Bezbranní a zraniteľní sú pre nás dôležití

Bezbranní a zraniteľní sú pre nás dôležití

Máme okolo seba ľudí, ktorí nemali v živote toľko šťastia a z rôznych dôvodov sa ocitli v núdzi. I v Košiciach žijú chorí, chudobní, starí či inak odkázaní na pomoc iných, často cudzích ľudí. Je správne, ak samospráva považuje pomoc týmto skupinám za jednu z najdôležitejších. Naše mesto poskytuje rôzne druhy sociálnej pomoci a aktívne spolupracuje s ďalšími inštitúciami a organizáciami zameranými na túto mimoriadne záslužnú činnosť. Napriek tomu, že by sme pri riešeniach niektorých z týchto problémov uvítali väčšiu spoluúčasť štátu, samospráv, nezaháľame, a denne prijímame dôležité rozhodnutia, realizujeme menšie či väčšie projekty pre lepší a kvalitnejší život osôb, ktoré nás potrebujú.

Som rád, že v tomto vydaní vám opäť v SkratKE môžeme predstaviť aspoň zlomok aktivít pre ľudí bez domova, ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, rodiny v kríze, pre seniorov či osoby s postihnutím. Dozviete sa, čo všetko mesto urobilo pre ochranu zdravia a života tých najzraniteľnejších v čase pandémie. Za spoločné napĺňanie konkrétnych činov pomoci patrí poďakovanie referátu sociálnych vecí, terénnym sociálnym pracovníkom na našom magistráte a, samozrejme, mestským poslancom a starostom mestských častí, s ktorými spoločne čelíme výzvam na zachovanie bezpečnosti a zdravia našich obyvateľov v týchto neľahkých časoch.

Aj keď vyvíjame maximálne úsilie na riešenie často nečakaných a nepredvídateľných problémov v tejto oblasti, stále to nestačí. Pomoci nikdy nie je dosť, pomáhať musíme všetci. Každý z nás.

Veríme,   že   nasledujúce   strany inšpirujú   i vás k osobnej angažovanosti nezištne pomáhať ľuďom v núdzi. Možno vôbec nie sú ďaleko. Možno sú vo vašom najbližšom okolí. Tak neváhajte prejaviť ľudskosť a   solidaritu,   neváhajte   obohatiť   svet o dobro, ktoré sa darovaním znásobuje.

Bezbranní a   zraniteľní   sa   musia   stať   najmä v súčasných krutých časoch súčasťou nášho žitia a bytia. Silní musia pomáhať slabším. Ja ako primátor som pripravený ďalej vyvíjať maximálne úsilie pre lepší, krajší život sociálne slabších. A verím, že spoločne sa nám tak podarí napĺňať ďalšie vízie pre hodnotnejší a kvalitnejší život všetkých nás, Košičanov.

Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice

Odporúčame

TOP články