Poplatky za odpad sa zatiaľ nezvýšia

Poplatky za odpad sa zatiaľ nezvýšia

Dôležitou témou júnového mestského zastupiteľstva bol návrh zmien všeobecne záväzného nariadenia č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.

Predložený návrh počítal s navýšením poplatku od 1. januára 2024. Paušálny poplatok sa podľa neho mal zvýšiť zo súčasných 45 eur na 63,87 eur na osobu a na rok, pri množstevnom zbere, spravidla v rodinných domoch, zo 194,48 eur na rok na sumu 248,82 eur na rok pri kuka nádobe s objemom 110 litrov, s vývozom raz týždenne.

Návrh podporu v zastupiteľstve nenašiel, rovnako ako v apríli tohto roka. Za zvýšenie poplatku bolo 14 poslancov, proti 17 a 4 poslanci sa zdržali.

Mesto dopláca približne 3,5 milióna eur
Cieľom predloženej zmeny bolo dosiahnuť rovnováhu medzi príjmami z poplatku za komunálny odpad a výdavkami na nakladanie s komunálnym odpadom. Ide o povinnosť vyplývajúcu zo zákona o odpadoch, podľa ktorého obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad vychádza zo skutočných nákladov na nakladanie s odpadom. V tomto roku sa predpokladá rozdiel medzi príjmami a výdavkami vo výške približne 3,5 milióna eur, ktoré mesto musí doplatiť.

Vedenie mesta upozornilo, že ak chce poskytovať obyvateľom všetky služby súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou odpadu na doterajšej úrovni, je nevyhnutné pristúpiť k úprave výšky
poplatkov. „Nevideli sme žiadne vylepšenie služieb zo strany mesta. Začnite konať, zlepšite služby a polopodzemné kontajnery a na konci roka sa môžeme baviť o zvýšení poplatkov,“ uviedol starosta Sídliska KVP a predseda Košického klubu Ladislav Lörinc.

V hre je redukcia niektorých služieb
Opačný názor zdieľa starostka mestskej časti Nad jazerom a predsedníčka poslaneckého klubu Starostovia a nezávislí kandidáti Lenka Kovačevičová: „Musíme si povedať, aké sú naše
ciele a priority v rámci čistoty a poriadku v meste a mestských častiach. Pretože tento model je neudržateľný a za štyri roky je tá strata už 10,8 milióna eur. Objednávame si služby, na ktoré
nemáme finančné prostriedky…“

„Bohužiaľ, službu v danom rozsahu, na ktorú si Košičania zvykli, si nevieme zaplatiť. Riešime otázku rozmiestnenia 83 veľkokapacitných kontajnerov. Touto cestou dôjdeme k tomu, že ich postupne stiahneme z územia mesta, pretože to je služba, na ktorú financie nemáme a nemôžeme si ju dovoliť,“ vysvetlil riaditeľ Magistrátu mesta Košice (MMK) Marcel Čop.

Dodal, že priemerné poplatky za odpad v krajských mestách sú 61 až 62 eur na občana. V Košiciach je to dnes na úrovni 45 eur. „Dotujeme odpad pre občanov, ale nemáme na platy vodičov v dopravnom podniku. Tu sú tie milióny, ktoré nám v rozpočte chýbajú,“ dodal Čop.


Zdroj: VH

Foto (ilustr.): Miroslav Vacula

Odporúčame

TOP články