ANKETA: Ako chcú (staro)noví poslanci mestského zastupiteľstva skvalitniť život Košičanov?

ANKETA: Ako chcú (staro)noví poslanci mestského zastupiteľstva skvalitniť život Košičanov?

Do poslaneckých lavíc prvýkrát zasadlo trinásť nových a traja staronoví poslanci. Prinášame vám anketu, v ktorej sa dozviete o ich prioritách počas najbližších štyroch rokov.

 1. Čím chcete prispieť k skvalitneniu života Košičanov v nasledujúcich štyroch rokoch?
 2. Čo by ste zaželali mestu a jeho obyvateľom k Vianociam a do nového roku?

PhDr. Dominik Babušík (35 r., starosta, nezávislý)

 1. Je v mojom záujme prispieť k spolupráci naprieč celým zastupiteľstvom a politickým spektrom. Je na mieste zaoberať sa otázkou prerozdelenia časti kompetencií mestským častiam, čo by prispelo k uľahčeniu riešenia niektorých podnetov občanov. Nebránim sa ani otázke zlučovania mestských častí, ktoré je ale najoptimálnejšie riešiť zmenou Zákona o meste Košice v NR SR. Košiciam by prinieslo úsporu vo financiách na jeho ďalší rozvoj. Verím, že okrem týchto otázok, o ktorých sa dlho rozpráva, ale k zásadnej zmene stále nedošlo, sa podarí v spolupráci s poslancami a vedením mesta prispieť k ďalším významným investíciám, ktoré by viedli k skvalitneniu života obyvateľov mesta Košice.
 2. Želám všetkým obyvateľom mesta, aby počas sviatkov našli pohodu v zdraví, hojnosti, ale hlavne v kruhu najbližších

Ing. Tibor Bačinský (30 r., IT analytik, Progresívne Slovensko)

 1. Otvorenosť voči iným považujem za najlepší spôsob budovania vlastnej identity založenej na zdieľaní rovnakých hodnôt a ich efektívnom presadzovaní. Mojou víziou je mesto, ktoré bude otvorené novým možnostiam a dokáže využiť svoj potenciál aj za hranicami svojho územia. Som za otvorenú samosprávu, podporujúcu zelené, udržateľné riešenia, ktorej prioritou je spravovať verejné zdroje a svoje územie tak, aby vytvárala životný priestor, v ktorom budú zohľadnené potreby a záujmy všetkých sociálnych skupín. Dobré miesto pre život je tam, kde má každá obyvateľka a obyvateľ pocit bezpečia a prijatia, skrátka kde každý z nás môže povedať, že Košice sú jeho domov, ktorý nekončí za dverami nášho bytu či domu, ale prenáša sa aj do verejného priestoru. 
 2. Každému želám pokojné sviatky v kruhu svojich najbližších, aby každý mohol načerpať energiu do nového roku.  

Mgr. Peter Berinšter (33 r., odborný referent, KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG – ALIANCIA, Strana rómskej koalície, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA)

 1. Medzi priority, ktorým sa chcem venovať, je dokončenie územného plánu a regulatívov, ktoré budú rozhodovať o tom, ako budú Košice do budúcna vyzerať. Chcem sa tiež intenzívne venovať verejným priestorom a rozvoju športovej infraštruktúry.
 2. Mestu  a Košičanom želám, aby sme boli k sebe navzájom ohľaduplnejší, menej si vyčítali a viac si medzi sebou dopriali.

Mgr. Art. Ľuba Blaškovičová (67 r., herečka, nezávislá)

 1. Od môjho prvého pôsobenia v poslaneckom zbore prešla košická kultúra obrovskými zmenami. Rok 2013 bol významný a prelomový. Nielen v kultúrnej infraštruktúre, ale verím, že aj v myslení občanov. Chcela by som, aby sme sa v rámci finančných možností vrátili k „otvoreným“ podujatiam medzinárodného významu a charakteru, aby do Košíc prichádzali ľudia za kultúrnou turistikou, aby sme naplno využili všetko pozitívne, čo naše mesto ponúka. Chcem hovoriť nielen o kultúre, ale aj o kultúrnosti vzťahov – o úcte,  tolerancii  k inému názoru nielen na zastupiteľstvách, ale aj   v osobnom živote.
 2. To, či želáme všetci najviac: zdravie, lásku, pohodu do rodín, objatia a rozžiarené oči. A veľa krásnych dní s úsmevom – keď s radosťou a hrdosťou vyriešime ďalší vážny problém. Lebo tie čakajú mesto, ale aj každého z nás. K tomu prajem  veľa síl, súdržnosti a porozumenia.

