Najčastejšie otázky a odpovede: Ako správne triediť bioodpad?

Najčastejšie otázky a odpovede: Ako správne triediť bioodpad?

Od začiatku roka 2023 musia aj Košice a Košičania triediť biologicky rozložiteľný odpad. Obyvatelia rodinných domov dostali vlastné 30 litrové vedro, ktoré bude spoločnosť KOSIT vyprázdňovať raz týždenne. Tí, čo žijú v bytových domoch budú bioodpad z kuchyne vyhadzovať do hnedých kontajnerov, ktoré sa nachádzajú na bežných kontajnerových stojiskách.

Zber kuchynského odpadu sa líši od klasického kompostovania, preto sa do zberných nádob nesmú vhadzovať žiadne, ani kompostovateľné vrecúška. Na zber odpadu v kuchyni odporúčame malé vedierko, ktoré môžete umiestniť napríklad na balkón.

zdroj: kosit.sk

Odpovede na najčastejšie otázky

Patria do hnedej nádoby i jadrá z čerešní, broskýň alebo škrupiny z orechov?

Áno, všetky nejedlé zvyšky kôstkového ovocia i škrupiny z orechov sú považované za kuchynský bioodpad.

Patria do hnedej nádoby i papierové servítky alebo rolky od toaletného papiera?

Zber kuchynského odpadu sa vo svojich pravidlách líši od klasického kompostovania. Do hnedých nádob servítky ani rolky od toaletného papiera nepatria. Slúžia výhradne na zber biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne.

Ako často prebieha zber odpadu z kuchyne?

Nádoby pri bytových domoch sú vyprázdňované dvakrát týždenne. Po každom vyprázdnení nádoby je do nej vložené nové 240 litrové vrece.

Vedierka od rodinných domov sú vyprázdňované jedenkrát týždenne.

Má byť odpad ukladaný do zberovej nádoby v kompostovateľných vrecúškach?

Nie, nemá. Používanie akýchkoľvek, ani kompostovateľných, vrecúšok nie je povolené.

Vzniká v okolí nádob na zber BIO odpadu špecifický zápach?

Je potrebné si uvedomiť, že biologicky rozložiteľný odpad domácnosti produkovali i pred zavedením samostatného zberu. Tento bol ukladaný do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad. V novom scenári je rovnaký odpad vkladaný do samostatnej nádoby na zber bioodpadu. Dostatočnou frekvenciou zberu a za predpokladu, že nádoby budú po použití zatvorené vekom, by zápach nemal byť výrazný.

Kam je odpad po zbere odvážaný?

Materiál zo zberu kuchynského odpadu z domácností obyvateľov Košíc je energeticky a materiálovo zhodnotený v bioplynovej stanici. Bioplynová stanica spoločnosti Eko-Salmo Plus, s .r. o. pri obci Kokšov-Bakša je vybudovaná pre účely zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov cestou výroby a využitia bioplynu na výrobu elektrickej energie. Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje hodnotný zdroj pre výrobu alternatívnej energie a organického hnojiva (digestát).

Aké sú najčastejšie odpozorované chyby triedenia?

Odmietanie triedenia. Dôvodom môže byť nevedomosť, neochota alebo nesúhlas akceptovať diskomfort.

Odpad z kuchyne vkladáme do plastových vreciek alebo vyhadzujeme rovno s obalmi.

Bioodpad z kuchyne nevytriedime dôkladne a tak ho do hnedých nádob vkladáme znehodnotený o plasty, sklo, papier, či zmesový komunálny odpad.

Ďalšou chybou je, že nádoby ostávajú po použití otvorené. Je veľmi dôležité vždy po vložení odpadu veko nádoby riadne uzavrieť.

Zdroj: Kosit.sk/CŠ

Titulná foto: freepik.com

Odporúčame

TOP články