Mesto podalo pomocnú ruku prevádzkovateľovi karanténnej stanice

Havkobus vyrazí na pomoc psom v útulkoch

Pri preverovaní daňových dlžníkov mesta bolo zistené, že Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP) nezaplatila jednorazový poplatok za rozvoj vo výške 10 230 eur. Poplatok za rozvoj je spolovice príjmom mesta a mestskej časti Šaca, na území ktorej sa nachádza ich útulok.

ÚVP nezaplatila spomínaný poplatok a, žiaľ, nepožiadala ani o splátkový kalendár, ktorý ešte vtedy mohli rozvrhnúť na niekoľko rokov. Z tohto dôvodu im podľa zákona hrozila exekúcia a zároveň by podľa podmienok schválených mestským zastupiteľstvom nemohli čerpať dotáciu z mesta na tento rok, o ktorú požiadali. 

Vedenie mesta preto v apríli tohto roka iniciatívne oslovilo ÚVP a navrhlo spôsob, ako sa dostať zo vzniknutej situácie. Plánované stretnutie sa kvôli ochoreniu štatutárneho zástupcu ÚVP Romany Šerfelovej posunulo z polovice apríla na 4. máj.

Riaditeľ magistrátu Marcel Čop na ňom navrhol našim partnerom spôsob, ako je možné ďalej postupovať. Výsledkom stretnutia bola dohoda, že ÚVP podpíše splátkový kalendár a zaplatí dlžnú sumu do konca roka. Následne bude možné na najbližšie rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva predložiť materiál, v ktorom je akceptovaná žiadosť ÚVP na poskytnutie dotácie vo výške 22 600 eur podľa záväzného predpisu.

Vážime si, ako ÚVP spolu s dobrovoľníkmi pomáha opusteným a týraným zvieratám v našom meste

Vzhľadom k tomuto aktívnemu a ústretovému prístupu zo strany mesta sme zostali trochu prekvapení reakciou ÚVP na sociálnej sieti. Veľmi si vážime všetko, čo ÚVP spolu s dobrovoľníkmi robí na pomoc opusteným a týraným zvieratkám v našom meste. Mesto Košice prispieva dotáciou na činnosť karanténnej stanice a prevádzku viacerých útulkov sumou 180 000 eur. V rozpočte mesta na tento rok je vyčlenených 70 000 eur pre občianske združenia prevádzkujúce útulky pre opustené zvieratá. Záujem mesta potvrdzuje aj skutočnosť, že suma sa oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu zvýšila 14-násobne.

Z pozície mesta je dôležitá aj úhrada nákladov vo forme paušálneho mesačného poplatku za poskytnutie priestorov karanténnej stanice vo výške 13 200 eur mesačne, čo je tiež oproti minulému roku nárast o 10 percent. ÚVP má zároveň schválené symbolické nájomné za pozemky, ktoré užívajú, v sume 1 euro ročne. Mesto po získaní všetkých zákonných povolení už v blízkej dobe plánuje vybudovať novú elektrickú prípojku za 110 000 eur. Tu by sme chceli zdôrazniť, že táto naša investícia je 22-násobne vyššia ako mesto od ÚVP získa z poplatku za rozvoj.

Mesto nemôže so spätnou platnosťou znížiť alebo úplne odpustiť pre ÚVP tento poplatok, keďže im bol vyrubený ešte v roku 2020. Neumožňuje to zákon a ani schválené VZN. Aby sme v budúcnosti predišli podobným prípadom, vieme si predstaviť diskusiu o zmene VZN, do ktorého by sa doplnilo, že za stavby takéhoto verejno-prospešného charakteru by bola upravená výška poplatku za rozvoj. Ten by v zmysle príslušného zákona mohol byť znížený až na 3 eur/m2 s tým, že zmena by v prípade schválenia poslancami zastupiteľstva bola platná od 1. 1. 2023.

Jana Poľová

Foto (ilustr.): ÚVP

Odporúčame

TOP články