Riaditeľka najlepšej ZŠ Staničná: „Vyššie sa ísť nedá.“

Najlepšou školou ZŠ Staničná v Košiciach

Metropola východu sa môže pochváliť najlepšími základnými školami (ZŠ) na Slovensku! Ešte nikdy v histórii sa nestalo, aby na medailových stupienkoch v hodnotení škôl inštitútu INEKO sa objavili až dve ZŠ z Košíc. V najnovšej edícii tohto rebríčka za rok 2021 sa na všetky ostatné slovenské „zéešky“ pozerá z najvyššej priečky ZŠ Staničná a pomyselný bronz si odniesla ZŠ Park Angelinum.

Košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) počas svojej návštevy oboch ocenených škôl zdôraznila, že deti sú náš najväčší poklad a preto vedenie mesta robí všetko preto, aby sa v týchto vzdelávacích inštitúciách dobre cítili. Dokumentujú to aj investície do modernizácií školských budov a zariadení, ktoré v uplynulom roku prevýšili sumu 6 miliónov eur, čo bolo najviac v doterajšej histórii mesta.   

„Nesmierne ma teší, že práve v Košiciach máme také úspešné základné školy. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa o to zaslúžili, a vďaka ktorým máme teraz všetci ozaj veľký dôvod na radosť. Veľmi si vážime a pravidelne na pôde mesta aj oceňujeme všetkých našich obetavých učiteľov a ďalších nepedagogických zamestnancov našich škôl, ktorí vytvárajú priaznivé prostredie pre rozvoj našich ratolestí. To sa odzrkadľuje nielen na ich študijných výsledkoch, ale aj ďalších úspechoch, ktoré pod hlavičkou svojich škôl dosahujú.“  

Na ZŠ Staničná vedia, že vyššie sa už dostať nemôžu

Riaditeľka ZŠ Staničná Eva Pillárová je síce na úspechy ich školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov zvyknutá, no 1. miesto na Slovensku pozitívne prekvapilo aj ju. Na škole majú spolu 765 detí, o ktorých sa stará celkovo 68 zamestnancov. Žiakov o tomto ocenení informovala v školskom rozhlase, ich rodičia sa o tom dozvedeli prostredníctvom platformy edupage. Pre svojich kolegov pripravila za odmenu aj veľké sladké prekvapenie.

„Všetci v škole prežívame obrovskú radosť. Tešia sa nielen naši zamestnanci, ale aj žiaci a ich rodičia. Je to pre nás zaväzujúce a zároveň obrovská zodpovednosť, lebo vieme, že vyššie sa už ani nedá ísť… (úsmev) Potešila nás aj dnešná osobná gratulácia od predstaviteľov vedenia mesta. Poďakovala som sa im aj za nedávne investície do rekonštrukcie telocvične, prístavby jedálne, či modernizácie štyroch učební. Aj vďaka takejto podpore môžeme byť najlepší na Slovensku,“ uviedla.

Doplnila, že takýto ich skvelý výsledok len podčiarkuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu pedagógov, ktorá sa pretavila do vedomostí a výsledkov ich žiakov.

„Neustále sa snažíme posúvať úroveň výučby v súlade s najmodernejšími trendami a informačnými technológiami. Pravidelne sa s výbornými výsledkami zúčastňujeme aj na e-testovaní, na rôznych olympiádach ako aj ďalších vedomostných súťažiach. Mimoriadne výsledky dosiahli naši žiaci na celoslovenskej úrovni aj v olympiádach v cudzích jazykoch.“

Za úspechom školy stoja kvalitní a zanietení pedagógovia.

Bronzová ZŠ Park Angelinum je hrdá na to, čo spoločnou prácou dokázala

Aj riaditeľka ZŠ Park Angelinum v Starom meste Renáta Bredová žiarila počas dnešnej návštevy vedenia mesta a oddelenia školstva magistrátu spokojnosťou. Pripomenula, že medziročne sa ich škole, v ktorej vyučujú 681 žiakov, podarilo zlepšiť až o sedem miest. Ocenila aj prístup magistrátu, ktorý pravidelne investuje finančné zdroje do zlepšenia kvality škôl. Príkladom toho bola u nich nedávna výstavba bežeckej dráhy, výmena podláh a kanalizačných rozvodov či maľovanie tried. 

„Naše 3. miesto v hodnotení inštitútu INEKO vnímame ako ocenenie úsilia nielen našich 76 zamestnancov a žiakov, ale aj ich rodičov. Už niekoľko rokov venujeme veľký priestor zavádzaniu inovácií do vyučovacieho procesu tak, aby sme naplnili našu víziu „Rozumom aj srdcom v 21.storočí“. Budujeme rešpektujúce školské prostredie, v ktorom pomáhame všetkým žiakom dosahovať ich najlepšie osobné výkony. Trpezlivosť a iniciatíva pedagógov, zodpovednosť a vytrvalosť žiakov, starostlivosť a dôvera ich rodičov sú dôležitým pilierom nášho úspechu. Sme hrdí na to, čo sme spoločnou prácou dokázali,“ skonštatovala Renáta Brédová. 

ZŠ Park Angelinum sa v rebríčku umiestnila na treťom mieste.

Vladimír Fabián

Foto: Mesto Košice

Odporúčame

TOP články