Správa mestskej zelene pripravuje dynamickú dokumentáciu starostlivosti o dreviny

V Košiciach vysadili 600 nových stromov

Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) buduje digitálny, interaktívny a dynamický dokument starostlivosti o dreviny. Prostredníctvom mestského Geografického informačného systém (GIS) bude prístupný aj verejnosti.


      Ako uviedla riaditeľka SMsZ Marta Popríková, Košice sa stali prvým mestom na Slovensku, ktoré sa rozhodlo pre takýto systém. Podľa jej slov vytvárajú zdravotnú kartu každej dreviny, ktoré je aktuálna v každom období. „Statickosť ostatných ponúkaných riešení je príčinou, že často už v momente odovzdania dokumentu starostlivosti o dreviny neopisujú skutočný stav v teréne. Práve to zavážilo pri našom rozhodnutí vybrať si aplikáciu nášho dokumentu do systému, ktorý sa aktualizuje po každom zásahu našich zamestnancov,“ povedala.
      Na spracovanie kompletného dokumentu je nutné zaevidovať každý strom na pozemkoch v správe SMsZ, ktorých je podľa aktuálnej evidencie takmer 50.000. Pribudnúť by do nej mali aj tie stromy, ktoré bez nahlásenia vysadili občania – spravidla v okolí bytových domov.
      Prvotnou úlohou dokumentaristu je zaevidovať strom v systéme, zabodovať ho do mapy pomocou GPS súradníc a doplniť k nemu základné údaje, ako druh, vek, výšku, zdravotný stav a priložiť fotografie. „Ak strom vyžaduje ošetrenie, zapíše sa informácia o nutnosti ošetrenia do systému. Následne arborista vie vyfiltrovať v systéme stromy podľa vybraných kritérií a zistiť, ktoré potrebujú orez alebo ošetrenie a z akých dôvodov,“ povedal jeden zo spolutvorcov dokumentu Martin Bujňák.
      Aktuálne je zmapovaných vyše 17.000 bodov. Každý predstavuje strom alebo solitérny krík. Podrobné informácie sú prístupné k 8000 z nich, ďalších 9000 je zameraných a čaká na odborné zhodnotenie.
      Interaktívna mapa stromov a krovín v už zmapovaných lokalitách podľa SMsZ zlepšuje prehľad a uľahčuje prácu ľuďom vstupujúcim do interakcie s mestskou zeleňou. V súčasnosti ju už využívajú a testujú arboristi, technici zelene a projektanti SMsZ. Do dokumentu pridávajú napríklad rozhodnutia o výrube, termín výrubu či určenú náhradnú výsadbu.

Zdroj: TASR

Foto (ilustr.): SMsZ

Odporúčame

TOP články