Mgr. Marek Fedoročko (42 r., manažér nákupu a logistiky, nezávislý)

 1. Mojou úprimnou snahou bude prinášať systémové riešenia problémov, ktoré trápia Košičanov. Budem počúvať názory a rady odborníkov v jednotlivých oblastiach, prinášať inovatívne nápady, no hlavne podporovať reálne riešenia s konkrétnymi dopadmi na zvýšenie kvality života ľudí. Jednou z mojich priorít bude budovanie nových, moderných športovísk (napríklad školské plavárne) či rekonštrukcia alebo modernizácia už existujúcej športovej a relaxačnej infraštruktúry – od multifunkčných športových hál až po cyklochodníky.
 2. Prajem Košičanom, aby si tieto sviatky užili v prítomnosti svojich najbližších, na chvíľku spomalili a precítili okamihy prítomnosti. A do nového roku hlavne pevné zdravie, veľa dôvodov na úsmev a radosť zo života. Nech sa im plnia ich sny a túžby a nájdu svoj pocit šťastia a spokojnosti.

Mgr. Patrik Géci (46 r., hlavný kontrolór, HLAS – Sociálna demokracia)

 1. Mandát poslanca budem vykonávať s najväčšou zodpovednosťou, hľadaním konštruktívnych riešení a predkladaním reálnych návrhov, ktoré zlepšia kontakt obyvateľa so samosprávou a podmienky pre život obyvateľov na Juhu i v celom meste.  Zameriam sa na rozvoj infraštruktúry v oblasti školstva a športu pri efektívnom využívaní finančných prostriedkov. Ďalšou z mojich priorít bude pomoc seniorom vytváraním lepších podmienok v rámci aktívneho starnutia a dostupnosti sociálnych služieb poskytovaných mestom.
 2. Mestu Košice želám veľa úspešných projektov, správnych rozhodnutí a dobrú finančnú kondíciu pre napĺňanie verejnoprospešných cieľov. Obyvateľom, ktorí sú srdcom tohto mesta želám, aby dokázali každý okamih stretnutia so svojimi najbližšími, známymi, susedmi či priateľmi premeniť na chvíle radosti, šťastia a spolupatričnosti.

Ing. Michal Krcho (40 r., starosta, Starostovia a nezávislé kandidáti)

 1. Svojimi skúsenosťami a odbornosťou chcem prispieť k zlepšeniu vo všetkých oblastiach – od sociálnej cez kultúrnu, transparentnosť a spravodlivosť pri rozhodovaní o bežných potrebách nielen mesta ako celku , ale aj občanov, modernizáciu verejných priestorov, podporu športu a zvýšenie bezpečnosti a čistoty verejných priestranstiev. Rovnako sa budem snažiť konštruktívnou komunikáciu prispieť k zlepšeniu efektívneho fungovania a vzťahu medzi magistrátom a mestskými časťami.
 2. Všetkým obyvateľom želám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, priateľov  a známych, do nového roka veľa zdravia, lásky, porozumenia, spolupatričnosti a pozitívnych prekvapení, menej napätia a turbulencií. Vedeniu mesta a poslancom prajem veľa pozitívnej energie a úprimnú snahu meniť veci v našom meste k lepšiemu.

