V Historickej radnici udelili Ceny mesta a primátora na rok 2022

V Historickej radnici udelili Ceny mesta a primátora na rok 2022

Spolu 26 jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si v sobotu popoludní v priestoroch Historickej radnice na Hlavnej ulici prevzalo z rúk košického primátora  Jaroslava Polačeka (nezávislý) Ceny mesta Košice a Ceny, resp. plaketu primátora mesta.

O laureátoch Cien mesta za rok 2022 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie. Tá posudzovala 20 návrhov na ocenenie jednotlivcov a 10 na ocenenie kolektívov, ktoré bolo možné predložiť do 17. januára. Z týchto návrhov ako laureátov tohtoročných ocenení vybrala 8 jednotlivcov a tri kolektívy.

Osobnosti a kolektívy ocenili za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy

Primátor vo svojom prejave vyzdvihol historický význam dňa, keď si pripomíname 653. výročie prvej erbovej listiny udelenej mestu Košice kráľom Ľudovítom Veľkým ako aj 792. výročie prvej písomnej zmienky o Košiciach. Vyvrcholením tohtoročných osláv Dňa mesta Košice, ktoré sú pre obyvateľov nášho mesta sviatkom a symbolom lokálpatriotizmu, je aj odovzdávanie ocenení pre osobnosti a kolektívy za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy.

„Jedinečnosť nášho mesta spočíva predovšetkým v ľuďoch, ktorí tvoria jeho identitu priateľskej, pohostinnej, sebavedomej a dynamicky sa rozvíjajúcej metropoly. Hodnota človeka nespočíva v tom, čo je ochotný urobiť pre seba, ale čo robí aj pre iných, o čom sa môžeme presviedčať najmä v posledných týždňoch od vypuknutia vojny na Ukrajine. Veľmi si cením, že dnes môžem stáť na pódiu s takými vzácnymi a výnimočnými ľuďmi, ktorí sú pýchou Košíc a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Všetci z nich sú obohatením života v našom meste a skvele ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Verím, že takýchto Košičanov budú neustále pribúdať a budeme mať tak čoraz ťažšiu úlohu vybrať z nich tých, ktorým udelíme najvyššie ocenenia mesta,“ myslí si primátor.

Pavol Hric spracoval digitálne mapy, radil budúcim manželom a založil múzeum 

Jedným z ocenených osobností bol aj 66-ročný rodák z Nižného Žipova v okrese Trebišov Pavol Hric, ktorý už vyše 42 rokov žije v metropole východu. Dlho nemohol uveriť, že práve on je jedným z laureátov Ceny mesta. Hovorí, že je síce srdcom Zemplínčan, no zároveň sa cíti ako plnohodnotný obyvateľ Košíc. Dlhoročný IT manažér si zo záznamu pozrel aj rokovanie Mestského zastupiteľstva, ktoré schvaľovalo držiteľov ocenení, no definitívne uveril, až po tom, keď mu to potvrdili na magistráte mesta. Na odovzdávanie ocenení prišiel z víkendového stretnutia, na ktorom sa zúčastnilo 22 členov ich rodiny a po slávnostnom ceremoniáli sa tam vrátil. 

„Bol som naozaj veľmi milo prekvapený, že vôbec niekoho napadlo, aby ma nominoval. Spolu s mojimi spolupracovníkmi sme v meste spracovali viaceré digitálne mapy, s ktorými sa Košičania mohli stretnúť, ak sa potrebovali dozvedieť informácie k svojim pozemkom alebo záhradám. Po sčítaniach obyvateľstva sme spracovali aj topografické rozdelenie slovenských katolíckych diecéz a eparchií a vydali k tomu mapy.“

Spolu s manželkou sa venovali aj príprave mladých ľudí v predmanželských kurzoch. Občiansky sa angažoval aj počas nežnej revolúcie v roku 1989.

