Posledná rozlúčka s profesorom Bukovským

Posledná rozlúčka s profesorom Bukovským

V Krematóriu v Košiciach sa dnes konala posledná rozlúčka s profesorom Levom Bukovským, významným slovenským matematikom, profesorom a bývalým rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Matematik zomrel v utorok 30. novembra vo veku 82 rokov.

Lev Bukovský patril ku prvej veľmi silnej skupine matematikov, ktorí opustili univerzitné lavice začiatkom 60. rokov. V roku 1961 absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Narodil sa 9. septembra 1939 v Podkriváni. To, že mohol študovať napriek nepriazni osudu určilo aj to, že bol víťazom celoslovenského kola matematickej olympiády (1956).

Vo svojom vedeckom výskume sa Bukovský zameriaval na teóriu množín a matematickú logiku s dôrazom na aplikácie v iných matematických disciplínach. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 50 vedeckých prác. Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ sa zaslúžil o vznik katedry matematickej informatiky, ktorú aj viedol. Rektorom UPJŠ bol v rokoch 1991 – 1996, v období 1999 – 2002 predsedal Akreditačnej komisii. V rokoch 2010 – 2015 pôsobil ako rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM v Prešove.
      Za výnimočné celoživotné dielo pri výchove generácií matematikov a za významný vedecký prínos v oblasti teórie množín si v roku 2015 prevzal od ministra školstva Veľkú medailu sv. Gorazda, najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva.

Zdroj: TASR

Foto: Mesto Košice/Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články