Preteky OKOLO SLOVENSKA ovplyvnia dopravu v meste

Preteky OKOLO SLOVENSKA ovplyvnia dopravu v meste

12. septembra 2023

Ostrý štart 67. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska je naplánovaný na stredu 13. septembra. Cyklisti sa v rámci jednotlivých etáp budú pohybovať po hlavných cestných ťahoch, za plnej premávky a v sprievode policajných vozidiel. Počas prejazdu pelotónu jednotlivými úsekmi sa je potrebné pripraviť na krátkodobé uzávery niektorých križovatiek, kruhových objazdov a neprehľadných cestných úsekov.

Na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, ako aj na dodržiavanie verejného poriadku, ochranu života, zdravia a majetku osôb pred, počas a po ukončení cyklistických pretekov bude dohliadať Mestská polícia Košice spolu s príslušníkmi Polícia SR – Košický kraj. Policajtov stretnete aj na priechodoch pre chodcov, kde budú dohliadať na to, aby počas prejazdu cyklistického pelotónu nedošlo k vstupu chodcov na súťažnú trať a následnému stretu.

Štart pretekov je naplánovaný na 13. septembra o 10.15 hod na Hlavnej ulici. Pelotón sa bude presúvať po Mojmírovej ulici smerom na Štúrovu ulicu, Palackého až na Sečovskú cestu. Zo Sečovskej cesty povedie trasa cez Sady nad Torysou – Olšovany – Nižný Čaj – Bohdanovce – Slanec – Slanské Nové Mesto.

Po 14.00 hod. sa pretekári opäť presunú do Košíc. Po trase ulíc Národná trieda – Protifašistických bojovníkov – Rooseveltova – Mojmírova – Štúrova – Rastislavova – Gemerská – Alejová – Trieda SNP – Watsonova – Hlinkova – Národná trieda – Protifašistických bojovníkov – Rooseveltova sa dostanú až na Hlavnú ulicu, kde bude zároveň aj cieľ prvého súťažného dňa.

Lokálne krátkodobé uzávery spomínaných ulíc či cestných komunikácií počas prejazdu pelotónu ovplyvnia aj mestskú hromadnú dopravu. V stredu 13. 9. v čase cca od 10.15 do 14.15 hod. je preto potrebné rátať s meškaním a obmedzením na jednotlivých linkách MHD.

Trať 1. etapy nájdete aj na webe Okolo Slovenska: https://www.okoloslovenska.com/sk/67-rocnik/1-etapa

Odporúčame

TOP články