Mestské časti

Zber a zvoz vianočných stromčekov

Zber, odvoz a ekologické zhodnotenie vianočných stromčekov v meste Košice začne spoločnosť KOSIT realizovať priebežne od 6. januára. Obyvatelia môžu vianočné stromčeky ponechať pri stanovištiach

Viac »

Najčítanejšie 24 hodín