Únia miest Slovenska odmieta aroganciu ministra vnútra na adresu košického primátora

Primátor Polaček: Košice sú na prahu humanitárnej katastrofy

Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada Ministerstvo vnútra SR, aby čo najskôr vydalo pokyn prednostom okresných úradov, aby v okresných mestách zvolávali krízové štáby aspoň dvakrát do týždňa a aby sa na nich zúčastňovali primátorky, primátori okresných miest alebo nimi poverení zástupcovia.

Zároveň žiadajú, aby prednostovia okresných úradov v sídle kraja zvolávali krízové štáby v dennom režime. Tiež požadujú, aby MV SR rozviazalo ruky prednostom okresných úradov a nechalo ich slobodnejšie a rýchlejšie rozhodovať v území, ktoré majú v správe a nemuseli neustále čakať na príkazy z Bratislavy. Sú presvedčení, že takýto krok zo strany rezortu vnútra pomôže zrýchliť a zlepšiť nielen vzájomnú komunikáciu, ale najmä prijímanie opatrení v území.

ÚMS sa nepáči povýšenecký postoj ministra Mikulca

Nespochybňujeme snahu a kroky ústredných štátnych orgánov pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej vojenským útokom Ruska na Ukrajinu, odmietame však povýšenecký, až arogantný postoj ministra vnútra SR Romana Mikulca voči vyjadreniam košického primátora a viceprezidenta ÚMS Jaroslava Polačeka (nezávislý).

Existuje dostatok príkladov na to, že existujúci systém fungovania štátnej správy zlyháva aj v aktuálnej situácii. Ešte nikdy v histórii Slovenska, ani Európy, sa nestalo, že by sa v priebehu pár dní premiestňovalo  zo susednej krajiny takmer 2 milióny obyvateľov, najmä žien a detí, a desaťtisíce z nich aj cez Slovensko. Všetky mestá sa snažia robiť maximum a sú pod obrovským tlakom. Situácia sa zhoršuje a postupne sa bude dotýkať čoraz viac miest nielen na východe Slovenska, ale aj  iných častí  územia. Aj tieto mestá chcú, a musia,, byť pripravené. Zhodli sa na tom členské mestá ÚMS na dnešnom mimoriadnom online rokovaní.


Primátor Polaček: Samosprávy na východe robia aj bez pomoci štátu maximum, aby mohli pomôcť Ukrajincom 

„Od štátu potrebujeme vidieť, že túto krízu manažuje aj na úrovni samosprávy a berie nás ako partnerov, ktorým rozdá jasné pokyny, stanoví jasné kompetencie a uhradí požadované, legitímne náklady. Potrebujeme pokyn, rozhodnutie a preplatenie nákladov. Žiadame príslušné ministerstvá, aby okresné úrady mali rozviazané ruky a mohli naplno pracovať. Samosprávy, predovšetkým na východe Slovenska, denne, bez pomoci štátu, okresného úradu, bez kompenzácii robia maximum preto, aby boli schopní pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny. Viac však už sami urobiť nedokážeme. Frustruje nás to. Utrpenie prichádzajúcich ľudí je neúnosné, nemôžeme si dovoliť strácať ani minútu,“ skonštatoval košický primátor a viceprezident ÚMS Jaroslav Polaček (nez.). 

ÚMS si veľmi váži iniciatívu a plné nasadenie všetkých slovenských miest a obcí, ako aj občianskych združení, dobrovoľníkov a jednotlivcov, ktorí v tento náročnej  situácii vydávajú zo seba maximum. ÚMS opäť pripomína, že aj zástupkyne a zástupcovia miest a obcí opäť ukazujú, aká nenahraditeľná je pozícia samospráv v čase náročných kríz a to nie len pre vlastných obyvateľov. Veríme, že aj túto situáciu spoločnými silami zvládneme.

Únia miest Slovenska je dobrovoľné záujmové združenie miest. Jej členskú základňu tvoria veľké a stredné mestá z rôznych regiónov Slovenska. Na jej čele stojí trenčiansky primátor Richard Rybníček. 

Jana Poľová

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články