Budúcnosť samospráv je v našich rukách

Budúcnosť samospráv je v našich rukách


V sobotu 29. októbra tohto roku nás čaká supervolebný deň. Prvýkrát v histórii samostatného Slovenska budú komunálne voľby spojené s regionálnymi (župnými) voľbami. O zlúčení oboch volieb rozhodol parlament v predchádzajúcom volebnom období. Cieľom bolo zvýšiť volebnú účasť, predovšetkým v župných voľbách.

Koho budeme voliť

V októbrových voľbách budeme voliť primátora mesta, 41 poslancov mestského zastupiteľstva, starostov 22 mestských častí a poslancov rovnakého počtu miestnych zastupiteľstiev a zároveň aj predsedu Košického samosprávneho kraja a 17 zástupcov Košičanov v 57-člennom krajskom zastupiteľstve.
Tohto roku o dôveru voličov zabojuje osem kandidátov na košického primátora. Predstavujeme ich na stranách 6 až 8.

Mestská volebná komisia pred tohtoročnými voľbami zaregistrovala 274 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.

Košičania budú primátora a mestských poslancov voliť v 14 volebných obvodoch, ktoré sú uvedené na konci článku.

O post župana sa v nastávajúcich voľbách uchádza 12 kandidátov, o 57 poslaneckých mandátov v krajskom zastupiteľstve má záujem 477 uchádzačov z celého kraja.

Modrá a biela obálka

Pre voľby do orgánov samosprávnych krajov vydá okrsková volebná komisia voličovi prázdnu modrú obálku a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi – jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
Zároveň volič dostane pre voľby samosprávnych orgánov mesta a mestských častí prázdnu bielu obálku a štyri biele hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva, lístok pre voľby starostu mestskej časti, hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a lístok pre voľby primátora mesta. Hlasovacie lístky pre voľby do mestského zastupiteľstva a primátora budú označené na ľavom okraji sivým pruhom.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov vo všetkých typoch volieb je zverejnený na úradnej tabuli, ako aj na príslušnej webovej stránke Košického samosprávneho kraja, mesta Košice a jednotlivých mestských častí. Vzor hlasovacích lístkov so zoznamom kandidátov bude taktiež vystavený v každej volebnej miestnosti alebo pred vchodom do volebnej miestnosti.

Ako voliť

Voliť môžete len v mestskej časti svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname ste zapísaný.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku. Na lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
Keď máte obidva hlasovacie lístky s modrými pruhmi označené, vložte ich do modrej obálky.
Aj na hlasovacom lístku pre voľby do miestneho zastupiteľstva a na lístku pre voľby do mestského zastupiteľstva môžete zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Aj v tomto prípade je počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, uvedený na hlasovacom lístku.
Na lístku pre voľby starostu mestskej časti a na lístku pre voľby primátora mesta môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
Všetky štyri biele lístky, z toho dva lístky so šedým pruhom, vložte do bielej obálky.

Aby váš hlas neprepadol

Keď zle označíte kandidátov na hlasovacích lístkoch, alebo sa pomýlite, vyžiadajte si od volebnej komisie nové. Hlasovacie lístky, na ktorých zakrúžkujete napríklad viac kandidátov, ako je uvedené na každom z nich, budú neplatné.
Váš hlas prepadne aj v prípade, ak vložíte hlasovací lístok do nesprávnej obálky, alebo ak vložíte obálku do nesprávnej schránky. Preto si ešte raz lístky skontrolujte a po opustení priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vložte modrú obálku do modrej schránky a bielu obálku do bielej schránky.

Keď nemôžete pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, požiadajte, aby ju do volebnej schránky vo vašej prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Ak sa nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, ale len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Na komunálnych voľbách sa pred štyrmi rokmi v meste zúčastnilo 35,7 percenta, čo v porovnaní s celoslovenskou účasťou bolo o 13 percent menej. Aká bude tohtoročná účasť na supervolebnom dni je otázne. Budúcnosť samospráv je v našich rukách!

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov

Volebný obvod č. 1 (Sever, Kavečany, Džungľa)
Počet volených poslancov: 4
Počet kandidátov: 33

Volebný obvod č. 2 (Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce)
Počet volených poslancov: 4
Počet kandidátov: 25

Volebný obvod č. 3 (Šaca)
Počet volených poslancov: 1
Počet kandidátov: 7

Volebný obvod č. 4 (Luník IX)
Počet volených poslancov: 1
Počet kandidátov: 4

Volebný obvod č. 5 (Barca, Šebastovce, Poľov)
Počet volených poslancov: 1
Počet kandidátov: 7

Volebný obvod č. 6 (Lorinčík, Pereš, Myslava)
Počet volených poslancov: 1
Počet kandidátov: 7

Volebný obvod č. 7 (Západ)
Počet volených poslancov: 7
Počet kandidátov: 53

Volebný obvod č. 8 (Juh)
Počet volených poslancov: 4
Počet kandidátov: 28

Volebný obvod č. 9 (Krásna)
Počet volených poslancov: 1
Počet kandidátov: 5

Volebný obvod č. 10 (Staré Mesto)
Počet volených poslancov: 3
Počet kandidátov: 28

Volebný obvod č. 11 (Nad jazerom)
Počet volených poslancov: 4
Počet kandidátov: 22

Volebný obvod č. 12 (Dargovských hrdinov)
Počet volených poslancov: 5
Počet kandidátov: 28

Volebný obvod č. 13 (Sídlisko KVP)
Počet volených poslancov: 4
Počet kandidátov: 22

Volebný obvod č. 14 (Košická Nová Ves, Vyšné Opátske)
Počet volených poslancov: 1
Počet kandidátov: 5

Kompletný zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva je zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta Košice https://www.kosice.sk/obcan/komunalne-volby-2022.

Mikuláš Jesenský

Foto: TASR

Odporúčame

TOP články