Ako spraviť naše mesto lepším miestom pre život?

Ako spraviť naše mesto lepším miestom pre život?

Téma ekológie je jednou z najhorúcejších tém súčasnosti. Podľa vedcov sme prvou generáciou, ktorá výrazne pocíti klimatické zmeny na svojich životoch, ak svoje správanie nezmeníme. Všetci by sme sa mali sústrediť na to, aby sme Košice odovzdali budúcim generáciám v čo najlepšej kondícii.

Vedenie mesta Košice pristupuje k zeleným témam zodpovedne. Dôkaz? V príprave rozpočtu na rok 2021 vytvorilo kapitolu s názvom Zelené mesto. V tejto kapitole je takmer 23 miliónov eur, čo je takmer 10 percent rozpočtu, ktoré budú slúžiť na to, aby sme boli krajším a ekologickejším mestom.

Prioritou mesta v najbližších rokoch je zapracovať na vodných plochách a zelených parkoch v meste. Košice sa uchádzajú o titul Európske hlavné zelené mesto. Súčasťou prihlásenia do výberu bola tvorba strategických dokumentov a vytýčenie okruhov, v ktorých sa chcú zlepšiť.
„Mesto je jeden veľký ekosystém, ktorý je navzájom prepojený a ovplyvňuje sa. Verejnosť zväčša zeleň vníma cez jednoduchý pohľad na to, kde je koľko stromov, či je v ich okolí lavička, na ktorú by si mohli sadnúť, či je kontajner, do ktorého sypú smetie, pravidelne vynášaný… To je veľmi povrchné vnímanie a my sa našou prácou snažíme prepojiť tieto problémy a hľadať spoločné riešenia,“ povedal o ekologickej problematike v Košiciach projektový manažér v projekte Európske hlavné zelené mesto Michal Hudák.

Čo by titul Európske hlavné zelené mesto znamenal pre Košice?

Čoraz viac ľudí žije v mestách a aj preto je téma ekológie a udržateľného životného prostredia stále viac aktuálna. To je jeden z dôvodov, prečo Európska komisia udeľuje tituly Európske hlavné zelené mesto a Európsky zelený list. Cieľom týchto ocenení je vyzdvihnúť environmentálne úspechy miest, ktoré sa snažia o ekologické inovácie či udržateľnosť, a tým inšpirujú ďalšie mestá k obdobným projektom. Mesto Košice predstavilo svoju stratégiu. Je v nej viacero cieľov, pri splnení ktorých by sa naše mesto stalo lídrom v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku aj v zahraničí. V tejto súvislosti by sa aj myslenie a konanie obyvateľov mesta malo meniť, aby čo najviac smerovalo k zlepšeniu životného prostredia. Mesto bude musieť vytvoriť a aktualizovať rôzne verejné politiky, ako napríklad protihlukové mapy alebo nízkoemisné zóny. Okrem finančnej odmeny, ktorú by mohli Košice čerpať na ekologické projekty, prináša titul aj medzinárodnú mediálnu pozornosť. Všetky mestá,

ktoré postúpia do finále, dostanú prístup k databáze predchádzajúcich finalistov, z ktorej môžu čerpať vedomosti a skúsenosti, ako prekonávať nové ekologické výzvy. Do nového ročníka súťaže o zisk titulu Európske hlavné zelené mesto sa prihlásilo tridsať samospráv naprieč Európou, ktoré chcú takýmto spôsobom zvýšiť povedomie okolia o vlastných ekologických riešeniach a zároveň získať finančnú odmenu. Porota zostavená z dvanástich nezávislých expertov bude posudzovať každú prihlášku a vytvorí zoznam finalistov pre obe ocenenia. Zástupcovia miest, ktoré postúpia do finále, svoje vízie odprezentujú pred medzinárodnou porotou v Európskej komisii. Prezentujúci predstavia plán ekologickej udržateľnosti v ich meste. Víťaza slávnostne vyhlásia v súčasnom Európskom hlavnom zelenom meste, vo fínskom Lahti. Víťazné mesto získa 600-tisíc eur, dve ďalšie budú odmenené sumou 200-tisíc eur. Peniaze sú určené na zelené projekty.

