Rok 2022 sa v Košiciach niesol v znamení investícií a začiatku rozvoja strategických projektov

Rok 2022 sa v Košiciach niesol v znamení investícií a začiatku rozvoja strategických projektov

Zlepšiť život obyvateľov pomohli miliónové investície do cestnej infraštruktúry, škôl a predškolských zariadení či športovísk. Podarilo sa nám pomôcť tisícom odídencov z Ukrajiny, navštívila nás prvá dáma USA a v dóme sv. Alžbety sme si poslednou rozlúčkou uctili kardinála Tomka. Mesto sa zapojilo do projektov, ktoré v budúcnosti zmenia jeho tvár – našli sme najlepšie riešenie architektonického projektu Nové mestské centrum Košice Hornád, ohlásili sme príchod strategického investora – automobilky Volvo, začali sme pracovať na vybudovaní teplovodu z Ďurkova ako ekologickej alternatívy pre vykurovanie Košíc, rozišli sme sa s parkovacou spoločnosťou EEI, podpísali sme s U.S. Steelom memorandum o dekarbonizácií vysokých pecí a tiež zmluvu o rekonštrukcii spievajúcej fontány. Z mnohých pohľadov to bol pre nás v skutku zaujímavý rok. Pozrite si prehľad najdôležitejších udalostí roka 2022.  

Január 2022 

Najlepšie základné školy na Slovensku sú v Košiciach

Metropola východu sa môže pochváliť najlepšími základnými školami na Slovensku. Ešte nikdy v histórii sa nestalo, aby sa na medailových stupienkoch v hodnotení škôl inštitútu INEKO objavili dve ZŠ z Košíc. V rebríčku za rok 2020/21 sa na všetky ostatné slovenské „zéešky“ pozerá z najvyššej priečky ZŠ Staničná a pomyselný bronz si odniesla ZŠ Park Angelinum.

Kino Družba má nového nájomcu a investičný plán na 4 a pol milióna eur

Občianske združenie Chi3 sa po schválení poslancami mestského zastupiteľstva stane od 1. februára nájomcom Kina Družba na košickom sídlisku Terasa. Nájomnú zmluvu, ktorá potrvá do 31. januára 2047 podpísal riaditeľ OZ a bývalý riaditeľ činohry Štátneho divadla v Košiciach Milan Antol spolu s košickým primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý). Uznesením poslancov mestského zastupiteľstva bola určená výška nájomného na symbolické euro ročne. Celková účtovná hodnota kina a priľahlých pozemkov predstavuje takmer 600 000 eur.

Február 2022 

Na Galaktickej pribudla nová škôlka pre 120 detí

Mesto Košice investovalo v uplynulých troch rokoch do modernizácie školských budov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 18,3 milióna eur, čo je najviac v doterajšej histórii samosprávy. Rekordné investície za takmer 2,8 milióna išli v uplynulom roku aj do materských škôl v meste. Vyše štvrtina tejto sumy vo výške 748 729 eur sa použila na rozšírenie kapacity MŠ Galaktická 11 v mestskej časti nad Jazerom. V nevyužitých priestoroch budovy po bývalej ZŠ Galaktická 9 vzniklo nové elokované pracovisko MŠ Galaktická 11 s kapacitou 120 detí. Okrem celkovej rekonštrukcie sa zmodernizovala aj kuchyňa a vymenili sa svietidlá vo vstupných priestoroch objektu. V pláne je aj vybudovanie exteriérového detského ihriska či ďalšie stavebné úpravy vrátane vynovenia fasády.

Foto: Miro Vacula

Mesto spustilo data portál

Začiatkom roka 2022 sa mesto Košice pridalo k samosprávam, ktoré majú vlastný Open data portál. Na webe opendata.kosice.sk postupne pribúdajú ucelené balíky otvorených údajov, ale tiež vizualizácie a analýzy vychádzajúce z mestských dát.

V súčasnosti je portál v pilotnej fáze a verejnosti dáva k dispozícii prvých 28 datasetov. Návštevníkom na jednom mieste ponúka zoznamy škôl, prehľad cyklistickej infraštruktúry, či  mapu reklamných plôch alebo zoznam kultúrnych inštitúcií. V budúcnosti bude web okrem samotných dát zhromažďovať aj mapové vizualizácie, interaktívne aplikácie a analýzy.

Začala sa rekonštrukcia Angeles Arény

S rekonštrukciou Angels Arény sa začne ešte v priebehu mesiaca február. Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) dnes podpísal zmluvu s vranovskou spoločnosťou Betpres, ktorá uspela spomedzi deviatich uchádzačov vo verejnom obstarávaní na rekonštrukciu a modernizáciu športovej haly s najlacnejšou ponukou vo výške 2 637 600 eur.

