Poplatky za odpad sa v Košiciach nezvýšia

Poplatky za odpad sa v Košiciach nezvýšia


Obyvatelia mesta Košice zaplatia aj budúci rok rovnakú sumu za komunálny odpad ako počas predchádzajúcich rokov. Na štvrtkovom (22. 12.) mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva (MZ) o tom rozhodli poslanci, ktorí ani na druhý pokus neschválili úpravu týchto sadzieb.

Poslanci o tomto bode hlasovali už minulý štvrtok (15. 12.) počas riadneho rokovania mestského zastupiteľstva. Vtedy bolo neúspešne navrhnuté zvýšenie poplatku zo súčasných 36,86 eur na 59,86 eura, ktorý by sa vzťahoval pre ľudí na sídliskách. Za nevážený množstvový zber, ktorý sa uplatňuje najmä v rodinných domoch, sa raz týždenne pri 110-litrovej nádobe navrhovala úprava z terajších 160,16 eura na 228,80 eura.

Kompromisný návrh neprešiel, bude chýbať 7 miliónov

Pred dnešným hlasovaním prišiel poslanec Dominik Karaffa (NOVA) s kompromisným návrhom, aby sa ročný paušálny poplatok pre obyvateľov sídlisk zvýšil o zhruba tretinu na 49,27 eura ročne. čo by predstavovalo nárast o 1,03 eura mesačne. Pri množstevnom zbere odpadu by sa poplatok upravil o 21,5 percenta na 194,48 eura. Tieto sadzby by platili v budúcom roku, pričom o rok neskôr by sa zvýšili na tie sumy, o ktorých poslanci hlasovali minulý týždeň.

V zmysle zákona o odpadoch musí tento poplatok pokrývať skutočné náklady, ktoré mesto má na túto činnosť. Pri súčasných sadzbách doplácalo mesto z vlastných zdrojov na celý proces zberu, odvozu a likvidácie odpadku sumou 1,5 milióna eur. Kým pri minulotýždňovom návrhu VZN o odpade by mesto doplácalo na odpad sumu zhruba milión eur, pri menšom zvýšení sadzieb by rozdiel narástol na 4 milióny eur. Ak by sa poplatok nezvýšil, na budúci rok by už mesto muselo komunálny odpad dotovať sumou zhruba 7 miliónov eur, na ktoré v rozpočte nie sú zdroje.

Okrem navýšenia platby pre spoločnosť Kosit, ktorá zabezpečuje túto činnosť na základe zmluvy s mestom, o 2 milióny eur zvýši schodok aj nová povinnosť mesta. To musí od 1. januára budúceho roka zabezpečovať triedenie a zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu čo predstavuje dodatočné náklady zhruba vo výške 2,7 milióna eur.

Na čistotu v meste pôjde menej peňazí

Za prijatie tohto kompromisného návrhu sa prihováral aj primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý). Ten upozornil poslancov, že pri zachovaní súčasnej podoby poplatku budú musieť nastať ďalšie masívne škrty vo všetkých rozpočtových kapitolách. Zároveň nevylúčil, že mesto si bude od Kositu objednávať menšie množstvo doplnkových služieb ako sú napr. veľkokapacitné kontajnery na sídliskách či v záhradkárskych osadách alebo ďalšie dočisťovacie služby, čo sa môže prejaviť na zníženej čistote v meste.

Poslanci sa rozhodli ponechať poplatky na súčasnej úrovni, keď Karaffov pozmeňujúci návrh získal len presne polovicu a to 18 z 36 hlasov prítomných poslancov. Za celkový návrh na zmenu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice následne hlasovalo 13 z 37 prítomných poslancov. Aby tento návrh prešiel, na jeho prijatie bolo potrebných ešte o desať hlasov navyše.

Rešpektujem rozhodnutie poslancov, hoci ma zaskočilo. Kompromisný návrh, ktorý mesto spolu so skupinou poslancov pripravilo, nezaťažoval na poplatkoch seniorov ani sociálne slabšie skupiny obyvateľov. Neviem, ako bude vyzerať nasledujúce obdobie. Kvôli vládnym balíčkom a legislatívnym zmenám príde mesto v budúcom roku o 34 miliónov eur, po dnešku k tejto sume musíme prirátame ďalších 6-7 miliónov za komunálne odpady. Chýbajúce zdroje budú mať vplyv na kvalitu a objem služieb, ktoré Košičanom dávame,“ skonštatoval po rokovaní primátor. 

Primátor: Nech poslanci rozhodnú, komu zoberú peniaze 

Ako doplnil, o tom ako sa nahradí vzniknutý niekoľkomiliónový výpadok v rozpočte mesta budú musieť rozhodnúť poslanci.

Je to ich zodpovednosť a oni musia povedať, na úkor ktorých služieb, aktivít a investícii v meste to pôjde, čo budeme škrtať a ako veľmi sa bude mesto ďalej zadlžovať. Mesto vstupuje do rozpočtového provizória, už teraz bolo ťažké nastaviť rozpočet. Premenných bolo niekoľko a komunálny odpad bol jednou z tých výrazných. Dnes vôbec nevieme ako dáme dokopy rozpočet, aby spĺňal všetky potreby obyvateľov mesta.“

Zdroj: DT

Foto (ilustr.): VH

Odporúčame

TOP články