Evanjelický kostol, zastávka pašiového sprievodu

Evanjelický kostol, zastávka pašiového sprievodu


Jednou zo zastávok tradičného veľkonočného sprievodu Košičanov rôznych vierovyznaní je Evanjelický kostol na Mlynskej ulici. Patrí k najkrajším chrámom evanjelikov na Slovensku.

Jeho výstavbe predchádzalo búranie mestských hradieb v rokoch 1804-1805, čím sa skrátila cesta z Hlavnej ulice k mestským kúpeľom a k Strednému mlynu. V tom čase sa v Uhorsku emancipovali nekatolícke náboženstvá, ktoré si mohli vybudovať vlastné kostoly bez obmedzení.
Košickí evanjelici začali stavať svoj kostol na pozemku uvoľnenom po odstránení hradieb. V máji 1804 začali stavať svoj chrám, ktorý mal nahradiť drevený kostol na Žriedlovej ulici. Autorom projektu bol staviteľ Uhorskej komory, košický mešťan Ján Juraj Kitzling, ktorý, okrem iného, vykonával stavebný dozor nad výstavbou košického divadla a naprojektoval dve veže jezuitského kostola.
Stavba bola dokončená v roku 1816. Kostol bol postavený vo vtedy modernom klasicistickom štýle. Časť zariadenia v majestátnom interiéri preniesli z pôvodného kostola na Žriedlovej ulici. Hlavný oltárny obraz je spoločným dielom dvoch významných maliarov z Levoče – Jozefa Czauczika a Jána Jakuba Müllera.
Kostol síce bol v roku 1857 opravovaný, ale do dnešných čias sa zachoval vo svojej pôvodnej podobe, prakticky na ňom niet neskorších stavebných dodatkov. Latinský nápis nad jeho hlavným vchodom SOLI DEO GLORIA v slovenčina znamená Jedinému Bohu sláva. Veže kostola sú ukončené štvorbokými kupolovými strechami ukončenými šiškou.

Historická pohľadnica je z roku 1900. Foto: Archív ĽK


Vedľa chrámu bola zároveň vybudovaná aj evanjelická ľudová škola. Od roku 1868 preberala aj látku meštianskych škôl. Prízemná budova však časom kapacitne nestačila zvýšeným nárokom. Cirkevná obec sa obrátila vtedy na staviteľa Petra Jakaba , aby zbúral pôvodnú budovu a na jej mieste postavil novú. Starú školu asanovali v roku 1890, novú postavili v neuveriteľne krátkom čase – už 4.septembra toho istého roku sa v nej začalo aj vyučovať. Dnes v budove sídli farský úrad a je cirkevným zborovým domom.
V prvých rokoch svojej existencie bol kostol poslednou stavbou na Mlynskej ulici, za ním sa rozprestierali už iba záhrady.
Evanjelický kostol sa aj dnes považuje za najkrajšiu stavbu evanjelického klasicizmu na Slovensku – svojou jednoduchou eleganciou a skromnou polohou v uličnom domoradí stelesňuje idey reformácie.


Ľudovít Korotnoky

Foto (tit.): wikipedia

Odporúčame

TOP články