Sídlisko KVP trápi parkovanie a odpady

Sídlisko KVP trápi parkovanie a odpady

Sídlisko KVP je s takmer 24-tisíc obyvateľmi štvrtou najväčšou mestskou časťou Košíc. S vyše 13-tisíc obyvateľmi na kilometer štvorcový jej však bezkonkurenčne najhustejšie obývanou časťou mesta. Spôsobuje to viacero problémov.

Od roku 2018 je starostom Ladislav Lörinc.

Sídlisko KVP zápasí s problémom parkovania – chýba na ňom okolo 1500 parkovacích miest. Ako riešite tento problém?

Parkovanie je dlhé roky jedným z najväčších problémov nášho sídliska. V rámci finančných možností sa snažíme budovať nové parkovacie miesta. Tohto roku sme ich postavili na Zombovej ulici, pripravené máme projekty na rozšírenie parkovania na Janigovej, Čordákovej, Bauerovej, Strozagorskej, Dénešovej a Húskovej ulici. Sídlisko ale priestorovo nenafúkneme a neustále zaberanie zelene je dlhodobo neudržateľným riešením. Potrebujeme parkovacie domy. Všetci si to uvedomujeme, ale fatálne zlyhávame v príprave.

Čo považujete za najpozitívnejší výsledok vašej doterajšej práce?

Teší ma, že občania KVP-čka si uvedomujú, že samospráva je tu pre nich, že riešime problémy, ktoré ich roky trápia. Najvýznamnejší výsledok teda pre mňa je skvalitnenie medziľudských vzťahov a spolupráce. To, že sa spájame navzájom, tvoríme spoločne, diskutujeme konštruktívne a prinášame pozitívne výsledky pre naše sídlisko.

Ktorú z vašich vízií či predvolebných predsavzatí sa nepodarilo realizovať a prečo?


Okrem komplexného riešenia spomínaného parkovania nie veľmi sa nám darí posunúť sa v téme odpadového hospodárstva. Nutne potrebujeme polopodzemné kontajnery. V jednej aj druhej téme chýba jasná vízia a jednotná koncepcia pre celé mesto Košice, nakoľko odpad aj parkovanie sú prevažne kompetenciou mesta, ktoré aj za tieto služby vyberá dane, či poplatky.

Po rokoch mesto zrekonštruovalo cestu Jána Pavla II., most na Moskovskej, investovalo do rekonštrukcií materských a základných škôl, tento rok je v pláne veľká rekonštrukcia Triedy KVP. Ako hodnotíte doterajšiu spoluprácu s radnicou?

Naša spolupráca má rezervy. Do rozhodovania veľakrát vstupujú zbytočné animozity, politika a osobné preferencie, či už politikov, ale aj úradníkov samotných. Tie majú za následok neschopnosť nájsť spoločnú dohodu na riešení konkrétneho problému. Je na nás všetkých, aby sme to v budúcnosti dokázali zmeniť k lepšiemu.

Na rozdiel od väčšiny mestských častí má sídlisko KVP viac kompetencií – vo vlastnej réžii zabezpečuje údržbu ciest 2. a 3., po ktorých nejazdí MHD, vrátane zimnej údržby, údržbu a čistotu zelene. Ako sa osvedčuje tento model fungovania?

Prax ukazuje, že Mestská časť Košice – Sídlisko KVP má dobre nastavené kompetencie. Problémom je ale ich financovanie a zle nastavené procesy.

Čo by ste ako poslanec radi presadili v mestskom zastupiteľstve v poslednom roku volebného obdobia?

Rozpočet mesta Košice na rok 2022 je schválený a má zadefinované svoje priority. Rád by som videl posun v štyroch témach – polopodzemné kontajnery na odpad, príprava parkovacích domov, výstavba novej športovej haly a rekonštrukcia polikliník v majetku mesta. Ako poslanec teda rád podporím akékoľvek zmysluplné návrhy, ktoré nás dokážu po rokoch posunúť vpred v týchto štyroch oblastiach.


(SN)

foto (ilustr.): wikipedia

Odporúčame

TOP články