Súťaž literárne Košice pomáha nájsť skryté talenty

Súťaž literárne Košice pomáha nájsť skryté talenty

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlásila tradičnú literárnu súťaž pre žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl a študentov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. Ide už o 29. ročník súťaže.

Súťažou sa knižnica každoročne snaží podnietiť u detí fantáziu a odhaliť skryté nadanie u detí vo veku od 10 do 15 rokov. Mladé talenty chce osloviť novými kreatívnymi témami, ktoré by ich mali inšpirovať k tvorivosti. Opäť ich knižnici odporúčala Markéta Andričíková. Deti budú v roku 2024, v termíne od 1. februára 2024 písať prózu a poéziu na témy Dobrodružstvá netopiera Pierra, Prečo v dúhe nie je čierna? a tému Stretnutie, ktoré mi zmenilo život.

Práce môžu mať rozsah maximálne tri normostrany a posledný termín na odoslanie detských prác je 22. marec 2024. Výsledky súťaže budú vyhlásené 9. mája 2024. Propozície ohľadom súťažných prác a podmienok ich doručovania sú zverejnené na webovej stránke knižnice www.kosicekmk.sk.

Porotcami v súťaži budú Markéta Andričíková a Marián Andričík z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ján Gavura a Peter Karpinský z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Zdroj: Knižnica pre mládež mesta Košice

Foto (ilustr.): pexels

Odporúčame

TOP články