Zmeny v MHD od 1. mája

Zmeny v MHD od 1. mája

DPMK opätovne zavádza prevádzku cyklobusu, zmeny nastanú na niekoľkých spojoch na linkách 10 a 15.

Od nedele 1. mája 2022 do nedele 25. septembra 2022 zavádza Dopravný podnik mesta Košice prevádzku autobusu s cyklonosičom. Ide o stojan nainštalovaný na zadnom čele vozidla, ktorý umožňuje umiestnenie a prepravu bicyklov. Preprava je možná len pri dodržaní pravidiel určených Prepravným poriadkom DPMK, a.s. 
Cyklobus bude premávať počas voľných dní na linke 14 a týka sa všetkých spojov na Jahodnú okrem posledného večerného spoja linky a všetkých spojov z Jahodnej okrem posledného večerného spoja. Nástup a výstup s bicyklom je možný len na zastávkach Havlíčkova, Alpinka a Jahodná, chata.

Bicykel je v zmysle platnej tarify považovaný za batožinu, preto je cestujúci povinný zakúpiť pri jeho preprave cestovný lístok v hodnote 0,90 €. Lístok je platný 60 minút.

Odchody cyklobusu zo zastávky Havlíčkova: 08:29, 10:29, 12:29, 14:29, 16:29, 18:29.

Odchody cyklobusu zo zastávky Jahodná, chata: 8:52, 10:52, 12:52, 14:52, 16:52, 18:52.

Zároveň dôjde od nedele 1. mája 2022 k nasledovným zmenám v MHD:

  • posilnenie intervalu na linke č.10 vo večerných hodinách v režime ,,pracovné dni, školský rok“, t.j. v 20. a 21. hodine bude posilnený interval z 20 na 15 minút
  • pridanie zachádzky na Staničné námestie na spoji linky č.15 s odchodom z Exnárovej o 20:48 vo všetkých režimoch

Zdroj: DPMK

Foto: IMHD

Odporúčame

TOP články