Ústavný súd rozhodol v prípade parkovacieho sporu s EEI v prospech mesta Košice

Mesto sprísňuje pravidlá pre pešiu zónu

   

Mesto Košice uspelo na Ústavnom súde (ÚS) SR so sťažnosťou v prípade sporu s parkovacou spoločnosťou EEI. Podľa rozhodnutia ÚS košický krajský súd uznesením z augusta 2020, ktoré bolo v neprospech mesta, porušil práva sťažovateľa na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie. V spore o platnosť nájomnej zmluvy o parkovaní z roku 2012 medzi mestom Košice a EEI tak bude musieť krajský súd opätovne rozhodnúť.

      V súdnom konaní mesto žiada vypratanie nehnuteľností a zaplatenie finančnej náhrady za bezdôvodné obohatenie. Okresný súd Košice I 16. októbra 2019 tzv. medzitýmnym rozsudkom rozhodol o neplatnosti nájomnej zmluvy. Spoločnosť EEI sa odvolala, po čom krajský súd skonštatoval, že pre nesprávny procesný postup súdu prvej inštancie došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Krajský súd uznesením zrušil medzitýmny rozsudok s tým, že okresný súd mal vo veci znovu rozhodnúť. Mesto následne voči tomu podalo ústavnú sťažnosť. Prvý senát ÚS o nej rozhodol 17. marca s tým, že uznesenie krajského súdu „zrušuje a vec vracia Krajskému súdu v Košiciach na ďalšie konanie“.
      Mesto Košice prevzalo od 1. januára 2019 parkovací systém na základe všeobecne záväzného nariadenia (VZN), a to napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Obe strany sa v spore obrátili na súd.

 Mesto Košice rozhodnutie ÚS víta. Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že už od začiatku sú presvedčení o neplatnosti celej zmluvy.

„Sme presvedčení o tom, že parkovanie patrí a má patriť Košičanom. Dlhodobo sme kritizovali, že výnosy z parkovného majú skončiť vo vreckách bratislavskej firmy a trvali sme na tom, aby zostali v našom meste a investovali sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry v Košiciach. Vítame rozhodnutie Ústavného súdu, ktorým zrušil rozhodnutie krajského súdu o zrušení medzitýmneho rozsudku. Už od začiatku sme presvedčení o neplatnosti celej zmluvy medzi mestom a EEI z roku 2012. V cestnom zákone je jednoznačne uvedené, že samospráva si môže vo vlastnom všeobecne záväznom nariadení explicitne stanoviť spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacieho systému. My sme to urobili spôsobom, že to bude zabezpečovať mesto Košice. Začiatkom roka 2019 sme preto prebrali parkovací systém v meste do svojich rúk a uskutočnili sme aj viaceré kroky, aby mohol začať fungovať. Z tohto dôvodu veríme, že krajský súd zoberie do úvahy naše právne názory a rozhodne v prospech mesta.“
      Žalobu na vypratanie nehnuteľností a na zaplatenie finančnej náhrady vo výške približne 3,5 milióna eur podalo mesto proti spoločnosti EEI v novembri 2018. „Bez ohľadu na neukončené konanie však mesto malo záujem rokovať s EEI aj mimosúdnou cestou,“ doplnil magistrát s tým, že aj naďalej vyvíjajú úsilie na to, aby výnosy z parkovného patrili mestu.
     
      Voči mestu pre spor a neodkladné opatrenie začalo v roku 2019 exekučné konanie, ktoré ÚS vlani v júli pozastavil. O sťažnosti mesta týkajúcej sa exekúcie zatiaľ ÚS nerozhodol. „V predmetnom konaní sa aktuálne vykonávajú nevyhnutné procesné úkony. Termín rozhodovania o merite veci momentálne nie je možné určiť,“ uviedla hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.

Zdroj: TASR

Foto (ilustr.) Miro Vacula

Odporúčame

TOP články