Posledné rozlúčky v dôstojnejšom prostredí

Posledné rozlúčky v dôstojnejšom prostredí

V roku 20019 skončila spoločnosti Rekviem 20-ročná nájomná zmluva s mestom Košice, na základe ktorej spravovala verejný cintorín a krematórium. Mesto sa v máji minulého roku rozhodlo zmluvu nepredĺžiť kvôli nespokojnosti s prevádzkovateľom a správu verejného cintorína zveriť do rúk mestského podniku.

Radnica si od zmeny sľubovala, že mestský podnik bude poskytovať služby vo vyššej kvalite, dokáže lepšie zhodnotiť mestský majetok, viac investovať do oboch pietných miest a skvalitniť starostlivosť o zeleň.

Podľa riaditeľky SMsZ Marty Popríkovej od prevzatia verejného cintorína a krematória systematicky odstraňovali dlhodobo neriešené problémy a nedostatky z minulosti. Návštevníci oboch pietnych miest oceňujú viaceré investície, ktoré zlepšili pohodlie účastníkov smútočných obradov alebo prístup ľudí k hrobom svojich príbuzných.

„Pozitívne ohlasy od návštevníkov krematória máme najmä na rekonštrukciu a opravu schodov, výstavbu chodníka k urnovým hrobom, osadenie nových lavičiek a košov, nové čalúnenie lavíc v interiéri i rekonštrukciu sociálnych zariadení. V krematóriu sme opravili aj strechu a chladiarenské zariadenie. Na verejnom cintoríne sme zrekonštruovali kolumbárium, vyčistili dlažbu a pamätníky, nanovo vyznačili pamätné hroby a vyfrézovali takmer 100 pňov, ktoré prekážali návštevníkom pri chôdzi. Na cintoríne sme rozšírili naše služby občanom o možnosť zakúpiť si sviečky v sviečkomate a bezplatné zapožičanie náradia,“ hovorí M. Popríková.

Ďalšou veľkou investíciou bolo takmer 200-tisíc eur určených na opravu kremačných pecí, ktoré boli po predošlom vedení v dezolátnom stave.
Hoci podľa nájomnej zmluvy s predchádzajúcim správcom mali byť pri ich vrátení funkčné aspoň na polovicu, podľa znaleckého posudku boli len na zhruba 20 percent. V roku 2020 sa zrealizovala kompletná rekonštrukcia maďarskej kremačnej pece a servisná oprava českej kremačnej linky. V súčasnosti sú podľa riaditeľky SMsZ obe kremačné linky funkčné, každý mesiac sa uskutoční v priemere 300 kremácií.

V tomto roku plánuje SMsZ opravu ústredného schodiska na verejnom cintoríne, opravu kamenného obkladu stien krematória a sfunkčnenie tamojšej fontány. Pripravuje sa aj štúdia prírodného cintorína. Výrazné zmeny čakajú takisto parkovanie pred verejným cintorínom, kde bol doteraz problém nájsť voľné miesto.

Autor: MAM

Odporúčame

TOP články