Začali sa prípravné práce na rekonštrukcii Spievajúcej fontány

Začali sa prípravné práce na rekonštrukcii Spievajúcej fontány

Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) začala s prípravou staveniska na jeho oficiálne odovzdanie zhotoviteľovi. Park medzi Dómom sv. Alžbety a Štátnym divadlom v Košiciach museli kvôli zabezpečeniu uloženia technológií a vybavenia od dnes 3. februára pre verejnosť uzavrieť pomocou prenosného oplotenia.

Oficiálne odovzdanie staveniska víťazovi verejného obstarávania prebehne po obdržaní právoplatného stavebného povolenia, ktoré mesto očakáva v najbližších dňoch. Do tej doby sa v okolí fontány budú realizovať prípravné práce na zahájenie rekonštrukcie a modernizácie Spievajúcej fontány – uloženie kontajnerov s vybavením, doprava technológie a strojov potrebných k rekonštrukcii a vytyčovanie podzemných sietí.

V záujme zachovania bezpečnosti prosí mesto a SMsZ o rešpektovanie zákazu vstupu na stavenisko a trpezlivosť, aby mohli na jeseň predstaviť obnovenú fontánu.

Predpokladaná cena rekonštrukcie a modernizácie sa pohybuje na úrovni 1,7 milióna eur s DPH. Z tejto sumy poskytne milión eur Nadácia U.S. Steel Košice, zvyšné financie dodá z vlastných zdrojov mesto Košice. Spievajúca fontána získa modernizáciou viaceré nové smart technológie. Vďaka nim bude možné v obrazovej i zvukovej podobe prenášať predstavenia Štátneho divadla Košice, príp. iných kultúrnych podujatí priamo na vodnú hmlu fontány. Po jej úspešnom dokončení vznikne druhá digitálna fontána v Košiciach a vôbec tretia na Slovensku. Po doplnení o najmodernejšie technológie poteší tisíce Košičanov a návštevníkov mesta, pre ktorých je vyhľadávaným miestom oddychu.

Košická Spievajúca fontána sa od jej spustenia v roku 1986 stala mimoriadne populárnou turistikou atrakciou a zároveň obľúbeným miestnom Košičanov. Predurčuje ju na to nielen strategická poloha medzi Štátnym divadlom a Dómom Sv. Alžbety, ale tiež jej technická špecifikácia – dynamické vodné dýzy a osvetlenie, ktoré reagujú na tóny hudby. Stala sa tak vôbec prvou spievajúcou fontánou v bývalom Československu, pričom sa stala inšpiráciou pre výstavbu ďalších „spievajúcich“ fontán v Prešove a neskôr aj v Prahe. Za jej vznikom v Košiciach stál bývalý primátor mesta a neskorší prezident Rudolf Schuster. 

(LS, CŠ)

Foto: MMK

Odporúčame

TOP články