Bc. Matej Kundrát (29 r., IT špecialista, nezávislý)

 1. V súčasnosti majú mestá a obce množstvo dostupných príležitostí na čerpanie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov. Bol by som rád, ak by som svojou prácou podporil získavanie financií na projekty mesta. Zároveň bude výzvou udržať rozpočet mesta tak, aby prudké zvýšenie cien energií a vysokú mieru inflácie pocítili obyvatelia Košíc čo najmenej. Bol by som nesmierne rád, ak by sa nám podarilo vyriešiť kompetenčné spory medzi mestom a mestskými časťami tak, aby mesto fungovalo čo najefektívnejšie.
 2. Košičanom by som chcel zaželať čo najpokojnejšie prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, aby si aspoň na chvíľu oddýchli od kolotoča povinností, načerpali novú energiu a nám politikom, odpustili preplnené poštové schránky z októbra . Do nového roka želám hlavne veľa zdravia a nádeje, že bude o niečo lepší ako ten predošlý.

Ing. Štefan Lasky (56 r., manažér, nezávislý)

 1. Mojimi prioritami sú efektívne využívanie eurofondov, fungujúca a férová spolupráca mesta a mestských častí, vyriešenie problémov s parkovaním v meste, opatrenia na zvýšenie energetickej nezávislosti a šetrenie peňazí Košičanov, dostupné mestské nájomné bývanie, podpora kultúry a športu.
 2. Mestu Košice prajem stabilizáciu situácie v ekonomickej oblasti a dobrú, fungujúcu spolupráca mestského zastupiteľstva a mestských častí v prospech rozvoja mesta. Občanom mesta želám krásne a šťastné Vianoce v kruhu najbližších a  v novom roku zdravie, pokoj a spokojnosť.

Ing. Roman Matoušek (45 r., manažér, nezávislý)

 1. Košice vnímam ako multikultúrne mesto. Mesto mieru a tolerancie, v ktorom však zastal čas. Mám pocit, že stojíme na tom istom bode. Áno, možno to niekto pripisuje pandémii, no nie je to úplná pravda. COVID a obmedzenia s ním spojené sú už za nami, no športová infraštruktúra je v beznádejnom stave, nové električky v nedohľadne, cesty neopravené, parkovacia politika nedoriešená. A to je len zopár tém, kde vidím veľké nedostatky. Musíme už začať reálne konať. Chcel by som prispieť k hľadaniu riešení a tým ku skvalitneniu samotného života Košičanov. Predpokladom toho je hlavne prienik predstáv vedenia mesta ako aj samotných obyvateľov, ktorých zastupujeme my – zvolení kandidáti.
 2. Vianoce, keď vyslovíme toto slovo, zrazu sa v nás všetko zastaví a začíname spomínať na tie chvíle, keď my sme boli deťmi. Zrazu sme rozcitlivenejší a vieme možno viac odpúšťať. Toto zázračné slovo nás robí lepšími. Je to až neuveriteľné, čo tento sviatok dokáže v našich srdciach. Milí Košičania, dovoľte mi všetkým vám zaželať krásne vianočné sviatky a chvíle pohody strávené v kruhu najbližších. Do nového roku vám prajem hlavne pevné zdravie, lásku, pohodu a odhodlanie prijímať nové výzvy.

Mgr. Peter Múdry (47 r., manažér sociálnych služieb, KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG – ALIANCIA, Strana rómskej koalície, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA)

 1. Mojimi prioritami sú zlepšenie poskytovania sociálnych služieb, výstavba cyklochodníkov, podpora národnostných menšín. Určite podporím aj všetky návrhy smerujúce k rozvoju nášho mesta.
 2. Všetkým nám želám najmä zdravie a nech nás už obchádzajú nečakané udalosti a môžeme v pokoji pracovať na rozvoji Košíc.

Ing. Andrej Sitkár (52 r., referent dopravy, SMER-SD, SNS, ŽIVOT, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA)

 1. Už ako zástupca starostu Terasy v rokoch 2014 – 2018 boli mojimi prioritnými témami čistota a bezpečnosť na Terase, kde som aktívne pomáhal zlepšovať podmienky v týchto oblastiach konkrétnymi projektmi. Rád by som sa venoval naďalej aktívne  týmto témam na celomestskej úrovni .
 2. Obyvateľom Košíc by som zaželal v tomto komplikovanom období, kedy jedna negatívna správa strieda druhú, nech im vianočný čas prinesie hlavne pokoj a radosť z chvíľ strávených s ich rodinami a priateľmi. Nech budúci rok prinesie pre nás všetkých radostnejšie správy a spoločne vrátime medzi ľudí porozumenie, vzájomný rešpekt a úctu. To nám v poslednom čase čím ďalej tým viac chýba.