ZELENÁ VÍZIA:

Košice by chceli byť do roku 2030

 • mestom    s     nulovou     uhlíkovou,     vodnou a energetickou stopou
 • mestom, ktorého vnútorná teplota a klíma bude vyrovnaná s teplotou a klímou v jeho prirodzenom okolí
 • mestom, ktoré bude maximálne využívať, chrániť i obnovovať vlastné prírodné zdroje a bude inšpiráciou pre svojich partnerov v trvalo udržateľnom využívaní, ochrane a obnove prírodných zdrojov
 • mestom, ktoré zavádza inovácie inšpirované prírodou s viacnásobnými úžitkami, spoločnými výhodami, vrátane zamestnanosti a rozvoja sociálneho kapitálu
 • mestom plným inšpirácie technologickými eko-inováciami vo verejnom priestore podporujúcimi aktívny a zdravý životný štýl
 • mestom s mestskými inštitútmi, ktoré sú pri ochrane klímy a verejnej zelene vzorom pre všetkých zainteresovaných v meste
 • mestom   otvorených,   kritických,   tvorivých ľudí zodpovedných za vlastné životné prostredie a klímu

Aké parametre bude porota zohľadňovať pri výbere víťaza?

 • Kvalita vzduchu
 • Množstvo hluku
 • Spôsob nakladania s odpadom
 • Kvalita vody
 • Kvalita prírody a biodiverzita v meste
 • Udržateľný spôsob využitia pôdy
 • Ekologické inovácie
 • Klimatická zmena z hľadiska zmiernenia
 • Klimatická zmena z hľadiska adaptácie
 • Udržateľná mestská doprava
 • Výkonnosť z hľadiska energií
 • Správa vecí verejných

Poslancov sme sa opýtali:

 1. Čo je podľa vás Achillovou pätou Košíc ako kandidáta na titul Európske hlavné zelené mesto ?
 2. Aké zelené riešenia aplikujete vo svojom okolí, aby boli Košice ekologickejšie ?

 Ján Sekáč                                 

 1. Achillovou  pätou    mesta je   čistota,    respektíve    špina v zeleni i na uliciach. Zeleň má svojho vlastníka. Vlastník má svojho správcu. Správca ale nemá dostatočne dobrý systém monitorovania, starostlivosti a čistenia zelene. Môj návrh: Zabezpečiť systém starostlivosti o zeleň a čistotu na každej ulici prostredníctvom projektu Adoptuj si zeleň na ulici a staraj sa o ňu. Ako? Cestou dohody o vykovaní práce pre študentov, dôchodcov a nezamestnaných na päť hodín týždenne.
 • Triedim odpad, nekupujem igelitové   tašky    a    tekutiny v    plastoch,    teplo     získavam z elektrickej energie, kde môžem, chodím pešo, nefajčím, vysádzam živé ploty, stromčeky.

 Ladislav Rovinský                     

 1. Achillova päta je v nás všetkých

– zmena paradigmy, zmena myslenia je neskutočne ťažká.

 • Okrem iného prepravujem sa ekologicky, chránim prírodu, triedim odpad a i. 🙂

Dominik Karaffa                          

 1. .      Chýbajú     nám dáta a zavedené riešenia v praxi. Byť zeleným mestom nie je len o veľkom   počte stromov   a      množstve parkov, ale aj o riešeniach, z ktorých nie všetky príjme verejnosť s nadšením, pretože tie najzásadnejšie z nich narušia komfort mnohých z nás…
 2. Triedim odpad a minimálne používam výťah, aj keď bývam na vyššom poschodí. Na druhej strane sa priznám, že jazdu autom využívam viac ako je potrebné, čo   nie   je    ani    ekologické, ani hospodárne,   ani   zdravé, ale snažím sa svoju pohodlnosť obmedzovať 😉

Autor: Martin Majdák

Odporúčame

TOP články