Prípravy na rekonštrukciu Spievajúcej fontány pokračujú

Prípravy na rekonštrukciu Spievajúcej fontány pokračujú

   Najznámejšiu fontánu na košickej Hlavnej ulici sa zatiaľ nepodarilo zrekonštruovať. Správa mestskej zelene (SMsZ) vlani chcela začať nadchádzajúcu sezónu už s obnovenou fontánou. Ako za SMsZ povedal Peter Sasák, rekonštrukcia Dynamickej fontány, ktorá je známa aj ako Spievajúca či Hrajúca, je však i naďalej v pláne činností na tento rok.


      „Aktuálne sa finalizuje príprava podkladov na vypísanie verejného obstarávania. Pred samotnou rekonštrukciou bolo potrebné dôkladné overenie skutkového stavu, ktoré vyplynulo zo zistení po prvotných obhliadkach,“ povedal. Prípravu technickej dokumentácie k rekonštrukcii podľa neho sťažoval aj chýbajúci projekt pôvodnej fontány postavenej v roku 1986, ktorá sa nenachádza v žiadnom z mestských a štátnych archívov.
      Pred tohtoročnou sezónou fontán realizovali asanačné práce v telese uvedenej fontány, opravili nefunkčné časti osvetlenia, vymenili obsah pieskovej filtrácie a vykonali pravidelné prehliadky a revízie. „V technologickej miestnosti sa už začali prípravy na komplexnú obnovu fontány a už sú z nej odstránené všetky časti technológií, ktoré nie sú nevyhnutné na prevádzku fontány,“ doplnil Sasák.
      Sezónu fontán v Košiciach tradične otvoria 1. mája.

Zdroj: TASR

Foto: SMSZ Košice

Odporúčame

TOP články