Predstavujeme kandidátov na primátora Košíc

Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo z rezervného fondu takmer 1,5 milióna eur

O kreslo primátora mesta Košice sa v tohtoročných komunálnych voľbách uchádza osem kandidátov – jedna žena a siedmi muži, štyria sú nezávislí, ďalší štyria majú politické krytie.

Pred štyrmi rokmi ašpirovalo na pozíciu primátora Košíc 13 kandidátov, z toho sedem nezávislých a šesť s podporou politických strán, hnutí, alebo koalícií. Štyria sa počas predvolebnej kampane kandidatúry vzdali, jeden kandidát nebol zaregistrovaný keďže nesplnil zákonné podmienky.

Kto ašpiruje na post primátora a čomu by chcel v najbližších štyroch rokoch venovať najväčšiu pozornosť v prípade, že získa dôveru občanov?

RNDr. Ing. Jaroslav Džunko (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA)

Vek: 71 rokov
Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice (vedecký smer chémia), Vysoká škola poľnohospodárska Nitra (fytotechnika)
Zamestnanie: vynálezca

Ako vynálezca chcem vytvoriť ďalšie vynálezy slúžiace modernému technickému rozvoju Košíc v týchto oblastiach: nové pracovné miesta a termálne kúpalisko v Košiciach, svojpomocná výstavba obytných domov pre mladé rodiny, záložná tepláreň na spaľovanie odpadu z košických lesov, jednoduché parkovacie poschodia nad existujúcimi parkoviskami, asfaltové cesty a plochy aj v garážových a záhradkárskych osadách, malé multifunkčné ihriská pod oknami panelákov, väčšie využívanie slnečnej a veternej energie na stavbách mesta, zníženie daní z nehnuteľností, zlepšenie ekológie Košíc, budem proti ťažbe košického uránu. Je však potrebné pokračovať aj v dokončení rozpracovaných projektov súčasného primátora.

Ing. Jozef Karabin, MBA (nezávislý kandidát)

Vek: 43 rokov
Vzdelanie: Technická univerzita Košice, Letecká fakulta
Zamestnanie: starosta

Znížim dane, zvýhodním nízkopríjmové osoby a dôchodcov s prihliadnutím na možnosti rozpočtu. Rovnaký či vyšší príjem z daní dosiahnem efektivitou ich výberu. Byty chcem budovať efektívne, rýchlo a moderne, t. j. do výšky s cieľom ponechať priestor na zeleň! Budovanie a oprava komunikácií a chodníkov musí byť priebežná a plánovitá. Vytvorím plán ich rekonštrukcií a údržby s ohľadom na rozpočet, stav komunikácií a ich dôležitosť. Rozvoj mestskej infraštruktúry chcem financovať z poplatkov za rozvoj – prioritne na cyklotrasy, športoviská a LED osvetlenia, ktoré vzhľadom na súčasnú energetickú krízu chýba. Transformujem nevyužité pozemky na venčoviská, zóny oddychu a ihriská. Zrealizujem referendum o počte mestských častí – občania sami rozhodnú o počte mestských častí.

Ing. Miloslav Klíma (nezávislý kandidát)

Vek: 44 rokov
Vzdelanie: Technická univerzita Košice, Fakulta BERG, cestovný ruch
Zamestnanie: výkonný riaditeľ HC Košice

Košiciam ponúknem program, postavený na štyroch pilieroch. Problémov v Košiciach je veľa: od nevyriešeného parkovania, zle fungujúcej hromadnej dopravy, cez ilegálne osady, bezpečnosť, zrušené ZŤP parkovacie miesta, neporiadok pri odpadových košoch, chýbajúce cyklotrasy, až po chátrajúce športoviská a celkovo mládežnícky šport či stagnujúcu kultúru. V týchto voľbách vidím pre Košice veľkú nádej na zmenu. Vidím príležitosť na to, aby mesto opäť prinášalo obyvateľom úžitok a zlepšil sa ich život. Je potrebná výstavba nových bytov a nájomných bytov, električkových tratí, potrebujeme kvalitné škôlky a školy, modernú hromadnú dopravu na úrovni 21. storočia. Musíme pripraviť podmienky pre investorov, podporiť firmy, ktoré dávajú prácu ľuďom a nezabúdať na seniorov.

