Veľkonočný sprievod o utrpení

Veľkonočný sprievod o utrpení

Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok. Pre kresťanov je oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Veľkonočné sviatky tohto roku pripadnú na 15. – 18. apríla. V Košiciach sa už tradične začnú na Veľký piatok ekumenickým pašiovým sprievodom.

Ekumenické pašiové sprievody majú v našom meste už 28-ročnú tradíciu. Pripravujú ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území Košíc – Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach.

Bohoslužba jedinečne spája veľkopiatkové obyčaje kráčať v sprievode (symbolicky nasledovať Ježiša Krista), čítať zo Svätého písma o jeho utrpení a ohlasovať jeho lásku k človeku. Toto napomáha a súčasne i vytvára novú jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami i ľuďmi dobrej vôle.

Po dvoch predošlých rokoch, keď sa sprievody konali iba online, sa v tomto roku opäť uskutoční pašiový sprievod naživo. Tohtoročné modlitby a úvahy budú na mimoriadne aktuálnu tému – utrpenie ľudí na Ukrajine a na celom svete.

Počas pašiového sprievodu chcú predstavitelia kresťanských cirkví zamerať svoj pohľad na Ježiša Krista, ktorý vyučuje ľud, uzdravuje, učí odpúšťať nepriateľom… a to všetko preto, lebo je pohnutý ľútosťou vo vzťahu k človeku, ktorý je ničený hriechom a jeho následkami. Nie sme to my, ktorí preukazujú na krížovej ceste súcit a dobrodenie trpiacemu Kristovi, ale on ho preukazuje nám aj v utrpení a v smrti na kríži. Od neho sa učíme aj my, ako máme konať pohnutí ľútosťou.
Ekumenickú akciu podporilo mesto Košice.

(MJ)

Mesto spestrí Sviatky jari

K sviatočnej atmosfére Veľkej noci prispeje aj mesto Košice. Ľudové tradície oživia detské folklórne súbory Hanička a Viganček, tvorivými dielňami prispejú deti z centra voľného času. Košičania k nej môžu prispieť vlastným vkladom v podobe veľkonočných veršov a želaní napísaných na nadrozmerné veľkonočné vajíčko. Takmer trojhodinové veľkonočné podujatie môžete zažiť na „Škaredú stredu“ 13.4. 2022 od 14-tej hodiny v parku na Hlavnej ulici medzi Immaculatou a budovou Štátneho divadla. Park ozdobia aj nadrozmerné košíky z dielne Správy mestskej zelene v Košiciach.

(RH)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články