Oprava fontány na Severe napreduje

Oprava fontány na Severe napreduje

Oprava fontány na Námestí Jána Mathého v mestskej časti Sever napreduje a výsledky práce vidno každým dňom. S jej opravou začala Správa mestskej zelene (SMsZ) pred pár týždňami.

Ako správca fontány nemohla jej odstavenie a opravu dlhšie odkladať. Monitorované praskliny na telese boli už výrazným problémom. Hlavným cieľom je odstrániť havarijný stav na telese fontány, aby mohla byť opäť uvedená do prevádzky.

Pukliny vzniknuté nerovnomerným sadaním bazéna fontány sme vyplnili špeciálnou stavebnou hmotou a časť bazéna, ktorá nesie travertínové bloky bola zbavená nesúdržných častí betónu a lepidla. Následne sa povrch vyrovnal a zároveň spevnil betónom. Po dostatočnom vyzrení sa na betón naspäť prilepia travertínové bloky. Vďaka tejto úprave bude fontána bezpečnejšia, keďže postupujúce praskliny oddelili niekoľko blokov od podkladu, čo bol hlavný dôvod uzavretia fontány.

Stavebný zásah do telesa fontány ma za cieľ sanáciu objaveného havarijného stavu. Po ukončení prác, bude fontána stále vyzerať, ako pred jej uzatvorením. Nejde ani o rekonštrukciu, ani revitalizáciu fontány s jej okolím. Fontána bude po obnove môcť opäť slúžiť svojmu účelu po zvyšok sezóny v top kondícií a vďaka drobným úpravám bude aj o niečo krajšia, ako pred jej uzatvorením.

Zdroj: SMSZ

Foto: SMSZ

Odporúčame

TOP články