V meste pribudlo viac ako 100 vtáčích búdok

V meste pribudlo viac ako 100 vtáčích búdok

Vďaka grantovému projektu s názvom „Pomôžme našim okrídleným susedom“, rozmiestnila Správa mestskej zelene (SMsZ) v meste 75 búdok pre vtáčie druhy sídliace v dutinách stromov a 30 búdok pre netopiere. Všetky „domčeky“ pre vtáky boli osadené neinváznym spôsobom tak, aby pri tom nepoškodili stromy. V Mestskom parku predstavili inteligentnú „smart“ búdku, ktorú zostrojili študenti Univerzitného vedeckého parku Technicom.

Okrem iného ponúka živý online prenos obrazu a dát zo zabudovaných senzorov, ktoré merajú teplotu a vlhkosť. Senzor pohybu upozorní administrátorov na prítomnosť živočíchov a s pomocou zabudovanej kamery vyhotoví sériu fotografií.

„Búdka má vlastný mikroprocesor, na ktorý sú pripojené senzory s vysokou presnosťou, údaje sa prenášajú cez internetové pripojenie na server, kde ich program spracuje a pripojí k videoprenosu. Pripravujeme aj prepojenie s dátami z nami vytvorenej meteostanice v Mestskom parku, aby bolo možné porovnať teplotné a vlhkostné pomery v búdke a mimo nej,“ vysvetlil tvorca technického riešenia Samuel Schnelly.

Živý prenos z búdky je dostupný na webstránke makekosice.digital (https://makekosice.digital/projekty/vtacia-budka/) a po obsadení hniezdiacim párom bude stream zverejnený aj v ponuke online streamov spoločnosti Antik Telecom.

Počet vtákov ubúda v mestách i vo voľnej prírode

Početnosť a druhová pestrosť vtákov a netopierov postupne klesá v mestách aj voľnej krajine v rámci celej Európy. Za posledných 37 rokov prišiel starý kontinent o každého šiesteho vtáčieho jedinca, čo je vyše 600 miliónov vtákov. Paradoxne, mestá sú priestorom, kde vďaka prítomnosti rôznych mikrobiotopov, pestrosti prostredia a dostupnosti potravy, nachádzajú skrytý potenciál na prosperovanie a rozmnožovanie.

V mestskom prostredí sa udomácnila pestrá paleta rôznych druhov vtákov a netopierov, ktorí však nemajú dostatok úkrytov a hniezdnych príležitostí.  „Na území mesta sme na zvrátenie tohto trendu rozmiestnili do vedcami vytypovaných lokalít búdky pre vtáky a netopiere, ktoré monitorujeme, zbierame z nich dáta a vzorky, ktoré poskytujeme odborníkom. Aktivity spojené s projektom sme využili aj na vzdelávanie detí a mládeže aby sme u nich budovali vzťah k prírode a jej ochrane,“ zhrnula ciele projektu riaditeľka SMsZ Marta Popríková.

Nová technika pomáha chráneným druhom priamo v teréne

Vďaka grantovej podpore sa nakúpili nové ďalekohľady a endoskopické kamery, ktoré pomáhajú ornitológom, ale zároveň ich využíva aj SMsZ pri orezoch a výruboch s cieľom minimalizovať riziko ohrozenia vtáctva a netopierov.

„Vizuálna kontrola stromov je prvým krokom pred orezom a výrubom stromov. Vďaka novým ďalekohľadom dokážeme zrealizovať kontrolu kvalitnejšie a endoskopické kamery nám pomáhajú pri prieskumoch dutín tam, kde by sa mohli skrývať kolónie netopierov alebo vtáčie hniezda. Ak zistíme, že stromy alebo dutiny sú domovom netopierov alebo vtákov, práce prerušíme, aby sme ich nerušili a neohrozili a presúvame plánované zásahy na iný vhodný termín. Endoskop nám pomáha aj pri posudzovaní stavu stromov, keďže s ním vieme lepšie preskúmať dutiny a pukliny, čím sa zlepšuje kvalita vyhodnocovania ich zdravotného stavu,“ zhodnotil prínos nového vybavenia arborista Ján Dlabal zo SMsZ.

Vtáčie búdky pribudli aj v areáloch školských zariadení 

V rámci grantových aktivít SMsZ s partnermi realizovala workshopy o ochrane vtáctva, netopierov a prírody na košických materských a základných školách. Deti sa s odborníkmi naučili spoznávať najbežnejšie druhy vtákov v meste a zároveň ako postupovať v prípadoch, keď nájdu zraneného alebo zoslabnutého živočícha. Operencom vyrobili vtáčie búdky, ktoré s pomocou ornitológa osadili na vhodné stromy v areáloch škôl.

„Environmentálne vzdelávanie mladej generácie už v útlom veku je dôležité, aby mali budúci dospelí k ochrane prírody vzťah a chápali jej dôležitosť. Podstatné zvyky a rutiny sa totiž učíme už v detstve. Tým, že deti nielen memorujú, ale diskutujú, fyzicky niečo zostavujú a montujú, potom sa o to starajú a pozorujú výsledky svojej práce, u nich vzbudzuje záujem a pomáha im pochopiť zložitosť vzťahov a dôležitosť rovnováhy v prírode. Možno takto v niekom zasadíme semienko záujmu a získame budúceho kolegu alebo podporovateľa,“ vysvetlil ornitológ a odborný garant projektu z občianskeho združenia Novozem Peter Krišovský.

Projekt vznikol vďaka grantovej výzve Nadácie Východoslovenskej energetiky, ktorá prostredníctvom Univerzitného vedeckého parku Technicom prepojila SMsZ, Technickú univerzitu v Košiciach  a občianske združenie Novozem. Projekt získal nenávratnú podporu vo výške takmer 5 000 eur, ďalších vyše 1 000 eur poskytla SMsZ.

(DT)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články