Strecha Slovenského technického múzea prejde rekonštrukciou

STM v Košiciach otvára novú expozíciu zameranú na 200 rokov elektrotechniky

Strechu sídelnej budovy Slovenského technického múzea (STM) na Hlavnej ulici v Košiciach, ktorá je v havarijnom stave, zrekonštruujú. Múzeum po opakovanom verejnom obstarávaní (VO) už uzavrelo zmluvu so zhotoviteľom.

Pre TASR to potvrdil námestník generálnej riaditeľky pre marketing, prezentáciu a služby STM Ján Melich. Práce majú stáť 356.437,27 eura bez DPH, predpokladaná hodnota zákazky bola nižšia o necelé štyri eurá.

„Predmetom riešenia je výmena strešného plášťa strechy a oprava konštrukcie krovu, realizácia bleskozvodu a zabezpečenie južnej štítovej steny objektu zapísaného do zoznamu národných kultúrnych pamiatok ako budova mestského paláca,“ povedal. Podľa jeho slov bude rekonštrukcia financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu, kapitoly Ministerstva kultúry SR. Práce majú byť ukončené do 20. decembra.

Zhotoviteľa našli na druhý pokus

Verejné obstarávanie bolo úspešné na druhý pokus. Prvú verejnú súťaž vyhlásili v závere mája, zapojili sa do nej dvaja uchádzači. Úspešný z nich napokon nepredložil potrebné dokumenty. V snahe získať viacero ponúk podľa slov Melicha súťaž napokon zrušili a opakovane vyhlásili VO.

Do druhého kola vyhláseného v júli boli doručené tri ponuky. „Hodnotenie opäť prebehlo postupom super reverz. Uchádzač s najnižšou cenou, ktorý bol vyzvaný na podpis zmluvy, zmluvu odmietol podpísať. Druhý uchádzač v procese vyhodnocovania podmienok účasti nepreukázal splnenie podmienok účasti a nereagoval na výzvu verejného obstarávateľa na doplnenie a vysvetlenie ponuky a v zmysle zákona o VO bol vylúčený,“ vysvetlil. Úspešným uchádzačom sa tak napokon stala spoločnosť RN-roofs, ktorá pri vyhodnocovaní ponúk skončila v poradí na treťom, respektíve poslednom mieste.

Strecha je v havarijnom stave

Strecha na budove, kde STM realizuje prezentačnú činnosť, je v zlom technickom stave najmä pre zatekanie, v dôsledku čoho krokvy a trámy napadla hniloba. Pri dažďoch podľa STM dochádza k silnému zatekaniu do expozícií, čo ohrozuje elektroinštaláciu v budove, vystavené zbierkové predmety, mobiliár či spôsobuje degradáciu drevených podláh.

„Na východnej strane je vykrútená pomúrnica, ktorá vytvára tlak na vonkajšiu fasádu. Z dôvodu poškodenia a zatekania pod fasádu dochádza k opadávaniu fasádnej steny. Na južnej štítovej stene je trhlina,“ dodal Melich.

Zdroj: TASR

Foto: STM

Odporúčame

TOP články