Čím žije mestská časť Košice – JUH

Čím žije mestská časť Košice – JUH

Je JUH Košíc dobrým miestom na život? Opýtali sme sa starostu Jaroslava Hlinku.

Mestská časť Košice – Juh ako širšie centrum mesta zaručuje pohodlné miesto na život. Spája históriu nášho mesta s jej moderným rozvojom. V našej mestskej časti môžete nájsť napríklad zvyšky prvého vojenského letiska, alebo najstaršiu hasičskú budovu na Slovensku. Na druhej strane sa tu nachádzajú moderné business centrá, multifunkčná hala Steel aréna a komplexný kultúrny stánok Kasárne/Kulturpark, ktorý vznikol na miestach bývalých vojenských kasární. Naša mestská časť je jediná, ktorá vlastní športovo–zábavný areál zapísaný aj v Knihe slovenských rekordov v počte športovísk a aktivít na jednom mieste, ako jediná v meste Košice má jedáleň pre dôchodcov, ktorá poskytuje služby pre všetkých Košičanov. Taktiež sme jedinou lokalitou, v ktorej sa nachádzajú malometrážne byty pre dôchodcov z celého mesta v počte 678 bytov.

Ktoré projekty v prospech skvalitnenia života Južanov sa počas posledných dvoch rokov podarilo realizovať?

Podarilo sa nám, okrem iného, zrekonštruovať Zariadenie sociálnych služieb na Mlynárskej ulici, ukončili sme ucelenú opravu komunikácií na ulici Gemerskej, Južnej triede a časti Jantárovej ulici. Vybudovali sme detské ihrisko na Lomonosovovej ulici, zabezpečili opravu športového povrchu ihriska na sídlisku Železníky…

Ako pomáhate obyvateľom v čase koronakrízy?

Seniorom a rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi sme v predvianočnom čase poskytli potraviny, spolupracujeme so skautmi zo Slovenského skautingu v rámci pomoci s nákupmi potravín a liekov, ak sa seniori cítia osamelí a potrebujú duševnú podporu, môžu kontaktovať odborníkov v Psychosociálnom centre na Južnej triede, distribuujeme rúška, respirátory a vitamínové preparáty na posilnenie imunity.

Ktorú ínvestíciu v mestskej časti považujete za najvýznamnejšiu?

Revitalizáciu vnútrobloku sídliska Železníky s detským ihriskom a s workout prvkami.

Ako hodnotíte spoluprácu s mestom na jednotlivých projektoch?

Pozitívne. Mesto Košice sa spolupodieľa na financovaní a príprave projektových zámerov , a v mnohých prípadoch aj materiálne, ako napríklad a bezplatnom testovaní obyvateľov v našom Spoločensko-relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva.

Čo považujete za priority v najbližších dvoch rokoch?

V spolupráci s mestom pripravujeme revitalizáciu vnútrobloku Lomonosovova – Turgenevova, chceme pokračovať v budovaní polopodzemných a podzemných kontajnerovísk na komunálny odpad. Taktiež plánujeme zmodernizovať naše Spoločensko– relaxačné centrum, vrátane jeho exteriéru, a dopĺňať atrakcie v športovo–zábavnom areáli.

Autor:  JES

Odporúčame

TOP články