Od pondelka začína oprava cesty na Triede KVP, vodičov čakajú dopravné obmedzenia

Sídlisko KVP trápi parkovanie a odpady

Od pondelka 27. júna sa začne realizovať ďalšia z plánovaných súvislých opráv ciest a priľahlých chodníkov, a to na Triede KVP. Vzhľadom na veľký rozsah prác a značný zásah do obmedzenia dopravy sa práce budú realizovať v etapách pri snahe minimalizovať vplyv na verejnú a okolitú dopravu.

Mesto Košice začalo ešte v polovici mája so súvislými opravami viacerých ciest a priľahlých chodníkov v meste v rámci prác na I. etape „Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice.“ Práce realizuje spoločnosť Eurovia SK, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Jej zamestnanci začali s opravami na Jaltskej, Lomonosovovej ulici a Čermeľskej ceste.

V rámci prvej etapy sa začne súvislá oprava 1200 m dlhého úseku od sídliska Luník IX po križovatku ulíc Trieda KVP – Drabova. Stavebné práce budú zahŕňať búranie a výmenu obrubníkov, opravu uličných vpustov a iných súčastí komunikácie.

Predpokladá sa, že počas výstavby môže dôjsť k technickým zmenám, nepredvídateľným okolnostiam či prácam, s ktorými sa v pôvodnom harmonograme nerátalo, preto nie je možné zadefinovať presný postup výstavby a časový rozsah jednotlivých etáp.

Eurovia SK by chcela komunikáciu zrekonštruovať do šiestich týždňov od začiatku prác. Dovtedy sa musia motoristi a chodci pripraviť na miestach výkonu stavebných prác na viaceré dopravné obmedzenia, v dôsledku ktorých dôjde k zúženiu vozovky na jeden jazdný pruh a k zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/h.

O ďalších obmedzeniach bude mesto verejnosť včas informovať. Zároveň prosí všetkých vodičov, ktorých sa dočasné obmedzenie dotýka, aby rešpektovali dopravné značenie.

(LS)

Foto (ilustr.): wikipedia

Odporúčame

TOP články