Súčasťou osláv Dňa mesta Košice bude aj odovzdávanie Ceny mesta

V Historickej radnici udelili najvyššie mestské ocenenia

Deň mesta Košice je bezpochyby najvýznamnejším sviatkom nášho mesta. Oslavy sa viažu k jedinečnej historickej udalosti, ktorá sa odohrala 7. mája 1369. V tento deň kráľ Ľudovít Veľký udelil Košiciam ako prvému európskemu mestu erbovú listinu.
Vyvrcholením osláv Dňa mesta Košice je už tradične odovzdávanie mestských ocenení.
Cenu mesta, ktorá je najvyšším mestským ocenením, odovzdá primátor Jaroslav Polaček ôsmim osobnostiam a trom kolektívom v sobotu 7. mája v Historickej radnici.
Laureátov schválilo mestské zastupiteľstvo.

Kto získa tohto roku Cenu mesta Košice?

OSOBNOSTI

 1. Ing. Ladislav Göőz
  Dôchodca – za dlhoročnú aktívnu verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a komunity.
 2. Ing. Pavol Hric
  IT špecialista, občiansky aktivista, disident, kresťansky angažovaný laik – za celoživotný postoj voči totalite, za významný celoživotný prínos v oblasti duchovného a spoločenského života a angažovanosť za slobodu a spravodlivosť v spoločnosti.
 3. plk. v. v. MUDr. Milan Husťák, in memoriam (*1947 – † 2020)
  Otorinolaryngológ – za dosiahnuté mimoriadne významné výsledky a záslužný celoživotný prínos pre oblasť ORL a liečby pacientov.
 4. Jozef Jurko, in memoriam (*1953 – † 2022)
  Výtvarník, karikaturista – za významný celoživotný prínos v kultúrnej, umeleckej a publicistickej činnosti.
 5. doc. Mgr. Art. Peter Kerekeš, ArtD.
  Dokumentarista, filmový režisér, scenárista a producent – za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti filmového umenia a reprezentáciu Košíc v oblasti kultúry na Slovensku i v zahraničí.
 6. Ľudovít Matyas
  Futbalový klub Vyšné Opátske – za zásluhy o rozvoj futbalu a podporu športu v meste Košice.
 7. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
  Kordiológ – pri príležitosti životného jubilea za významné vedecké a pedagogické výsledky v oblasti preventívnej kardiológie v celoeurópskom meradle a za rozvoj a modernizáciu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
 8. Ľubomír Záhon
  Herec, člen činohry v Štátnom divadle Košice – pri príležitosti životného jubilea
  za významný celoživotný osobný a profesionálny prínos v oblasti dramatického umenia v meste Košice.

KOLEKTÍVY

 1. Kolektív Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice Košice – za intenzívnu vysokošpecializovanú starostlivosť o deti celého východoslovenského regiónu v kritických situáciách.
 2. Kolektív Univerzitnej veterinárnej nemocnice – za aktívny podiel na realizácii celosvetovej koncepcie spoločného zdravia a významný prínos k zvládnutiu náročných podmienok počas pandémie Covid-19.
 3. Vedecký tím Strojníckej fakulty TUKE pod vedením prof. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., – za implementáciu vodíkových technológií v oblasti energetiky a automobilového priemyslu.

(MJ)

Odporúčame

TOP články