Projekt nového mestského centra pri Hornáde napreduje

Projekt nového mestského centra pri Hornáde napreduje

V Kasárňach/Kulturparku sa od utorka (31. 1.) do stredy (1. 2.) konal workshop k Novému mestskému centru, ktoré sa má stať novým srdcom Košíc. Zámerom workshopu bolo získať názory na ocenené návrhy práve od odborníkov, ktorí boli súčasťou workshopu. Jeho cieľom bolo získať nové podnety, ktoré sformulujú zadanie a špecifikujú územnú štúdiu.

Na seminári sa zúčastnení odborníci venovali témam ako širšie vzťahy, urbanistická koncepcia, doprava, environmentálne hodnoty územia, vlastníci a iné záujmové skupiny a majetkovo-právne vzťahy, realizovateľnosť projektu, demografia, ekonomika, ako aj etapizácia a funkčná flexibilita.

Súťaž na nové mestské centrum vypísalo mesto Košice ešte v závere roka 2021. Cieľom bolo získať urbanistické riešenie atraktívneho mestského prostredia pre funkcie bývania a vyššej občianskej vybavenosti – zdravotníckych a sociálnych služieb, rekreácie, vzdelávania, športu a zelene, vrátane využitia najmodernejších smart technológií. Víťazom sa stala Projekčná kancelária Gogolák + Grasse z Prahy.

Víťazom architektonickej súťaže sa stala projekčná kancelária z Prahy. Foto: Miro Vacula

Na základe odporúčania súťažnej poroty bude ateliér gogolák & grasse poverený mestom Košice dopracovať víťazný návrh do podoby územnej štúdie. Tá bude po verejnom prerokovaní jedným z podkladov pre spracovanie nového územného plánu mesta Košice.

Organizáciu a moderovanie workshopu zabezpečil Útvar hlavného architekta mesta Košice v spolupráci so združením Spolka. Podujatie sa konalo v rámci projektu Košice 2.0, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.

(LS, CŠ)

Foto: MK

Odporúčame

TOP články