Táto suma je o tretinu nižšia než bola predpokladaná hodnota zákazky. Angels Aréna by mala byť hotová do 18 mesiacov. Po jej rekonštrukcii a modernizácii budú môcť halu využívať športovci, športové kluby, mládežnícke športové organizácie a školy na rôzne druhy športov ako sú  – basketbal, mládežnícky volejbal, futsal, športová streľba, karate, MMA, takewondo, florbal, kickbox alebo na kondičnú prípravu. 

Foto: Miro Vacula

Mesačník v SKRATKE sa umiestnil na čele rebríčka Transparency International Slovensko

Mestské noviny KOŠICE VSKRATKE sa v rebríčku Hlásne trúby, ktorý každoročne zostavuje Transparency International Slovensko (TIS) umiestnili na prvom mieste. Rebríček hodnotí noviny samospráv z hľadiska užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávneho charakteru radničných periodík. Mesačník KOŠICE VSKRATKE ako prvý dokázal preniknúť do hornej štvrtiny škály hodnotenia a získal 77 % bodov. Podľa hodnotenia TIS v novinách sa primátor mesta nevyskytuje často, rozoberajú sa v nich miestami aj kontroverzné témy s pluralitnými názormi a priestor dostáva kritika. Na podobnej úrovni sú periodiká vydávané Banskou Bystricou a Prešovom (obe Benefit nad 70 %). Najškodlivejšie noviny vydávajú Tvrdošín, Humenné a Rimavská Sobota (Benefit zhodne po 32 %).

Košice majú splnomocnenca pre pomoc vojnovým utečencom

Košický rodák s ukrajinskými koreňmi Roman Dohovič bude od 1. marca 2022 zastávať post splnomocnenca mesta Košice pre humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny a partnerskému mestu Užhorod na Ukrajine a na vyhľadávanie zdrojov financovania daných aktivít. Menovací dekrét mu v pondelok odovzdal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý tak reflektuje na potreby pomoci vojnovým utečencom mieriacim do nášho mesta. Očakáva sa, že v priebehu niekoľkých týždňov budú Košice čeliť výzve postarať sa o približne 30 000 ľudí utekajúcich pred hrozbami vojny, predovšetkým o matky s deťmi a seniorov. 

Marec 2022

Mestskí poslanci schválili 200 000 eur z rezervného fondu na pomoc utečencom z Ukrajiny

Mesto Košice vyčlení zo svojho rezervného fondu sumu 200 000 eur. Polovica tejto sumy pôjde na pomoc partnerskému mestu Užhorod, zvyšok pre občianske združenia a organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny. Príslušné uznesenia schválili dnes poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach na svojom mimoriadnom rokovaní, ktoré sa prvýkrát uskutočnilo online formou. Poslanci jednomyseľne prijali aj vyhlásenie k vojnovej agresii Ruska voči Ukrajine a jej demokraticky zvoleným inštitúciám a občanom. Vyjadrili v ňom plnú podporu a solidaritu občanom Ukrajiny a podporu snahám o mierové riešenie vojenského konfliktu.

Začína sa modernizácia Slaneckej cesty

Budúci pondelok sa frézovaním asfaltu na vozovke už naplno rozbehnú stavebné práce na projekte „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“, ktorú od jesene minulého roka realizuje v jej 2400 metrov dlhom úseku bratislavská spoločnosť Doprastav. Tá uspela vo verejnom obstarávaní s cenou 11,9 milióna eur s DPH, čo oproti predpokladanej hodnote zákazky predstavuje 38-percentnú úsporu. V rámci prác sa okrem výstavby štvorprúdovej komunikácie s novou konštrukciou vozovky a rekonštrukcie všetkých križovatiek zmodernizujú zastávky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, nainštalujú sa informačné systémy pre cestujúcich aj pre vodičov a vybuduje sa aj nový 2,2 km dlhý cyklochodník.

V zrekonštruovanej dolnej bráne otvorili novú expozíciu mestského opevnenia v Košiciach

V priestoroch archeologického múzea Dolná brána v podzemí Hlavnej ulice bola slávnostne otvorená nová expozícia historického mestského opevnenia v Košiciach. Interaktívnu expozíciu, ktorá v sebe zahŕňa viaceré moderné multimediálne prezentácie, infokiosky, špeciálne efekty, 3D archeomodely a interaktívne prvky sa podarilo zrealizovať aj vďaka finančnej podpore vo výške 180 000 eur od maďarského ministerstva zahraničných vecí a obchodu v rámci projektu „Živá história“. Mesto Košice zároveň za vyše 200 000 eur uskutočnilo aj viaceré stavebno-technické úpravy. 

Foto: Miro Vacula

Ústavný súd vyhovel sťažnosti mesta v spore s EEI

Mesto Košice podalo proti spoločnosti EEI s.r.o. v novembri 2018 žalobu na vypratanie nehnuteľností a na zaplatenie finančnej náhrady (cca 3,5 milióna eur) vychádzajúc z tvrdenia o neplatnosti nájomnej zmluvy z roku 2012. Mesto pritom vychádzalo z právnej analýzy spracovanej Právnickou fakultou UPJŠ. V auguste 2020 Krajský súd v Košiciach zrušil medzitýmny rozsudok a vec vrátil Okresnému súdu v Košiciach na ďalšie konanie. Keďže mesto Košice považovalo rozhodnutie Krajského súdu za prekvapivé a nesprávne, a to aj so zreteľom na rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu SR, napadlo ho ústavnou sťažnosťou. ÚS SR jej vyhovel v marci 2022.

