Pri výsadbe stromov na parkovisku cintorína použijú špeciálny systém

Pri výsadbe stromov na parkovisku cintorína použijú špeciálny systém

V rámci rekonštrukcie vstupného areálu košického verejného cintorína pribudnú na parkovisku stromy. Pri ich výsadbe prvýkrát použijú špeciálny modulárny systém. Zabezpečiť by im mal dostatočný priestor na rozvoj koreňovej sústavy.


        Na bývalej asfaltovej ploche pribudne 59 drevín, 29 z nich vysadia novým spôsobom. Korene budú mať zabezpečený prístup vzduchu i vody a to aj napriek tomu, že nad nimi budú jazdiť autá. „Vďaka modernému riešeniu zachováme prirodzenú štruktúru pôdy pod parkoviskom a vstupný areál sa stane zeleným miestom plným stromov. Skúsenosti z výsadby drevín na spevnených plochách nám ukazujú, že ak sa pre stromy nepripraví dostatočný priestor na rast ich koreňového systému, tak pod zemou nedokážu prosperovať a rýchlo degradujú. Tento systém však dáva stromom potrebný priestor na rast, čo sa prejaví ich vitalitou aj nad zemou,“ uviedla riaditeľka SMsZ Marta Popríková.
        Systém TreeParker má hĺbku 80 centimetrov a plochu 36 štvorcových metrov. Na jeho povrchu je umiestnený otvor s vyústením drenážneho potrubia, ktoré zabezpečuje okysličovanie koreňov pod povrchom. „Riešenie je plne modulárne, dostatočne pevné a zároveň poskytuje veľkorysý priestor na rozvoj koreňov. Využíva dokonale inertné, recyklovateľné a trvanlivé materiály,“ tvrdí arborista SMsZ Ján Dlabal.
        

Práce na rekonštrukcii vstupného areálu verejného cintorína podľa Sasáka postupujú v rámci schváleného harmonogramu. Doteraz na stavbe zrealizovali búracie práce starých vrstiev parkoviska, uložili nové inžinierske siete, rozvody elektriny a telekomunikačné káble. Vymenili tiež neúnosné podložie pod parkoviskom, ktoré nahradili novými pevnejšími vrstvami.
        V rámci modernizácie by malo dôjsť k skrášleniu priestoru od vstupnej brány cintorína až po centrálny kríž. Rozšíri sa kapacita parkoviska, pribudne nové LED osvetlenie, kamerový systém a novú podobu dostane aj trhovisko. Plocha pred vstupnou bránou by mala byť koncipovaná ako malé námestie s parkom. „Námestie pred obradnou sieňou spríjemní zelený ostrovček so stromoradím, kvetinovou výzdobou a lavičkami,“ doplnil Sasák.
        Celkové náklady na skvalitnenie a skrášlenie verejného priestoru sú vo výške 1,5 milióna eur. Rekonštrukcia je financovaná z rozpočtu mesta. Modernizácia by mala byť hotová v júli.

Zdroj: TASR

Foto: SMsZ

Odporúčame

TOP články