Práce na Slaneckej ceste plynulo pokračujú, asfaltovanie presunuli na jar

Práce na Slaneckej ceste plynulo pokračujú, asfaltovanie presunuli na jar

Nezakreslené inžinierske siete robia aj naďalej veľké problémy stavbárom zo Spoločnosti Doprastav, ktorí sa podieľajú na rekonštrukcii Slaneckej cesty na sídlisku Nad Jazerom. Ich zástupcovia o tom informovali počas dnešného (1. 12.) kontrolného dňa.

Pri stavebných prácach sa objavujú inžinierske siete a potrubia položené zväčša ešte počas socializmu, ktoré nie sú zakreslené v príslušnej dokumentácii. To komplikuje a predlžuje priebeh prác. Za uplynulý mesiac nastala takáto situácia dvakrát, keď prekvapení bagristi pri zemných prácach natrafili na plynové potrubie a elektrickú prípojku.

Po prerušení plánovaných prác na týchto miestach sa museli obe „cudzie telesá“ odkopať a nanovo zakresliť do máp. Stavbári museli upraviť postup prác, keďže sa musia nanovo preložiť a napojiť na existujúce siete, čo zväčša trvá aj niekoľko týždňov.

Budú spevňovať svah medzi novou cestou a električkovou traťou

Medzitým však robia na ostatných objektoch rekonštrukcie, kde práce podľa vyjadrenia Doprastavu plynule pokračujú. Táto stavebná spoločnosť oboznámila prítomných zástupcov mesta, mestskej časti (MČ) Nad jazerom, Okresného úradu Košice, Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) aj Krajského dopravného inšpektorátu aj s tým, čo vykonali za november.

Odpovedali aj na otázky o ďalšom postupe výstavby. Najbližšie týždne sa budú dokončovať preložky a ochrany inžinierskych sietí, montovať uličné vpuste a pokračovať budú aj práce na budovaní cestnej kanalizácie. Okrem nich je v pláne aj odvodňovanie podložia a budovanie jeho konštrukčných vrstiev a následne aj konštrukčných vrstiev budúcej vozovky.

Začne sa aj s prácami na spevnení svahu od električkovej trate k miestu výkopu pri budovaní nového mosta cez Myslavský potok, ktoré sú potrebné počas zakladania mostných pilótov. Celkový plán harmonogramu prác na aktuálny týždeň je každý pondelok zverejňovaný na webovej stránke www.slanecka.kosice.sk a facebookovej stránke mesta www.facebook.com/kosiceofficial.  

K presmerovaniu dopravy dôjde v marci

Počas záverečného tohtoročného kontrolného dňa informovali aj o útlme prác, ktorý nastane počas vianočných prázdnin. Práce na rekonštrukcii Slaneckej cesty sa opäť naplno rozbehnú začiatkom januára po zimných prázdninách. Zhotoviteľ informoval, že oproti pôvodným plánom dôjde k vyasfaltovaniu celej pravej časti cesty v smere z mesta do Krásnej v závere marca budúceho roka. Následne sa doprava presmeruje do týchto nových jazdných pruhov a na nový most ponad Myslavský potok.

Termín ukončenia prác na rekonštrukcii a rozšírení Slaneckej cesty na jeseň 2023 bude podľa Doprastavu dodržaný. Programové obdobie z eurofondov na financovanie tohto projektu končí na konci budúceho roka a dovtedy bude stavba ukončená aj odfinancovaná.

Bezplatná linka 37 sa zrejme dočká predĺženia intervalu na 45 minút

Na kontrolnom dni sa riešilo aj verejné osvetlenie, ktoré na niektorých úsekoch vnútrosídliskovej komunikácie nefunguje. Z tohto dôvodu sa v najbližších dňoch uskutoční pracovné stretnutie za účasti zástupcov DPMK ako správcu osvetlenia, mesta Košice a MČ Nad jazerom, s cieľom odhaliť a vyriešiť vzniknuté problémy.

Zhotoviteľ sa zaviazal zasypať a opraviť výtlky a diery na Slaneckej ceste a pri výjazdoch zo sídliska a doplniť či upraviť dopravné značenie, aby bolo v súlade s projektom. Riaditeľ dopravy DPMK Roman Danko informoval, že kvôli nedostatku vodičom dochádza občas na novozriadenej bezplatnej linke MHD č. 37 k vynechávaniu spojov. Z tohto dôvodu sa podľa neho v priebehu decembra zvažuje predĺženie jej intervalu z pol hodiny na 45 minút, o čom v prípade schválených zmien bude DPMK informovať. 

Zdroj: DT

Foto: Miro Vacula

Odporúčame

TOP články