Apríl 2022

Mesto Košice dopravilo na Ukrajinu humanitárnu pomoc za takmer 88 000 eur

Tony trvanlivých potravín, hygienických potrieb, oblečenia či zdravotníckych a pracovných pomôcok pomohli aspoň čiastočne zlepšiť životné podmienky obyvateľom ťažko skúšanej Ukrajiny. Z metropoly východy za uplynulých 7 dní odišli štyri kamióny s humanitárnou pomocou. Tá je určená pre ukrajinské mestá Užhorod a Charkov. V rámci rozpočtu boli vyčlenené finančné prostriedky na humanitárnu pomoc pre Centrum spoločenských a psychologických vied SAV vo výške 30 000 eur a pre Mesto Košice vo výške 87 757 eur. Za tieto finančné prostriedky zabezpečilo mesto nákup a dopravu humanitárnej pomoci, ktorú si na Ukrajine postupne preberajú miestne samosprávy.

Materské školy v meste dostali nové atrakcie na detské ihriská za takmer 320 000 eur

Mesto nedávno dokončilo druhú etapu obnovy herných prvkov na školských dvoroch v deviatich Materských školách v celkovej hodnote 174 710 eur. Počas nej sa vymenilo 80 herných prvkov na 14 ihriskách. Pôvodné, častokrát už z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúce prvky, sa v uplynulých dňoch nahradili novými atrakciami. Tie sú v plnej permanencii aj v MŠ Boženy Nemcovej. Vežová zostava so šmykľavkami a hojdačkami, lanový chodník, auto, učebňa v podobe domčeka s kresliacimi tabuľami a lavičkami už slúžia 84 deťom v štyroch triedach.

V Košiciach si dnes podávali kľučky významné návštevy na čele s prezidentkou SR

Metropolu východu poctili svojou návštevou traja významní predstavitelia nášho politického života – prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger (OĽaNO) a minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina). Zároveň sa v Historickej radnici uskutočnilo rokovanie predsedov parlamentných výborov pre európske záležitosti krajín V4 za prítomnosti šéfov príslušného českého, maďarského, poľského a slovenského výboru týkajúcich sa pomoci utečencom z Ukrajiny a energetickej bezpečnosti.

Foto: Miro Vacula

Košice investujú do opráv ciest a chodníkov 10 miliónov eur

V polovici mája sa začne so súvislou opravou Čermeľskej cesty, Triedy KVP, Jaltskej, Lomonosovej a Pražskej ulice vrátane všetkých priľahlých chodníkov. Primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) podpísal zmluvu o dielo s košickou spoločnosťou Eurovia SK, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní na I. etapu „Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice.“ Vysúťažená cena predstavuje 3,797 milióna eur bez DPH, čo je aj napriek nárastu cien energetických surovín a stavebných materiálov o takmer milión eur menej než bola predpokladaná hodnota zákazky. Mesto Košice bude rekonštrukciu financovať z dodávateľského úveru, ktorého splatnosť je 10 rokov.

Máj 2022

Košice chcú vyrábať až 80 percent tepla z obnoviteľných zdrojov energie

V horizonte troch rokov by sa pri Ďurkove v okrese Košice-okolie mohlo začať s výstavbou takmer 20-kilometrového horúcovodu, výmenníkovej stanice tepla, strojovne a prečerpávacej stanice, ako aj tepelného napájača z Ďurkova do bývalej Teplárne Košice – TEKO, ktorá je od 1. mája súčasťou MH Teplárenského holdingu a.s.. Všetky práce sú potrebné k tomu, aby sa od začiatku roka 2026 mohol naplno spustiť projekt zásobovania metropoly východu teplom z geotermálnych vrtov, ktoré ležia medzi obcami Ďurkov, Olšovany, Svinica, Košická Polianka a Bidovce. Počas pilotnej prevádzky by mohlo geotermálne teplo tvoriť až 20 percent objemu tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, ktoré v súčasnosti vyrába spoločnosť TEKO najmä zo zemného plynu a uhlia. Po roku 2030 by mal podiel ekologického vykurovania v Košiciach podľa generálneho riaditeľa MH Teplárenského holdingu Marcela Vrátného vzrásť až na 80 percent.

Košice navštívila prvá dáma USA Jill Bidenová

Prísne bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia v Košiciach boli predzvesťou vzácnej návštevy svetového formátu. Na Deň matiek zavítala do metropoly východu manželka prezidenta Spojených štátov amerických Jill Bidenová. V Centre prvého kontaktu v priestoroch kúpaliska Červená hviezda sa v spoločnosti primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) a viceprimátorky Lucie Gurbáľovej (KDH) zaujímala o situáciu utečencov z Ukrajiny a v ZŠ Tomášikova sa stretla s ukrajinskými školákmi a ich matkami.

