Zdražovanie pohonných látok neovplyvní náklady mesta Košice na odvoz komunálneho odpadu

Košice sú z pohľadu nakladania s odpadmi najekologickejším mestom

Mesta Košice by sa náklady na odvoz komunálneho odpadu v súvislosti s nárastom cien pohonných látok (PHM) nemali dotknúť, a to aj napriek tomu, že vývoj cien podľa spoločnosti Kosit môže ovplyvniť cenu služieb.


      „Keďže zmluva medzi mestom Košice a spoločnosťou Kosit na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu je platná na celý rok 2022, ceny PHM výslednú sumu za poskytovanie týchto služieb mestu a jeho obyvateľom neovplyvnia,“ uviedol magistrát s tým, že v tomto roku tak v zmysle zmluvy zostávajú ceny pre mesto Košice na rovnakej úrovni ako v súčasnosti.
      Podľa riaditeľa Kositu Mariána Christenka nárast cien PHM nie je jedinou nákladovou položkou, ktorá zažíva masívnu turbulenciu. „Bezprecedentný rast cien energií, plynu, ale aj rast cien techniky či náhradných dielov, ale predovšetkým ich nedostatok a extrémne dlhé dodacie lehoty, to všetko vplýva na rast nákladov,“ povedal s tým, že tlak na ceny viacerých vstupov vnímajú od začiatku minulého roka, pričom určitú mieru nárastu cien sa im darí absorbovať väčšou optimalizáciou nákladov a procesov. „Z pohľadu cien bude dôležitý ďalší vývoj cien PHM zo stredno- a dlhodobého hľadiska, ktorý môže ovplyvniť cenu služieb,“ dodal.
      V sektore odpadov podľa Christenka treba v prípade cien očakávať zvyšovanie aj pôsobením štrukturálnych zmien, a to pod vplyvom zavádzania opatrení v zmysle požiadaviek Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia. Ide napríklad o úpravu odpadov pred uložením na skládku či oddelený zber kuchynského odpadu.

Zdroj: TASR

Foto: KOSIT

Odporúčame

TOP články