Poľov si stále zachováva svoj vidiecky charakter

Poľov si stále zachováva svoj vidiecky charakter

Poľov patrí spolu s Vyšným Opátskym počtom obyvateľov medzi najmenšie mestské časti Košíc. Bývalé obce s bohatou históriou sa stali súčasťou mesta na základe Zákona o meste Košice z roku 1990.

Na otázky odpovedá Roland Lacko, starosta Poľova.


Čím je mestská časť, na čele ktorej stojíte, výnimočná?

Aj keď je Poľov súčasťou mesta Košice, stále si zachováva svoj vidiecky charakter, kde ľudia žijú ako jedno spoločenstvo a navzájom sa všetci poznajú.

Čo považujete za najdôležitejší výsledok vašej doterajšej práce?

Som rád, že sa nám napriek pandemickým opatreniam podarilo ukončiť projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu. Vymenili sme verejné osvetlenie na Poľovskej ulici a zrekonštruovali sme ihrisko pre deti, ktoré sa po dvoch rokoch môžu konečne pohrať so svojimi rovesníkmi.


Ktorú z vašich vízií či predvolebných predsavzatí sa nepodarilo realizovať a prečo?

Z predvolebných predsavzatí sa nepodarilo zrealizovať spracovanie územného plánu zóny re lokalitu Poľov – Východná. Táto lokalita bude zaradená do harmonogramu prác v roku 2023 .

Čo by ste chceli ešte stihnúť do konca volebného obdobia?

Momentálne sa v našej mestskej časti realizuje výstavba Kaufland parku v priestoroch futbalového ihriska, do ktorého plánujeme doplniť fitnes stroje a postaviť drevený altánok. Mojou prioritou je ponúknuť obyvateľom priestor, kde by mali možnosť športovať na čerstvom vzduchu.

Čo považujete za najväčší problém mestskej časti? Ako ste ho riešili, alebo kto a ako by ho mal riešiť?

Najväčším problémom v našej mestskej časti začína byť parkovanie na miestnych komunikáciách. Mali by sme sa tejto problematike v rámci samosprávy viac venovať, aby občania parkovali na cestách len v nevyhnutných prípadoch.

Ako hodnotíte spoluprácu s mestom, v čom by ste privítali jeho pomoc?

Spolupráca s mestom je dobrá, kameňom úrazu sú však, ako stále a všade, finančné prostriedky, ktorých je málo. Preto by som privítal zmenu vo financovaní mestských častí.


(MJ)

Odporúčame

TOP články