Foto: Miro Vacula

Mesto chce čistejší vzduch pre Košičanov, U.S. Steelu pomôže s dekarbonizáciou pecí a znižovaním emisií CO2

Prezident košického U. S. Steelu James E. Bruno a primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) podpísali Memorandum o porozumení o plánovanej podpore dekarbonizačných projektov. Obe strany v ňom deklarovali spoločné úsilie pri napĺňaní dekarbonizačných a modernizačných cieľov. S ohľadom na to, že U. S. Steel je významný zamestnávateľ, sa Útvar hlavného architekta mesta Košice podľa svojho šéfa Petra Kroppa konštruktívne postaví k týmto zámerom pri získaní príslušných povolení alebo zmien územného plánu tak, aby tieto ciele dosiahli čo najskôr. 

Jún 2022

Na Popradskej sa začalo s výstavbou NTC, projekt vyšiel v ústrety obyvateľom

Na mieste bývalého futbalového ihriska medzi Popradskou a Brnenskou ulicou sa začalo s výstavbou Národného tréningového centra (NTC) Košice. Uskutoční ju bratislavská spoločnosť Adifex,a.s., ktorá spomedzi piatich firiem uspela s najnižšou cenou 14 999 998 eur bez DPH vo verejnom obstarávaní. Ich ponuka bola o 16,2 percenta nižšia než predpokladaná hodnota zákazky. Investorom je akciová spoločnosť NTC Košice, a.s., ktorej akcionármi sú Slovenský tenisový zväz s podielom 51% a Mesto Košice so 49-percentným podielom.

Superpočítač v Košiciach pomôže ekonomike a konkurencieschopnosti východného Slovenska

Košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, technologické firmy a samospráva sa spojili, aby do mesta pritiahli najvýkonnejší civilný počítač v Európe. Podpredsedníčke vlády SR a ministerke investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej (Za ľudí) preto posielajú otvorený list, v ktorom deklarujú potrebu a zároveň aj pripravenosť umiestniť superpočítač práve v metropole východu.

Nové srdce Košíc  pri Hornáde spoznalo svoju podobu

Projekčná kancelária Gogolák + grasse z Prahy sa stala víťazom urbanistickej súťaže s názvom Košice-Hornád – Nové mestské centrum. Tú vyhlásilo mesto Košice v závere minulého roka s dôrazom na ďalší rozvoj územia pri rieke Hornád s celkovou výmerou 124 hektárov v lokalite medzi Prešovskou cestou, Rampovou ulicou, železničnou traťou a Palackého ulicou. Cieľom bolo získať urbanistické riešenie atraktívneho mestského prostredia pre funkcie vyššej občianskej vybavenosti, bývania, sociálnych služieb, rekreácie, vzdelávania, športu a zelene vrátane využitia najmodernejších smart technológií. Nové mestské centrum by malo v nasledujúcich desaťročiach obsluhovať nielen spádové územie Košíc ale slúžiť má aj  ľudom z okresu Košice-okolie aj celému Košickému kraju. Uvažuje sa, že tam môžu sídliť niektoré orgány štátnej správy alebo zdravotnícke zariadenia. Predbežne sa počíta, že v novej štvrti by mohlo trvalo žiť 18 000 ľudí a denne by tam okrem bývania dochádzalo za prácou, rôznymi službami alebo relaxom spolu 50 000 – 80 000 osôb. 

Súd rozhodol o konci EEI v Košiciach

„Dnešné rozhodnutie krajského súdu považujem za výbornú správu pre všetkých Košičanov, ktorým už aj oficiálne patrí parkovanie v našom meste. Výnosy z parkovného nebudú zlepšovať finančné ukazovatele súkromnej bratislavskej firmy, ale zostanú v našom meste a investujú sa do rozvoja dopravnej infraštruktúry. Krajský súd potvrdil to, že sme už pred rokmi mali aj spolu s ďalšími vtedajšími aktivistami na čele s Henrichom Burdigom pravdu, keď sme už od začiatku platnosti tejto nájomnej zmluvy trvali na jej neplatnosti a nezákonnosti z dôvodu jej rozporu so zákonom,“ uviedol na brífingu pred novinármi primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Vodné srdce Mestského parku ožije farbami a hudbou

Otváracia ceremónia plná farebných zážitkov a hudobných emócií – aj takýto bol piatkový večer v košickom Mestskom parku, kde po rekonštrukcii ožila Plávajúca fontána. Fontána je v prevádzke od roku 2013, no po 8 rokoch fungovania bola morálne aj technologicky opotrebovaná, a tak bola nevyhnutná jej modernizácia a rekonštrukcia. V prvej fáze opráv, ktorú ukončili v roku 2021, na nej vymenili 15 čerpadiel, zmodernizovali ovládanie, ozvučenie či meteorologické senzory. Ovládanie fontány riadi umelá inteligencia Conrad, ktorú vďaka spolupráci s Technicomom vyvinuli študenti Technickej univerzity v Košiciach.

