Via Bona oceňovala podnikateľov

Via Bona oceňovala podnikateľov

Po prvýkrát v Košiciach, v priestoroch Východoslovenská galéria, boli 25. júna udelené ceny Via Bona Slovakia 2023. Nadácia Pontis, v spolupráci s Business Leaders Fórum, už po 23-krát udelila tieto prestížne ocenenia vybraným spoločnostiam na Slovensku za zodpovedné podnikanie.

Ocenenie získali firmy, ktoré sa neboja ísť nad rámec svojich povinností a aktívne sa zapájajú do riešenia dôležitých spoločenských výziev. Medzi tohtoročných víťazov patria projekty zamerané na dostupnosť bývania pre všetkých, efektívne individualizované vzdelávanie, podporu darcovstva krvi či redukcia odpadu produkovaného nakupovaním online.

O ocenenie Via Bona Slovakia 2023 sa uchádzalo 42 veľkých, stredných a malých firiem, ktoré spolu nominovali 44 projektov. Z 20 finálových nominácií v druhom kole vybrali víťazov nezávislé hodnotiace komisie, zložené z odborníčok a odborníkov z firemného, neziskového i verejného sektora.

Ocenenie v hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala žilinská developerská spoločnosť Reinoo za prepojenie udržateľného developerského biznisu s rozsiahlou pomocou ľuďom z Ukrajiny a lokálnej komunite. Cenu odovzdal podnikateľovi Milanovi Dubecovi viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol potrebu spoločensky zodpovedných firiem a ich prínos aj pre samosprávy. Vďaka ich podpore, či už priamej alebo nepriamej cez podporu neziskového sektora, môže mesto efektívnejšie riešiť rôzne spoločenské výzvy, ako napríklad pandémia COVID-19, utečenecká kríza, bezdomovectvo a mnoho ďalších.

VÍŤAZI V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH:

Zodpovedná veľká firma: Slovak Telekom (za systémový prístup k zodpovednému podnikaniu a odvahu otvárať dôležité témy)

Zodpovedná malá/stredná firma: Reinoo (za prepojenie udržateľného developerského biznisu s rozsiahlou pomocou ľuďom z Ukrajiny a lokálnej komunite)

Dobrý partner komunity: Slovenská sporiteľňa (za komplexnú podporu dostupného bývania v spolupráci so strategickými partnermi)

Spoločensky inovatívna firma: SmartBooks (za proaktívny prístup k zlepšovaniu školských výsledkov detí)

Výnimočný zamestnávateľ: Tesco Stores (za dlhodobý a konzistentný prístup k začleňovaniu rôznych zraniteľných skupín)

Zelená firma: Corplex (za vývoj komplexného cirkulárneho riešenia pri balení tovaru)

Férový hráč na trhu: Slovak Telekom („za scitlivovanie spoločnosti a šírenie povedomia o potrebe darovania krvi s reálnymi výsledkami“)

Zdroj foto: Nadácia Pontis

Odporúčame

TOP články