JUDr. Monika Kováčová (nezávislá kandidátka)

Vek: 36 rokov
Vzdelanie: Právnická fakulta UPJŠ Košice
Zamestnanie: zamestnanec vo verejnej správe

Priorotou môjho pôsobenia v čele mesta Košice vždy bude efektívne využitie zdrojov mesta a získavanie maximálnej finančnej podpory pre rozvoj z prostriedkov EÚ. Nedá mi nezačať ľudskými zdrojmi na magistráte mesta Košice – skvelými kolegami, ktorých schopnosti sú napriek ich kvalitám často nevyužité. Pritom vidím jednoduché riešenie v nastavení funkčných mechanizmov kontroly a kompetencií tak, aby sa mohli realizovať. Zároveň vidím obrovské rezervy v spôsobe komunikácii mesta s občanmi – pripravím riešenie novej stratégie vybavovania stránok či už pri osobnej návšteve občanmi alebo aj online. Určite sa sústredím na otázku bývania, bezpečnosti občanov, poriadok vo všetkých mestských častiach a riešenie dopravnej a parkovacej situácie.

Ing. Štefan Lasky (nezávislý kandidát)

Vek: 57 rokov
Vzdelanie: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Zamestnanie: manažér v oblasti fotovoltiky (aktuálne člen Dozornej rady VSE Holding)

Jednoducho povedané mojím cieľom je dosiahnuť pre Košice viac. Stál som pri mnohých úspechoch Košíc a viem, že majú na viac ako iba priemerné výsledky. Môj program je postavený na prioritách, ktoré zohľadňujú reálne potreby ľudí, aj problémy, ktoré máme, a dobu, do ktorej ideme. Je to najmä efektívnejšie využívanie eurofondov, vyriešenie parkovania, rozvoj dostupného bývania a zelených a alternatívnych foriem získavania energií, vďaka ktorým ušetrí mesto aj domácnosti.
 

Ing. Milan Lesňák (Za ľudí)

Vek: 42 rokov
Vzdelanie: Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice
Zamestnanie: ekonóm

Veľkú časť problémov nášho mesta vyrieši územný plán. Mojou prioritou preto bude sfinalizovať územný plán a rozdeliť priestor medzi verejný a súkromný sektor. Dôležité je tiež nastavenie vzťahu mesta a mestských častí a prerozdelenie rozpočtu a právomocí jednotlivých častí verejnej správy. Prenesením kompetencií na miestne zastupiteľstvo by mal na konci štyroch rokov volič vidieť priamo v mieste svojho bydliska efektívnejšie riešenie problémov. Napokon, pre dobrý život v meste je potrebné skultúrniť miesta, kde sa ako obyvatelia stretávame. Súčasťou toho je diskusia s odborníkmi na tému terénnej práce s ľuďmi bez domova, aby sme našli funkčné riešenia pre ich zložitú situáciu.
 

MUDr. Viliam Novotný, MPH (SPOLU – občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slovenska)

Vek: 49 rokov
Vzdelanie: Lekárska fakulta UPJŠ Košice, Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava
Zamestnanie: lekár – neurochirurg, odborník na riadene vo verejnom zdravotníctve
Neurochirurgická klinika UNLP Košice

Jednou z mojich priorít je bezplatná verejná doprava pre Košičanov, lebo byť Košičanom sa oplatí! Naše mesto je permanentne traumatizované dopravnými zápchami. Riešením je posilnenie ekologickej verejnej dopravy – autobusov na plyn, hybridných autobusov a obnovenie trolejbusov. Nielenže s mojím tímom kandidátov za koalíciu SPOLU-OD, DS, ŠANCA, ODS nechceme zvyšovať cestovné v MHD, ale postupne chceme prechádzať na bezplatnú verejnú dopravu pre všetkých Košičanov s trvalým pobytom v našom meste, ktorí si za poplatok 10 eur ročne zabezpečia kartu #SOMKOSICAN. Prvé by túto výhodu získali deti a mládež do 18 rokov (resp. do skončenia stredoškolskej dochádzky), nasledovali by všetci dôchodcovia a postupne ďalšie skupiny. 

Ing. Jaroslav Polaček (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny, Strana rómskej koalície, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA)

Vek: 45 rokov
Vzdelanie: Technická univerzita v Košiciach
Zamestnanie: primátor mesta

Za posledné štyri roky sa nám podarilo dokončiť veľa dobrých vecí. Zmluva s EEI je neplatná, dokončili sme novú dominantu Košíc Dolnú bránu, vznikli nové parky, oddychové zóny, športoviská. Opravili sme najviac škôl, škôlok a rovnako ciest v histórii.
Naštartovali sme mnoho nových projektov, ale nestihli sme ich dokončiť, lebo potrebujú viac času. V ďalšom volebnom období privedieme teplú vodu z Ďurkova, dobudujeme Košickú futbalovú arénu, Národné tréningové centrum, Plavecký komplex, Angels Arénu, Mlynský náhon a mnohé ďalšie.
Po rokoch vlády Smeru sme nastavili úplne nové pravidlá fungovania, vďaka ktorým chránime mestský majetok.
Bývame stále na tých istých adresách, jazdíme na tých istých autách. Robíme to čestne. To mnohým prekáža. Chceme v tom pokračovať.

Odporúčame

TOP články