Foto: Miro Vacula

Júl 2022

Investícia automobilky Volvo bude mať pre mesto a okolie mimoriadne veľký význam

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) sa dnes v Bratislave zúčastnil na podpise zmluvy medzi vládou SR a spoločnosťou Volvo Cars, ktorý za 1,2 miliardy eur vybuduje v priemyselnom parku vo Valalikoch svoj nový závod na výrobu elektroautomobilov. 

Rozhodnutie automobilky o umiestnení závodu v blízkosti metropoly východu považuje za výbornú správu pre všetkých Košičanov a obrovskou príležitosťou na zlepšenie života v celom regióne.

Multifunkčné ihrisko v Mestskom parku dostalo celoročné využitie

Zanedbaný verejný priestor v Mestskom parku dostal minulý rok pred Vianocami nový šat, keď tam vznikla nová ľadová plocha. Plánom vedenia mesta bolo, aby tento multifunkčný priestor mohol mať celoročné využitie. Vďaka spoločnej iniciatíve mesta Košice a s OZ Dobrý kolektív sa táto myšlienka oddnes stáva realitou. Vzniklo tam moderné ihrisko, ktoré poslúži najmä fanúšikom loptových hier a bude ho možné využívať aj na kultúrne, spoločenské alebo komunitné podujatia. Ihrisko má parametre pre organizovanie medzinárodných turnajov v streetbale.

Mesto cez prázdniny investuje do zlepšenia kvality svojich škôl 2 milióny eur

Vo viacerých materských (MŠ) a základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice vládne čulý ruch aj počas letných prázdnin. Oddychujúcich žiakov a učiteľov vymenili v školách stavební robotníci, ktorí tam v súčasnosti vykonávajú opravy a rekonštrukčné práce za zhruba 2 milióna eur. Do aktuálneho skrášlenia a skvalitnenia svojich materských škôl investuje mesto sumu 826 832 eur. Najväčšia časť vo výške 363 025 eur, pôjde na rekonštrukcie sociálnych zariadení a stavebné úpravy tried v materských školách na Nešporovej, Čordákovej, Hemerkovej, Muškátovej a Šafárikovej triede.

Na Kostolianskej pribudne nový kruhový objazd

Križovatka na Kostolianskej ceste pri zimnom štadióne Crow Arena prejde zmenami, ktoré majú zvýšiť jej priepustnosť najmä počas rannej dopravnej špičky. Mesto Košice tam začiatkom leta 2023 plánuje začať s výstavbou kruhového objazdu, práce sú je naplánované na 5 mesiacov. Odhadované náklady na výstavbu by sa v súčasných cenách mali pohybovať do 200 000 eur.

Foto: Miro Vacula

Parkovanie oddnes patrí už len mestu, EEI definitívne končí!

Mesto Košice je od 1. januára 2019 výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. V zmysle nedávneho rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach o neplatnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou EEI je už oddnes definitívne, že celý parkovací systém v Košiciach patrí do správy mesta. Výsledkom súdneho rozhodnutia bolo, že sú parkomaty súkromnej bratislavskej spoločnosti vypnuté. Rovnako sú deaktivované aj rampové parkoviská, na ktorých sú odstránené alebo zdvihnuté závory. 

August 2022

Vnútrobloky na štyroch košických sídliskách získajú atraktívny vzhľad

Nevyužívané, či zanedbané verejné priestranstvá a vnútrobloky na košických sídliskách sa dočkajú obnovy. V priebehu nasledujúceho roka potešia vynovené lokality obyvateľov sídlisk Dargovských hrdinov, KVP, Ťahanovce a na Juhu. Revitalizácia im prinesie novú podobu. Obyvatelia podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) v nich ocenia viac zelene a tiež pestrejšie možnosti na trávenie voľného času. Ako prvý začne meniť na novú oddychovú zónu vnútroblok na Čínskej ulici na Sídlisku Ťahanovce. Košický primátor podpísal zmluvu so spoločnosť ProGarden z Kostolian nad Hornádom, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou vo výške 108 890 eur, čo je o takmer 29 percent menej ako bola predpokladaná hodnota zákazky.

Zo schátranej budovy vzniklo nové tréningové centrum úpolových športov

Tréningové centrum úpolových športov v Košiciach vzniklo na pôde bývalej ZŠ Poľná v MČ Košická Nová Ves, ktorá bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení v roku 2004 pričom budova odvtedy chátrala. V roku 2021 začalo mesto objekt bývalej školy postupne opravovať. Realizovali sa tu nevyhnutné stavebné práce za 213 000 eur. V ďalšej etape v roku 2022 investovalo mesto do úpravy interiéru telocviční, šatní, sociálnych zariadení a do zakúpenia potrebného vybavenia 134 145 eur. V poslednej etape, ktorá sa začala v polovici augusta je naplánovaná rekonštrukcia fasády, výmena okien na prízemí a oplotenie v celkovej výške 119 918 eur.

