STM v Košiciach otvára novú expozíciu zameranú na 200 rokov elektrotechniky

STM v Košiciach otvára novú expozíciu zameranú na 200 rokov elektrotechniky

   Slovenské technické múzeum (STM) na košickej Hlavnej ulici otvára novú expozíciu s názvom Elektrovek – 200 rokov elektrotechniky. Vystavuje na nej zbierkové predmety dokumentujúce vývoj rôznych odborov elektrotechniky, ktoré v rámci svojho pôvodného účelu človeku v minulosti uľahčili prácu, bežný život alebo slúžili na oddych.


      Prezentované predmety dokumentujú vývoj vedy, výroby, techniky a priemyslu v kontexte vývoja elektrotechniky na území bývalého Československa, respektíve Rakúsko-Uhorska, od druhej polovice 19. storočia po začiatok 21. storočia.
      Expozícia podáva informácie o snahách a výsledkoch práce vynálezcov, výskumníkov, vývojárov či výrobných podnikov, ktorí na území štátnych celkov, do ktorých v danej dobe patrilo dnešné Slovensko, úspešne aplikovali poznatky elektrotechniky do reálneho života. „Expozícia je hmatateľným dôkazom, že elektrotechnické výrobky na našom území nezaostávali za vývojom vo svete,“ uvádza STM.
      „Cieľom nebolo zamerať sa na úzku oblasť elektrotechniky, ktorá by mohla vyvolať u návštevníka expozície pocit stereotypu exponátov, ale z obsahovo bohatej múzejnej dokumentácie, ktorú STM v zbierke elektrotechniky počas predchádzajúcich desaťročí sústredilo, ukázať čo najviac zaujímavých artefaktov z čo najširšej oblasti elektrotechniky,“ spresnil autor expozície Peter Drozd s tým, že v novej expozícii našli svoje miesto viaceré unikáty zo zbierkového fondu STM.
      Ide napríklad o šifrovací stroj Enigma, prvý telefón v štýle Art Deco, spartakiádny gramofón GE 5, jediný československý drôtofón Paratus, slovenský národný prijímač Telefunken 143GW, prvý československý televízor Tesla či počítače československej výroby.
      Osobitné miesto v novej expozícii má téma Slovenské/svetové osobnosti – Jozef Murgaš a Štefan Anián Jedlík, a to ako odkaz osobností pôvodom zo Slovenska, ktoré ovplyvnili celosvetový vývoj vedy a techniky.
      Novú expozíciu pripravovali od roku 2020, verejnosti bude sprístupnená od piatka (13. 5.).

Zdroj: TASR

Foto: STM

Odporúčame

TOP články