V pondelok sa na Jazere neokúpete, opäť budú likvidovať sinice

Na Jazere sa v utorok budú opäť likvidovať sinice

Mesto Košice bude v pondelok 18. júla po troch týždňoch od predchádzajúcej aplikácie biologických prípravkov Profi-baktérie a Oxyhum pokračovať v odstraňovaní nebezpečných siníc z vôd košického Jazera v mestskej časti Nad jazerom.

Zabezpečenie a zvýšenie kvality vody v jazere bude mať aj tentoraz na starosti spoločnosť Rawat consulting z Brna pod odborným dohľadom profesora Blahoslava Maršálka z tamojšej Masarykovej univerzity. Udeje sa podobným spôsobom ako počas predchádzajúcich odstraňovaní siníc v uplynulých siedmich rokoch.

Túto vodnú plochu bude v pondelok ráno od piatej ráno do šestnástej hodiny brázdiť špeciálne nafukovacie plavidlo. Pracovníci českej spoločnosti z neho do vody aplikujú prípravky bakteriálnych zmesí (Profi-baktérie) spolu s vodnou zmesou oxidovaných huminových látok (Oxyhum), ktoré sú výlučne na prírodnej báze (extrakty z rašeliny, slamy a vodných rastlín). Ide o koncentrované bakteriálne prípravky, ktoré významne urýchľujú naštartovanie a obnovu biologickej rovnováhy ekosystému v nádržiach.

Biologické prípravky spôsobia uhynutie siníc

Princíp metódy a techniky pôsobenia prípravkov je, že mikroorganizmy pre svoj rast spotrebovávajú dusík a fosfor a znižujú využiteľnosť týchto živín vo vodnom stĺpci zabudovávaním do svojej bunkovej  hmoty. Tým ich robia nedostupnými pre riasy a sinice. Zároveň svojou štruktúrou zamedzujú postup fotosyntetickej aktívnej radiácie do vody, čím zamedzujú rozvoju siníc.

Metóda spočíva v tom, že látka vytvorí vrstvu, ktorá zabráni prístupu kyslíka ku siniciam a tie bez neho následne uhynú. Profesor Maršálek aj so svojimi kolegami aplikuje túto ekologickú metódu okrem domovského Česka napr. aj v Austrálii, Brazílii alebo Etiópii. V Košiciach sa s týmto ekologickým čistením začalo ešte v roku 2015 a odvtedy sa kvalita vody na jazere výrazne zlepšila.

Mesto Košice v tej súvislosti žiada rybárov, aby v pondelok do 17.00 hod nevykonávali nahadzovanie na vodnej ploche jazera. Okrem rybolovu tam počas celého dňa nebude povolené ani kúpanie na prírodnom kúpalisku.

Voda v jazere síce je vhodná na kúpanie, citliví ľudia a deti by to mali zvážiť

Zamestnanci košického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) odobrali od začiatku júna celkovo sedem vzoriek vody z troch miest na Jazere, ktoré najčastejšie využíva na kúpanie verejnosť. Zatiaľ naposledy sa tak stalo tento týždeň. Hoci voda na tejto vodnej ploche vyhovuje na kúpanie, riaditeľka košického RÚVZ Zuzana Dietzová preventívne upozorňuje, aby niektoré skupiny obyvateľov dôkladne zvážili kúpanie v jazere. 

„Laboratórnymi analýzami odobratých vzoriek vôd bolo zistené, že došlo k miernemu zvýšeniu počtu cyanobaktérií a hodnôt chlorofylu a. Zistené hodnoty týchto ukazovateľov síce neprekročili hraničnú hodnotu stanovenú vyhláškou, z preventívnych dôvodov však neodporúčame kúpanie v Jazere pre citlivú časť populácie ako sú deti, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom. U dospelých zdravých osôb sa voda takejto kvality považuje za prípustnú,“ skonštatovala.

Ďalšie kontrolné vzorky vody po plánovanej aplikácii biologických prípravkov odoberú zamestnanci košického RÚVZ budúcu stredu.

(DT)

Foto: MV

Odporúčame

TOP články