Foto: Miro Vacula

Slovensko sa v Košiciach rozlúčilo s kardinálom Tomkom

Vedenie mesta Košice vyjadrilo úprimnú sústrasť nad stratou kardinála Jozefa Tomka, s ktorým sa 16. augusta spoločne s tisíckami veriacich naposledy rozlúčili v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. „So zármutkom som prijal správu o smrti kardinála Jozefa Tomka. Zasiahla ma o to viac, že som sa počas aprílovej audiencii u Sv. Otca vo Vatikáne mohol s týmto vzácnym človekom spoznať. Zároveň je pre Košice veľkou poctou, že práve naše mesto sa stalo miestom jeho posledného odpočinku,“ povedal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. 

September 2022

Začína sa nový školský rok – do lavíc si sadne aj vyše 2000 prvákov

Do základných škôl nastúpilo viac ako 17 000 žiakov a svoj prvý školský rok začne 2 070 prvákov. So svojimi spolužiakmi a učiteľkami sa zvítalo aj približne 5 610 škôlkarov, z ktorých 1 675 bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie. V košických základných škôl sa oproti minulému školskému roku očakáva mierny nárast počtu žiakov. Zatiaľ čo v školskom roku 2021/2022 navštevovalo košické základné školy 16 498 žiakov, tento školský rok si do lavíc zasadne približne o 600 školákov viac.

Modernizácia osvetlenia ušetrí mestu peniaze za energiu

Mesto Košice má pripravený plán obnovy verejného osvetlenia v hodnote 20 miliónov eur, ktoré chce investovať v priebehu nadchádzajúcich štyroch rokov. Pre tento rok je v rozpočte mesta na výstavbu a modernizáciu verejného osvetlenia vyčlenená suma 5,5 milióna eur. Z toho 5 miliónov eur bude financovaných z bankového úveru.

Magický hudobný večer na schodoch magistrátu prerušila búrka

Štvrtkový večer bol pre mnohých Košičanov nabitý emóciami, okorenený skvelou hudbou a  umocnený svetelnou šou , no zároveň sa stal pre naše mestom symbolom toho najúprimnejšieho ľudského slova – ďakujem. Dnes už tradičný galakoncert na schodoch košického mestského magistrátu vytvoril priestor pre poďakovanie ľuďom, ktorí boli odhodlaní postaviť sa tým najnáročnejším výzva. Často bez nároku na honorár, či len pre lepší pocit na srdci, pomohli zmeniť naše mesto na lepšie miesto pre život.

Foto: Miro Vacula

Plazy v centre mesta – Košická ZOO otvorila nové vzdelávacie centrum

Zoologická záhrada zrekonštruovala budovu v majetku mesta Košice za približne 45 tisíc eur z vlastných zdrojov, z grantových programov Via Carpatia a Interreg a v spolupráci s Visit Košice. V interiéri domu vznikla stála terárijná expozícia, v ktorej dominujú  varan obrovský z juhovýchodnej Ázie, ropucha obrovská z Južnej a Strednej Ameriky a tiež niekoľko druhov hadov a leguán zelený. Okrem toho majú návštevníci k dispozícii multifunkčnú učebňa pre 30 žiakov a vytvorené bolo aj zázemie pre zamestnancov.

V Košiciach pribudli dve nafukovacie haly za vyše 2 milióny eur

V metropole východu sa v týchto dňoch začalo s nafukovaním dvoch hál určených pre atletiku a plavecké športy. Nová nafukovacia hala v areáli ZŠ Laca Novomeského, v ktorej sa bude môcť trénovať a súťažiť zatiaľ v siedmych atletických disciplínach, ku ktorým neskôr pribudne aj vrh guľou, by mala byť daná do užívania na prelome októbra a novembra. V rovnakom čase má začať slúžiť športovým klubom a verejnosti prestrešený vodnopólový bazén v areáli kúpaliska Červená hviezda pri železničnej stanici. Malá atletická nafukovacia hala určená hlavne pre mládež vyrástla na bývalom hokejbalovom ihrisku a je umiestnená vnútri už predtým zrekonštruovaného 250-metrového oválu na ZŠ L. Novomeského. Bude vybavená najnovšími technológiami, vďaka ktorým sa napríklad vzduch v hale vymení za necelú hodinu. Ponúkne 8 dráh s dĺžkou 50 metrov, sektory pre skok do diaľky, trojskok, skok o žrdi, skok do výšky a vrh guľou.