„Spoluorganizovali sme štrajk, mítingy pred Štátnou vedeckou knižnicou alebo vydávali časopis. Po roku 1998 som sa prestal politicky angažovať, v súčasnosti je jednou z mojich aktivít založenie Múzea obetí komunizmu na Moyzesovej ulici v Košiciach. To je otvorené od júna minulého roka a chceme v ňom najmä mladým ľuďom priblížiť toto obdobie našej histórie.“

KTO ZÍSKAL CENU MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

Ing. Ladislav Göőz – za dlhoročnú aktívnu verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a komunity

Ing. Pavol Hric – za významný celoživotný prínos v oblasti duchovného a spoločenského života a angažovanosť za slobodu a spravodlivosť v spoločnosti

plukovník vo výslužbe MUDr. Milan Husťák, in memoriam – za mimoriadne významné pracovné výsledky a celoživotný prínos v oblasti otorinolaryngológie

Jozef Jurko, in memoriam – za významný celoživotný prínos v kultúrnej, umeleckej a publicistickej činnosti

doc. Mgr. Art. Peter Kerekeš, ArtD. – za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti filmového umenia a reprezentáciu Košíc v oblasti kultúry na Slovensku i v zahraničí

Ľudovít Matyás – za celoživotné zásluhy o rozvoj futbalu a podporu športu v meste Košice

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – pri príležitosti životného jubilea, za významné vedecké a pedagogické výsledky v oblasti preventívnej kardiológie v celoeurópskom meradle a za rozvoj a modernizáciu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

Ľubomír Záhon – pri príležitosti životného jubilea za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia v Košiciach. 

Kolektívy:

Kolektív Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice Košice – za intenzívnu vysokošpecializovanú starostlivosť o deti v kritických situáciách v rámci celého východoslovenského regiónu

Univerzitná veterinárna nemocnica – za aktívny podiel na realizácii celosvetovej koncepcie spoločného zdravia a významný prínos k zvládnutiu náročných podmienok počas pandémie Covid-19

Vedecký tím Strojníckej fakulty TUKE pod vedením prof. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD. – za implementáciu vodíkových technológií v oblasti energetiky a automobilového priemyslu.

KTO ZÍSKAL CENA PRIMÁTORA MESTA KOŠICE?

Jednotlivci:

MUDr. Ján Babík, CSc. – za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti vývoja liečby popálenín a rekonštrukčnej chirurgie na Slovensku

René Babušík – pri príležitosti životného jubilea, za významný dlhoročný prínos v oblasti športu a podporu mládežníckeho futbalu v meste Košice

Zdeněk Belko – za príkladnú dlhoročnú prácu vodiča mestskej autobusovej dopravy a podporu športu v Košiciach

Jaroslav Dvorský – za dlhoročný prínos v oblasti umenia a reprezentáciu mesta Košice doma i v zahraničí 

Marián Forrai – za dlhoročný osobný a profesionálny prínos pre rozvoj ZOO Košice

Ján Grega – za aktívny prínos v oblasti kultúry a podporu tradícií v meste Košice

mjr. Dušan Horňák – pri príležitosti významného pracovného jubilea 40 rokov v zložkách požiarnej ochrany za dlhoročný odborný prístup pri zabezpečovaní protipožiarnej bezpečnosti mesta Košice

prof. Ing. Mária Mareková, CSc. – pri príležitosti životného jubilea, za vedeckú a pedagogickú činnosť pri príprave budúcich lekárov a doktorandov v študijnom programe Klinická biochémia

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. – pri príležitosti životného jubilea, za významný podiel na vybudovaní a rozvoji štruktúry vnútorného systému kvality vzdelávania 

prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA – pri príležitosti životného jubilea, za mimoriadny osobný a profesionálny prínos v oblasti medicíny v odbore gynekológia a pôrodníctvo a významnú pedagogickú a publikačnú činnosť 

Tatiana Paľovčíková – Paládiová – pri príležitosti životného jubilea za dlhoročný prínos v oblasti kultúry

PhDr. Jarmila Uhríková – pri príležitosti životného jubilea, za významný dlhoročný prínos pri formovaní mládeže v oblasti mediálnej gramotnosti. 

Kolektívy:

Florbalový a bedmintonový klub Akademik Technická univerzita Košice – pri príležitosti 20. výročia založenia, za podporu športových talentov v meste Košice a úspešnú reprezentáciu doma a v zahraničí 

Športový klub Hornets Košice – za podporu mládežníckeho športu a úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenska vo vodnom póle.

KTO ZÍSKAL PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE?

Ing. Ján PIATKO – za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech seniorov mesta Košice.

(JP)

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články