Ing. Anna Súkeníková (36 r., starostka, nezávislá)

 1. Počas štyroch rokov by som rada prispela svojimi skúsenosťami zo zdravotnícko-ekonomickej sféry, športovej a kultúrnej oblasti. Chcela by som sa podieľať na spokojnosti obyvateľov mesta Košice, aby sa zlepšilo ekonomicko-sociálne zázemie, kultúrne vyžitie, rozvoj mesta a prílev investícii. Ako športovkyňa a cestovateľka viem, že mesto Košice má tento potenciál a vynikajúce predpoklady na rozkvet, ale predovšetkým musia na tom participovať všetci obyvatelia. Ako starostka mestskej časti Košice Juh budem presadzovať prioritne záujmy Južanov.
 2. Všetkým obyvateľom Košíc prajem, aby prežili vianočné sviatky v kruhu rodiny. Do nového roku 2023 prajem všetkým ľuďom, nech je ich každý jeden deň plný zdravia, nech ich každodenný život v našom meste je naplnený láskou, radosťou a pokojom.

Tomáš Vasok (32 r., konateľ spoločnosti, KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG – ALIANCIA, Strana rómskej koalície, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽaNO, NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA)

 1. V nasledujúcom volebnom období by som sa rád zameral na zlepšenie bezbariérovosti mesta. A, samozrejme, chcem prispieť k zlepšeniu kvality života všetkých Košičanov, a to podporovaním dobrých projektov.
 2. Všetkým občanom by som chcel zaželať prijemné sviatky v radosti a v láske. Nech nás už všetko zle obchádza. Verím, že spoločnými silami zvládneme spolu všetko.

Doc. Ing. Erik Weiss, PhD. (43 r., vysokoškolský pedagóg, Za ľudí)

 1. V rámci svojej práce pre mesto a mestskú časť by som sa zameral na vybudovanie vonkajších fitnes zariadení pre všetky vekové skupiny. Svoje skúsenosti by som využil na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie – rôzne športové podujatia pre rodiny s deťmi, ktorých nikdy nie je dostatok, a organizovanie pravidelných turistických podujatí pre seniorov.
 2. Ako rodený Košičan želám nášmu mestu spokojných obyvateľov a návštevníkov. Košičanom želám hlavne veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších vášmu srdcu nielen na Vianoce, ale aj počas nasledujúcich rokov. To všetko sa môže splniť len, keď na svete zavládne pokoj a mier. Želám  nádherné Vianoce.

JUDr. Beáta Zemková (48 r., prednostka miestneho úradu, nezávislá)

 1. Úlohou každého poslanca by malo byť aktívne pôsobenie počas celého volebného obdobia. Nasledujúce štyri roky chcem prichádzať s návrhmi na riešenie problémov obyvateľov, poukazovať aj na nedostatky či nečinnosť orgánov mesta, Budem podporovať všetky správne veci a, naopak, vyjadrovať kritiku k veciam, ktoré nie sú na prospech obyvateľov a rozvoja mesta. Budem komunikovať a spolupracovať s občanmi, rada by som sa stala predĺženou rukou a hlasom ľudí na úrovni mesta či mestskej časti. Vďaka dôvere, ktorú mi občania svojimi vzácnymi hlasmi dali, chcem a budem vykonávať svoj mandát zodpovedne nielen pre Terasu, ale pre celé naše mesto. Verím, že budem  prínosom a aktívnou poslankyňou s cieľom naše mesto rozvíjať a robiť ho stále krajším a atraktívnejším miestom pre život.
 2. Obyvateľom želám požehnané Vianoce plné lásky v kruhu najbližších, prežité v zdraví, v pokoji, šťastí a bez nedostatkov. Aby sme budúci rok prežili bez vplyvu kríz, ktoré nás čakajú, aby čo najviac dní v ňom bolo veselých, s ľuďmi, na ktorých nám záleží. Aby sme sa tešili z každého prežitého dňa a užívali si život v našom krásnom meste.

Zdroj: MJ

Odporúčame

TOP články