Foto: Miro Vacula

Október 2022

Spievajúca fontána sa po 25 rokoch dočká rekonštrukcie a modernizácie

Obľúbená Spievajúca fontána na Hlavnej ulici pri Štátnom divadle sa dnes rozlúčila so svojimi návštevníkmi pretože ju čaká veľká rekonštrukcia. Správa mestskej zelene by s prácami na jej modernizácii chcela začať čo najskôr, a to hneď ako sa skončí verejného obstarávanie. Samotná rekonštrukcia by mala trvať zhruba 10 mesiacov, pričom predpokladaná hodnota zákazky sa pohybuje na úrovni 1,7 milióna eur s DPH. Z tejto sumy poskytne milión eur Nadácia U.S. Steel Košice, zvyšné financie dodá z vlastných zdrojov mesto Košice. 

Na sídlisku KVP vyrastie nový hasičská stanica a Integrované bezpečnostné centrum

Na okraji sídliska KVP pod Wuppertálskou ulicou vyrastie na ploche vyše 10 000 m2 Integrované bezpečnostné centrum (IBC) a nová hasičská stanica Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice. Podmienky sa zlepšia najmä hasičom, ktorým to prinesie nielen skrátenie času výjazdov k ich zásahom, ale v porovnaní s ich pôsobiskom na Požiarnickej ulici sa im zlepší aj pracovné prostredie. Nové IBC bude zároveň prepájať všetky bezpečnostné a záchranne zložky – políciu, záchranárov, hasičov, operačné stredisko a civilnú ochranu. Finančné prostriedky na výstavbu IBC a novej hasičskej stanice získa ministerstvo vnútra z Plánu obnovy a odolnosti. V prevádzke má byť v roku 2026.

Manželka sochára Jána Mathého Eva Mathéová darovala celú pozostalosť mestu

Národná kultúrna pamiatka – vila s ateliérom a pozostalosťou sochára európskeho významu Jána Mathého (* 14. jún 1922, Košice – † 5. jún 2012, Košice) na Horolezeckej číslo 1 v mestskej časti Sever, vrátane 400 sôch, viac ako 2500 kresieb a bohatej knižnice s takmer 1300 publikáciami zameranými na výtvarné umenie, prejde do majetku mesta Košice. Darovaciu zmluvu dnes podpísali manželka sochára Eva Mathéová a košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý). Po prevode majetku na mesto Košice sa nehnuteľnosť postavená v 80. rokoch minulého storočia, ktorá je zapísaná v Registri modernej architektúry Historického ústavu Slovenskej akadémie vied ako vrcholné architektonické dielo a ukážka minimalistickej architektúry weimarskej školy Bauhaus, stane na základe darovacej zmluvy múzejným zariadením.

Košickým primátorom zostáva Jaroslav Polaček, svoj mandát obhájilo aj 17 starostov

Košickým primátorom zostáva aj na najbližšie štyri roky Jaroslav Polaček. Doterajší primátor ako kandidát koalície KDH, SaS, Sme rodina, Nova, Aliancia, SRK, Dobrá voľba a Umiernení, OĽANO, Kresťanská únia, Zmena zdola získal v sobotňajších voľbách 20 561 hlasov, čo znamenalo 36,79 percenta zo všetkých platných hlasov. Na druhom mieste skončil s odstupom 8712 hlasov Milan Lesňák (Za ľudí), ktorý presvedčil 21,2 percenta voličov. Tretie miesto si vybojoval Miloslav Klíma (nezávislý s podporou Hlasu), ktorý získal 19,1 percenta hlasov. 

November 2022

Košickí hokejisti sa vracajú do domovskej Steel Arény

Zástupcovia hokejového klubu HC Košice, mesta Košice a občianskeho združenia Košická aréna sa dohodli na podmienkach prenájmu a spolupráce, vďaka ktorým sa hokejisti vrátia do domovského stánku. Spoločne sa zhodli na riešení, ako zmierniť dôsledky energetickej krízy a jej negatívneho dopadu na prevádzkovanie zimného štadióna. Košická aréna, mesto Košice, HC Košice, SOŠV, partneri i fanúšikovia sú pripravení urobiť všetko potrebné pre záchranu hokeja v meste a pre jeho návrat na popredné priečky nielen v športovej oblasti, ale aj v návštevnosti.

Primátor Polaček bije na poplach, Košice môžu prísť kvôli rodinnému balíčku o 25 miliónov eur

Ak na najbližšej schôdzi schváli NR SR zvýšenie daňového bonusu pre rodičov detí do 18 rokov na 140 eur mesačne, samosprávy na Slovensku prídu celkovo o 544 miliónov eur z podielových daní. Pre mesto Košice to bude znamenať výpadok 25 miliónov eur. Chýbajúce finančné zdroje môžu mestu spôsobiť obrovské finančné problémy.     

Poslanci majú na budúci týždeň hlasovať o pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o dani z príjmov v rámci tzv. rodinného balíčka, cez ktorý vláda zoberie samosprávam 784 miliónov eur na tzv. daňový bonus. Navrhované kompenzačné opatrenia samosprávam vo výške 240 miliónov eur sú podľa zástupcov samospráv nedostatočné a dočasné, kým pokles príjmov krajov, miest a obcí bude zásadný a trvalý. 

