Rekonštrukcia poškodenej 41-ročnej strechy Krematória ide podľa plánu

Rekonštrukcia poškodenej 41-ročnej strechy Krematória ide podľa plánu

V košickom krematóriu sa v polovici októbra začalo s rekonštrukciou havarijného stavu strechy. Stavebné práce za 1,637 milióna eur má na starosti košická spoločnosť Unires-Bau, ktorá vo verejnom obstarávaní na túto zákazku uspela spomedzi štyroch záujemcov.

Okrem sanácie, opravy a zosilnenia nosných oceľových konštrukcií pôvodnej 41-ročnej strechy dôjde v opravovanej časti budovy aj k výmene elektroinštalácie a nainštalovaniu úsporných svietidiel. Takisto sa zrekonštruuje vzduchotechnika a zdravotechnické inštalácie.

V krematóriu sa pred Veľkou nocou prepadla časť výstuže strechy pri hlavnom vchode. V dôsledku toho sa z nej uvoľnila sutina a časť drevenej konštrukcie. Správa mestskej zelene ako správca krematória ohradila miesto pod poškodenou časťou strechy. Zo statického posudku vyplynulo, že postupným dlhodobým zatekaním zrážkovej vody cez narušenú hydroizoláciu strechy došlo k deštrukcii strešného panelu.

Smútočné obrady budú až do jari iba na Verejnej cintoríne

Problémom boli aj nedostatočné investície do údržby zo strany predchádzajúceho súkromného správcu Krematória v uplynulých 20 rokoch. Správa mestskej zelene (SMsZ) ako súčasný správca celého areálu zakázala kvôli ohrozeniu verejnosti akékoľvek smútočné obrady a pohyb v obradných sieňach krematória. Zároveň sa už vyše polroka všetky smútočné obrady konajú výlučne na Verejnom cintoríne.

Aj naďalej však zostal otvorený urnový háj a neďaleký prírodný cintorín Les spomienok. Počas Dušičiek  od 30. októbra do 1. novembra bude celý areál Krematória otvorený od 7.00 do 22.00 hod. V ďalších dňoch až do 8. novembra sa areál zavrie o dve hodiny skôr. 

Ako sa na dnešnom kontrolnom dni skonštatovali zástupcovia mesta a zhotoviteľa, stavebné práce idú zatiaľ podľa plánu. Ak sa počasie v najbližších týždňoch nebude veľmi líšiť od toho októbrového, do konca roka by mala byť odstránená pôvodná strešná konštrukcia. Vynovená strecha a ďalšie stavebné práce by mali byť podľa zmluvy následne ukončené v marci roku 2023.

Na stavbe teraz pracuje 30 robotníkov, ich počet sa ešte zvýši

Podľa konateľa spoločnosti Unires-Bau Ivana Storinského, na stavbe v súčasnosti pracuje 30 ľudí. V najbližších dňoch k nim pribudnú aj ďalší, keď pôjde najmä o špecialistov na strechy. Výzvou je pre nich najmä zvládnutie technologického postupu pri výmene strešných panelov. Z obáv o bezpečnosť na nich robotníci vôbec nemôžu vstúpiť. Kvôli narušenej hydroizolácii je totiž na streche viac namoknutých panelov, ktoré musia odstrániť, lebo sa  môžu kedykoľvek zrútiť.

Riaditeľka Správy mestskej zelene Marta Popríková verí, že aj naďalej budú mať „k dispozícii“ priaznivé počasie, aby sa vonku mohlo urobiť čo najviac prác. Ak sa nič nepredvídané nestane, nové prestrešenie by mohlo byť hotové koncom roka a ďalšie práce najmä vo vnútri sa dokončia na začiatku budúceho roka.

„Cieľom nás všetkým je, aby už začiatkom jari mohlo Krematórium fungovať v štandardnom režime aj so smútočnými obradmi. Dovtedy sa tu budú konať len kremácie. Verejnosť sa v súčasnosti do budovy môže dostať cez bočný vchod a využívať kanceláriu na vybavenie potrebných formalít alebo poskytnutie informácií,“ doplnila.

Zdroj: DT

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články