V UNLP pomáha aj 30 ďalších študentov piateho ročníka všeobecného lekárstva, a to vo veľkokapacitnom odberovom mieste na Ipeľskej ulici v týždenných blokoch bez nároku na odmenu.
      V nemocnici v Šaci brigádnicky pracuje deväť študentov LF UPJŠ. Ďalší pomáhajú v regionálnych nemocniciach a v mobilných odberových miestach v blízkosti svojho bydliska. „Ich presné počty však nemáme k dispozícii, keďže tieto aktivity už nekoordinujú členovia Akademického senátu LF UPJŠ za študentskú časť, tak ako počas prvej a druhej vlny, ale dejú sa na základe individuálnych výziev poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlila Oravcová.
      V týchto dňoch záujemcov o dobrovoľnícku činnosť oslovili zo siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia. Malo by ísť o aktivity ako manažovanie pacientov, asistencia pri testovaní, vakcinácii alebo telefonickom usmerňovaní pacientov v nemocniciach a poliklinikách vo Vranove nad Topľou, Michalovciach, Rožňave, Svidníku a ďalších. Na výzvu bezprostredne zareagovalo viac ako desať študentov.
      Okrem toho aktuálne pôsobí okolo 25 košických medikov v Intervenčnom tíme Ministerstva zdravotníctva SR. Ide o projekt, v rámci ktorého sú realizované výjazdy do zariadení sociálnych služieb pre seniorov, pre ľudí so zdravotným postihnutím, v zariadeniach krízovej intervencie a marginalizovaných komunitách. Pomoc zahŕňa predovšetkým skríning a monitoring zdravotného stavu, šírenie osvety či testovanie na ochorenie COVID-19.
  „Evidujeme aj záujem zo strany zahraničných študentov o pomoc slovenskému zdravotníctvu počas ich štúdia, avšak podmienkou tejto práce je veľmi dobrá znalosť slovenčiny, čo mnohí nezvládajú – aj keď slovenčine neraz dobre rozumejú, sami ňou hovoriť nevedia. O niektorých študentoch však vieme, že pomáhajú aj na Slovensku,“ uviedla Oravcová.
      Podľa dekana LF UPJŠ Daniela Pellu študenti fakulty pomáhajú zdravotníctvu od začiatku pandémie pre potrebu byť osožný, ale aj získavanie skúseností z praxe. Pripomenul, že je to pre nich fyzicky i psychicky náročné obdobie. „Museli a musia zvládať dištančné či prezenčné štúdium medicíny a iných zdravotníckych odborov s pracovným výkonom počas víkendov či v nočných službách. Zvlášť na covidových oddeleniach sú konfrontovaní so smutnou realitou a musia sa vyrovnať s krehkosťou ľudských životov,“ skonštatoval.

Zdroj: TASR

Foto: UPJŠ

Odporúčame

TOP články