Magistrát ozelenie, zrevitalizujú sa aj vnútrobloky na sídliskách

V Košiciach sa v uplynulých dňoch začali prípravné práce dvoch investícií v rámci budovania zelenej infraštruktúry. Tento pondelok sa pred vstupom na Magistrát mesta Košice z Triedy SNP uzavrelo hlavné schodisko, ktoré sa bude prerábať až do jari 2023. Obyvatelia mesta a zamestnanci budú môcť počas stavebných prác využívať bočný vchod na magistrát od parkoviska na Ružínskej ulici. Nové schodisko by verejnosť mohla využívať na prelome jari a leta 2023. Náklady na stavebné práce v réžii košickej spoločnosti Eurobau predstavujú 802 092 eur a podľa zmluvy majú byť hotové do ôsmich mesiacov.

December 2022

Na Hlavnej sa dnes večer nedalo pohnúť, po troch rokoch tu máme Košické rozprávkové Vianoce

Rozsvietením vianočného stromčeka pri Immaculate sa v pondelok (5. 12.) podvečer začali v poradí 27. Košické rozprávkové Vianoce. Tie si tento rok môžu všetci návštevníci vychutnať bez obmedzení, tak ako pred tromi rokmi v období pred pandémiou. Najmenších Košičanov hneď na úvod potešil príchod Mikuláša, anjela a čerta. Zaplnenú Hlavnú ulicu potešila aj veľkolepá otváracia šou s operným spevákom Jaroslavom Dvorským a Petrom Cmoríkom. Na pódiu vystúpili v mikulášskych kostýmoch aj talentované deti z tanečnej školy Viva či divadlo Haliganda.

Snehová kalamita v Košiciach obmedzila výpravu autobusov, električky nejazdia vôbec

Sneh a silný vietor skomplikovali dopravu na košických cestách. Na mnohých úsekoch sa od skorého rána vytvárali snehové jazyky a záveje, prejazdnosť ciest bola obmedzená a to aj napriek intenzívnej snahe o ich údržbu. Cestári v noci nasadili 24 mechanizmov, aktuálne ich je v teréne 30 a tie ešte budú posilnené o externé techniku a záložné zdroje. „Aj napriek tomu, že sme hlavné ťahy ošetrovali posypovým materiálom už od včerajšieho večera, silný mrznúci dážď materiál zmyl a eliminoval akéhokoľvek preventívne posypy. Našou prioritou je udržať prejazdné hlavné cestné ťahy na území mesta, teda tie, na ktorých premáva MHD a rovnako cesty, ktoré majú slúžiť vozidlám hasičov a záchrannej služby,“ uviedol na rannej porade krízového štábu mesta riaditeľ MMK Marcel Čop. Do terénu bola povolaná a nasadená aj externá technika a všetky záložné zdroje.

Zvonkohra na Hlavnej opäť funguje, zahrá vianočné piesne

Po takmer 4 rokoch sa dnes rozoznela Košická zvonkohra. Dvadsaťdva zvonov opäť funguje aj vďaka obnove technológie a elektroniky, ktorú Správa mestskej zelene v Košiciach zrealizovala počas uplynulých piatich mesiacov. Nové digitálne riadenie zvonkohry navrhli a naprogramovali študenti Technickej univerzity v Košiciach a repertoár hudobných skladieb vytvorili košickí hudobníci. Košická zvonkohra pri Spievajúcej fontáne vznikla ešte v roku 1997 v zvonolejárskej dielni Tomášková-Dytrychová na objednávku vtedajšieho primátora Košíc Rudolfa Schustera. Jej súčasťou je dvadsaťdva zvonov, ktoré  symbolizujú 22 košických mestských častí.

Začína sa zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, mesto to bude stáť 2,7 milióna eur

Od začiatku nového roka musí aj metropola východu pristúpiť k povinnosti triediť biologicky rozložiteľný odpad z domácností. Rozpočet mesta Košice bude táto nová zákonná úprava zabezpečenia zberu kuchynského odpadu z domácností obyvateľov stáť 2,7 milióna eur. Každej domácnosti žijúcej v rodinnom dome bude v priebehu mesiaca január 2023 až k dverám nehnuteľností bezplatne doručená vlastná zberná nádoba. Pôjde o 30-litrové hnedé vedro označené nápisom Kuchynský BIO odpad. Spolu s touto nádobou bude doručených 25 vriec, ktoré majú byť vložené do nádoby a chrániť ju tak pred znečistením.

Košická ZOO dnes privítala štvrťmiliónteho návštevníka

Košičan Peter Šmiriak s manželkou, synom a ich psíkom – bostonským teriérom Rockym sa dnes popoludní stali jubilejnými štvrť-milióntymi  návštevníkmi košickej ZOO v Kavečanoch. Métu 250 000 návštevníkov prekonala ZOO len po druhýkrát v histórii, predtým sa tak stalo ešte v roku 2019.  

(DT)

Titulná foto: Marek Zeleňák

Odporúčame

TOP články